Jak zatraktivnit podnikatelský plán pro banky a investory

Pokud plánujete psát podnikatelský plán jako podklad pro jednání s bankou nebo potenciálním investorem, musíte v něm dbát na pravidla, která vám představíme v následujícím článku. S nimi ve svém podnikatelském plánu neuděláte chybu.

Podnikatelský plán pro banku nebo investora

Cílem tohoto článku je představit základní pravidla, jak chápat podnikatelský plán ve vztahu k bankám a potenciálním investorům a to jak v prvotní fázi, kdy se jedná o pouhý podnikatelský záměr, tak ve fázi růstu podniku, kdy vám podnikatelským plánem jde o získání finančních prostředků formou investice či bankovní půjčky.

Ještě dříve, než se pustíme do praktických rad a návodů, je třeba pochopit psychologii finančních trhů.

Psychologie finančních trhů

Začínající podnikatelé často spílají na banky, že jim nechtějí poskytnout žádný úvěr na zahájení podnikání, bez kterého pak mají jen slabé šance v podnikání začít, pokud nemají dost vlastních zdrojů, který by mohli do podnikání vložit. Každá mince má však dvě strany.

I banky totiž vzlykají – tentokráte nad tím, že kvalita podnikatelských záměrů, se kterými přicházejí začínající malí a střední podnikatelé, je velmi nízká, že jsou nekoncepční a neprůhledné. Nejde tedy o to, že by banky nechtěly investovat do začátků podnikání – vždyť investiční činnost je jejich hlavním posláním a také zdrojem příjmů – ale tím, že jim to špatná úroveň podnikatelských záměrů a tím i vysoké riziko z podílu na takovém podnikání nedovoluje.

Dalším důvodem pro nechuť bank poskytovat úvěry začínajícím podnikatelům je i fakt, že některé z nich v minulosti investovaly do špatných záměrů, o své peníze přišly a tuto chybu už nechtějí opakovat.

Třetím a neméně důležitým důvodem, proč banky pohlížejí na podnikatelské záměry začínajících podnikatelů se značnou skepsí je jejich neznalost problematiky malého a středního podnikání. Nejen, že je už na první pohled jednodušší půjčit miliardu jednomu podnikatelskému subjektu s dlouhou historií, než řádově sto tisíce několika stovkám začínajících malých a středních podnikatelů, ale je to i mnohem méně náročné z pohledu monitorování, jak s poskytnutými finančními prostředky podnik nakládá.

Co finanční trhy odpuzuje a co je motivuje

Pochopení psychologie finančních trhů (bank a investorů) nám sice umožnilo nahlédnout do jejich duše, existují však ještě další a důležitější faktory, které je třeba ve vztahu k bankám a investorům chápat. Možná to bude znít banálně, ale všichni chtějí dostat své peníze zpět, vydělat na nich (v případě půjčky úroky, u investice zisk při prodeji podílu) a chtějí vidět, že díky jejich půjčce nebo investici váš podnik projde rychlejším vývojem a bude růst.

Zásady pro přípravu podnikatelského plánu pro investory nebo banky

Během přípravy podnikatelského plánu určeného bankám či investorům musíte mít stále na paměti, co je bude zajímat v první řadě, a to, že

  • své peníze dostanou zpátky, resp. na nich ještě vydělají,

Pokud žijete v představách, že investiční činnost nebo poskytování bankovních půjček je nezištná pomoc začínajícímu podnikateli, budete prvním kontaktem s investorem nebo bankou nepříjemně zklamáni. Bankám a investorům jde především o jejich vlastní zisk – půjčování a zúročování peněž je jejich podnikatelskou činností, stejně tak jako vaší může být třeba výroba a prodej reklamních předmětů.

  • a s pomocí půjčky nebo investice váš podnik prokáže rychlejší vývoj a růst.

Nemyslete si ani, že se vám podaří půjčkou nebo získanou investicí umořit vaše předchozí nezdary v podnikání, anebo že si za ni třeba pořídíte nové vybavení do kanceláře, které ve skutečnosti nebude mít žádný vliv na růst vašeho podniku. Banka i investor bude chtít slyšet, jak efektivně poskytnuté peníze využijete.

Proto se sami sebe při sestavování podnikatelského plánu ptejte, jestli v něm tyto dva body dostatečně prokazujete. Pokud ne, nedivte se, že neuspějete.

Podnikatelský plán na míru bankám a investorům

Principy podnikatelského plánu jsou vždy stejné – zaujmout protistranu hned prvními několika větami, jasně říci, kdo jste a co potřebujete, o jaké množství peněz vám jde a jaké výhody protistrana získá tím, když vám prostředky poskytne.

Jasně a jednoduše

Říká se, že pokud tomu, jak v podnikatelském plánu vysvětlujete své podnikání neporozumí vaše desetiletá dcera, neporozumí tomu ani investor. Ne, že bychom tímto tvrzením snad chtěli investory a banky podceňovat, ale je tomu tak z jednoho prostého důvodu – váš obor podnikání může být (a pravděpodobně bude) na hony vzdálen tomu, čemu rozumí investor nebo banka. Žádný investor nemůže být expert na všechno a pokud začne hned ze začátku tápat,  váš plán odloží – většinou rovnou do koše. Nezatěžujte ho proto složitými popisy vaší podnikatelské činnosti, zaměřte se na základní principy, to stačí.

Pozor, neznamená to však, že byste měli opomenout zdůraznit unikátnost vašeho podnikatelského záměru – tím, že poukážete na výhody všeho záměru zaujmete pozornost, což by mělo být prvotním cílem vámi sestavovaného podnikatelského plánu. Jakmile v investorovi probudíte zájem, požádá vás o podrobnější informace sám. Používejte krátké a jednoduché věty, nesnažte se oslnit odbornou terminologií a složitými větnými konstrukcemi, účelem plánu není ohromení investora vašimi znalostmi z oboru, ale pochopení podnikatelského záměru, který předkládáte.

  • Přečtěte si příběh investora a vyvarujte se nejběžnějších chyb při snaze o získání investice na podnikání.

Co nedělat

Tradiční chybou podnikatelských plánů určených pro banku nebo investora je snaha postihnout všechny aspekty podnikání prvním dokumentem. Úlohou vašeho plánu je v první řadě přitáhnout investorovu pozornost, která pak povede k dalšímu jednání. První dokument můžete vždy doplnit podle zájmu a potřeb investora. Pokud pošlete stostránkový elaborát, na chuti do přečtení to investorovi určitě nepřidá. Opačným extrémem by však bylo nepostihnout podnikatelským plánem to hlavní – tedy demonstrovat to, že se investorovi nebo bance vložené peníze vrátí, zúročí a přispějí k dalšímu růstu vašeho podniku.

Vy a zase jen vy

To, jak dobře či špatně zpracujete podnikatelský plán odhaluje protistraně mnoho o vás samotných. Může se ale také stát, že i sebelepší plán se neuskuteční, protože v investorovi nevzbudíte vy osobně dostatečnou důvěru. Podnikatelském plánem pro banku nebo investora představujete nejen svoji vizi, ale i svoji schopnost úspěšně uskutečnit veškeré kroky k rozvoji podnikání, jak je prezentujete v podnikatelském plánu. Kromě podnikatelské myšlenky tak prodáváte hlavně sebe. Proto se svém podnikatelském plánu musíte mluvit nejen o svém podnikatelském záměru, ale také o sobě.

Na základě toho, co sdělíte investorovi svým podnikatelským plánem o sobě a svém podnikatelském záměru se budou odvíjet veškerá další jednání.

Zdroj: Publikace Finanční průvodce pro malé a střední podniky aneb kudy vede cesta k penězům vydaná agenturou CzechInvest – redakčně upraveno.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce