Silniční daň – nejdůležitější informace

Všechny důležité informace ze Zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční ze dozvíte v následujícím článku. Zahrnuje vše podstatné, co se týká předmětu silniční daně i jejích plátců.

Co je předmětem silniční daně

Předmětem daně silniční jsou taková silniční motorová vozidla, která jsou vyrobena za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a jejich přípojná vozidla.

Aby tato vozidla podléhala silniční dani, musí splňovat následující dvě podmínky

  • Vozidlo musí být registrováno a provozováno v České republice.
  • Vozidlo musí být používáno nebo určeno k podnikání nebo jiné samostatné výděleční činnosti, případně používáno v přímé souvislosti s podnikáním, eventuelně k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daní z příjmů.

Výše uvedené podmínky se však nevztahují na vozidla s celkovou hmotností více než 12 tun, pokud jsou v České republice registrována a jsou určena výlučně k přepravě nákladů. Taková vozidla jsou předmětem daně vždy.

Kdo je poplatníkem silniční daně

Poplatníkem daně silniční je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla a je zapsána v technickém průkazu. Může jím být rovněž i osoba, která užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je osoba, která zemřela, příp. zanikla nebo byla zrušena.

V praxi je poměrně běžné, že provozovatel odhlásí vozidlo z evidence dopravního inspektorátu v důsledku jeho prodeje, ale změna na nového provozovatele nebyla dosud vyznačena v technickém průkazu vozidla. V těchto případech zůstává poplatníkem silniční daně až do doby přepisu v technickém průkazu původní provozovatel vozidla.

Zvláštním případem je využívání vozidla v zaměstnaneckém poměru. Pokud zaměstnanec vysílá svého zaměstnance na pracovní cestu a proplácí mu cestovní náhrady, přičemž zaměstnanec použije svůj osobní automobil, příp. přípojné vozidlo, je poplatníkem daně silniční zaměstnavatel. Pokud však zaměstnanec používá předmětné vozidlo i ke své vlastní podnikatelské činnosti, je poplatníkem daně tento zaměstnanec.

Vznik a zánik daňové povinnosti

Povinnost platit silniční daň vzniká v kalendářním měsíci, v němž bylo vozidlo registrováno a zároveň určeno k podnikání.

Registrační povinnost

Poplatník, který splňuje rozhodné skutečnosti pro placení silniční daně, je povinen splnit registrační povinnost k dani silniční ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň.

Splatnost záloh

  • 15.04. (za leden až březen),
  • 15.07. (za duben až červen),
  • 15.10. (za červenec až září),
  • 15.12. (za říjen až prosinec).

Přiznání k dani silniční se podává k 31. lednu.

Základ daně silniční

Základ daně se liší podle druhu zdaňovaných vozidel

  • u osobních automobilů je základem daně zdvihový objem motoru v cm3, s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon,
  • u návěsů tvoří základ daně součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav,
  • u ostatních vozidel největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav (přívěsy, tahače, autobusy).

Sazba silniční daně je stanovena pevnou částkou. Platí pro každé vozidlo samostatně a odvozuje se z údajů uvedených v technických dokladech k příslušnému vozidlu.

Vznikne-li nebo zanikne daňová povinnost v průběhu zdaňovacího období (kalendářního roku), činí pak daň 1/12 roční daňové sazby za každý kalendářní měsíc, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti pro placení silniční daně.

U osobního automobilu závisí sazba na objemu motoru

Objem motoruRoční sazba daně v Kč
do 800 cm31 200
nad 800 cm3 do 1 250 cm31 800
nad 1 250 cm3 do 1 500 cm32 400
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm33 000
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm33 600
nad 3 000 cm34 200

U ostatních vozů je důležitý počet náprav a váha v tunách

Počet nápravHmotnost v tunáchRoční sazba daně v Kč
1 nápravado 11 800
 nad 1 do 22 700
 nad 2 do 3,53 900
 nad 3,5 do 54 500
 od 5 do 6,55 200
 od 6,5 do 86 300
 nad 87 200
2 nápravydo 11 800
 nad 1 do 22 400
 nad 2 do 3,53 600
 nad 3,5 do 54 100
 nad 5 do 6,54 500
 nad 6,5 do 85 400
 nad 8 do 9,56 300
 nad 9,5 do 117 200
 nad 11 do 128 100
 nad 12 do 139 500
 nad 13 do 1411 000
 nad 14 do 1512 400
 nad 15 do 1817 800
 nad 18 do 2121 800
 nad 21 do 2426 300
 nad 24 do 2730 400
 nad 2734 700
3 nápravydo 11 800
 nad 1 do 3,52 400
 nad 3,5 do 62 700
 nad 6 do 8,54 500
 nad 8,5 do 115 400
 nad 11 do 136 300
 nad 13 do 157 900
 nad 15 do 179 900
 nad 17 do 1911 900
 nad 19 do 2113 100
 nad 21 do 2316 000
 nad 23 do 2620 500
 nad 26 do 3127 500
 nad 31 do 3632 600
 nad 3637 800
4 nápravy a vícedo 183 600
 nad 18 do 217 900
 nad 21 do 2310 600
 nad 23 do 2513 300
 nad 25 do 2716 700
 nad 27 do 2921 200
 nad 29 do 3228 000
 nad 32 do 3629 500
 nad 3633 100


Sazby daně najdete v § 6 zákona o dani silniční.

Formuláře pro daň silniční

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce