Základy o podnikatelském záměru

Každé podnikání by mělo začít sestavením jeho plánu – podnikatelského záměru. Víte, co si máte pod tímto pojmem představit, jak by měl takový podnikatelský záměr vypadat či jaké jsou kroky k sestavení efektivního podnikatelského záměru pro začínající podnikatele? Ne? Nechejte se vést našimi radami a staňte se úspěšným podnikatelem.

Úvod k podnikatelskému záměru

Podnikatelský záměr je dlouhodobá strategie podnikání, která přehledně zobrazuje záměry podnikání. Tento dokument přesně definuje v jaké fázi se podnik či podnikatelská myšlenka nachází a kolik úsilí bude pro zahájení podnikání či jeho rozvoj potřeba.

Kdo potřebuje podnikatelský záměr

  • začínající podnikatelé, kteří hledají způsob jak rozvinout svou podnikatelskou příležitost v úspěšné podnikání,
  • zkušení podnikatelé se zavedenými firmami, kteří hledají příležitosti pro další rozvoj jejich podnikání.

Pro koho psát podnikatelský plán

Začínající podnikatelé píší podnikatelský záměr nejčastěji sami pro sebe, aby si ujasnili, jestli je jejich podnikatelský nápad uskutečnitelný či aby si názorně definovali všechny kroky, které povedou k zahájení jejich podnikatelské činnosti.Budoucí podnikatel by měl klást důraz na základní fakta o situaci na trhu, konkurenci nebo ekonomických aspektech jeho podnikání.

Adresátem podnikatelského záměru však může být například ale také banka, a to v případě, že ji plánujete oslovit s poptávkou finančních zdrojů na zahájení vašeho podnikání. Banku bude nejvíce zajímat historie vaší podnikatelské činnosti (pokud nějakou máte), vaše finanční situace, smluvně uzavřené či připravené kontrakty apod.

Zavedené podniky budou podnikatelský záměr sestavovat například za účelem získání dotací na rozvoj jejich podnikání. To je pak nutné charakter podnikatelského záměru upravit dle očekávání adresáta – poskytovatele dotací. Poskytovatel dotací bude klást důraz pravděpodobně na kapitoly související s celkovým cílem a přínosem projektu v oblasti, na kterou jsou dotace zaměřeny, případně jeho udržitelnost po skončení grantového období.

V každém z uvedených příkladů bude mít podnikatelský záměr jinou strukturu včetně obsahu jednotlivých kapitol. Přesto však mají podnikatelské záměry, ať už mají dostat do rukou kteréhokoliv z výše vyjmenovaných adresátů, mnoho společného.

Jak by měl podnikatelský záměr vypadat

To, jak podnikatelský záměr bude vypadat, závisí také na druhu podnikání, ve kterém se pohybujete či se chcete pohybovat.

Rozdíl je především v délce, vzhledu, v detailech obsahu a důrazu na rozdílné aspekty podnikání.

Podnikatelský záměr tak může nabývat rozdílných parametrů.

Jak by měl být podnikatelský plán dlouhý

Vždy záleží na tom, jaký je účel, pro který podnikatelský záměr tvoříte. Podnikatelský záměr může mít různou délku, od několikařádkové poznámky ve vašem diáři po detailní popis podnikání s délkou přes 100 stran. Nejčastěji se délka podnikatelského plánu pohybuje mezi 15 až 20 stranami.

Nejvíce závisí na povaze vašeho podnikání. Pokud máte jednoduchý koncept, měli byste být schopni vysvětlit ho několika slovy. Na druhou stranu, pokud chystáte nový druh podnikání či přicházíte s inovativní technologií, bude to vyžadovat rozsáhlé objasnění vaší zamýšlené činnosti.

Délku podnikatelského plánu určuje také jeho účel. Pokud chcete užít podnikatelský záměr pro získání finančních zdrojů pro nastartování riskantního podnikatelského projektu, budete muset hodně vysvětlovat a přesvědčovat. Pokud tvoříte podnikatelský plán jen pro interní účely, abyste zajistili úspěšné pokračování podnikání, bude stačit mnohem kratší verze.

Postup při sestavení podnikatelského záměru

1. Poznejte důležitost podnikatelského záměru pro podnikání

Výchozím bodem podnikatelského plánování je uvědomnění si důležitost podnikatelského záměru pro start i rozvoj podnikání.

2. Definujte cíle a zaměření vašeho podnikání

Nejdříve byste si měli najít důvod, proč vlastně chcete začít podnikat. Také byste měli specifikovat cíle – krátkodobé i dlouhodobé. Vymezte si časový limit a definujte si kroky, které chcete do této doby stihnout. Sepište si také všechny příležitosti, které na svém trhu vidíte.

3. Zjistěte, co ohrožuje vaše podnikání

Měli byste také identifikovat všechny možné hrozby, o kterých se domníváte, že by mohly ztěžovat vaši cestu k úspěchu. Ke každému ohrožení, které odhalíte, si připravte řešení, které jej eliminuje a nebo alespoň minimalizuje. Pokud budete mít plány pro krizové situace, budete schopni čelit každé hrozbě s rozvahou. Pokud máte nějaká obchodní tajemství, která potřebují ochránit, připravte si také předem plán, jak své know-how zabezpečit před konkurenty.

4. Nachystejte si plán „B“

Počítejte s tím, že v podnikání mohou nastat neočekávané okolnosti, protože žádný podnikatelský záměr není dokonalý a přináší i rizika. Nebojte se je pojmenovat, protože pak máte šanci se na ně připravit. Zamyslete se jak budete řešit, když se vám nebude se dařit. Připravte si krizová řešení. Pokud se však bude situace vyvíjet pozitivně a firma poroste, pak je třeba mít i výhledovou plán rozvoje.

Tip redakce: S KB založíte s.r.o. online bez dodatečných poplatků

5. Ujasněte si šíři svých podnikatelských aktivit

Budete potřebovat sestavit přehled všech produktů a služeb, které budete chtít nabídnout potenciálním zákazníkům. S tím souvisí sestavení marketingového plánu, včetně toho, jak chcete představit své produkty na trhu a jak hodláte bojovat s konkurencí.

6. Zaměřte se na finanční stránku podnikání

Finanční plán bude představovat životaschopnost vašeho podnikání. Specifikujte, jakým způsobem zajistíte peníze pro start podnikání i pro jeho samotný chod, dokud se na trhu neprosadíte. Naplánujte si také financování i pro případ krizových situací.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce