Kde získat informace o technických požadavcích na výrobky

Technické požadavky na výrobky, které evropské i národní právní předpisy vyžadují po podnikateli, musí být ve shodě s jejich aktuálním zněním. Jak se zorientovat v množství informací, které se na začínajícího podnikatele v souvislosti s technickými požadavky na jeho výrobky, nahrnou? Pomůže vám následující článek.

Technické požadavky na výrobky

Technickými požadavky na výrobky se rozumí jejich technická specifikace obsažená v technických normách.

Do technických požadavků na výrobky spadá

  • jakost výrobku,
  • užitné vlastnosti výrobku,
  • bezpečnost výrobku,
  • název výrobku,
  • zkoušení výrobků,
  • balení výrobku,
  • požadavky na značení výrobku atd.

Do kterých zákonů nahlédnout

Specifikaci technických požadavků na výrobky nalezneme v řadě právních předpisů včetně navazujících směrnic pro jednotlivé konkrétní skupiny průmyslových výrobků.

Pro Českou republiku je stěžejním dokumentem upravujícím technické požadavky na výrobky zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Po vstupu České republiky do Evropské Unie se technické požadavky na výrobky sjednotily s požadavky Evropské unie. Výrobky, které jsou náročné na výrobu, mohou zatěžovat životní prostředí zařadil systém EU do zharmonizované sféry, která znamená sjednocení požadavků na tyto náročné výrobky s normami ostatních členských zemí. Výrobní procesy ostatních předmětů se stále řídí ustanoveními, která se mohou v rámci EU odlišovat.

Nechte si poradit od odborníků

Ne každý začínající podnikatel má za sebou roky studia práv, které by mu umožnily zorientovat ve všech předpisech a novelách. Pokud si nevíte rady, nechte si poradit u odborníků, abyste si byli jistí, co vás při produkci vašich výrobků čeká.

První krokem, jak se dostat k potřebným informacím, je zjistit si, zda váš výrobek spadá do sféry harmonizovaných požadavků na výrobu nebo ne. Pokud ano, k orientaci v normách vám pomůže Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který je nejlepším průvodcem v požadovaných předpisech.

Na stránkách ÚNMZ najdete také praktické brožury o předpisech a postupu pro malé a střední podniky.

Pri informace o technických požadavcích na výrobky se můžete se bezplatně obrátit také na ProCoP – informační síť o požadavcích na výrobky při MPO. Nechat poradit si můžete také od svazu výrobců podobného sortimentu, jako je ten váš.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce