Sídlo společnosti nebo provozovna? Jaký je mezi nimi rozdíl?

Ještě než vyrazíte zakládat živnost nebo společnost, jednou z věcí, kterou byste měli mít vyjasněnou, je, kde budete podnikat. Živnostenský úřad bude zajímat místo zasídlení vaší živnosti (dříve místo podnikání), sídlo společnosti, případně vaše provozovna. Pojďme se podívat, jaký je mezi těmito pojmy rozdíl a jaké se k nim vztahují povinnosti.

Sídlo je adresa vaší živnosti, respektive firmy

Každé podnikání musí mít oficiální adresu, kde reálně vaše živnost nebo firma sídlí a odkud je dané podnikání řízeno. U fyzických osob, tedy živnostníků, se dříve užíval termín místo podnikání, nyní, stejně jako v případě společností (např. s.r.o.), se užívá pojem sídlo firmy. Platí, že každá živnost/firma má pouze jedno sídlo. Podle vašeho sídla se posuzuje územní příslušnost úřadů, pod které bude vaše podnikání spadat. Na adrese svého sídla byste měli být k zastižení, zároveň tato adresa slouží pro písemný styk s úřady i veřejností, bývá používána také jako fakturační.

Kam můžete své místo podnikání umístit?

V podstatě kamkoliv, pokud dodržíte dvě základní podmínky.

  1. V prvé řadě se musí jednat o platnou adresu, na které budete dohledatelní. Svoji živnost/firmu můžete bez problémů umístit do místa svého bydliště (bytu, rodinného domu). Počítejte ale s tím, že se vaše adresa stane veřejnou, bude totiž uvedena ve veřejně dostupných rejstřících.
  2. Dále budete muset Živnostenskému úřadu doložit, že jste oprávněni daný objekt, či prostory užívat. K tomu vám bude stačit výpis z katastru nemovitostí (pokud se jedná o objekt ve vašem vlastnictví), případně nájemní smlouva a písemný souhlas vlastníka, to v případě, že budete mít sídlo v cizím objektu.

Provozovna – místo, kde skutečně podnikáte

Provozovnou je každé další místo, kde vaše podnikání skutečně probíhá – zjednodušeně řečeno, místo, kam za vámi fyzicky může přijít zákazník. Provozovnou může být kancelář, prodejna, dílna, prodejní sklad, ordinace, ale třeba i prodejní automat, stánek či mobilní prodejna. Pokud by vás zajímala konkrétní právní úprava, tak problematiku provozoven upravuje Živnostenský zákon v paragrafu 14.

S provozovnou jsou spojeny některé povinnosti. Především jako podnikatel zodpovídáte za to, že provozovna bude v technickém stavu, který umožní její bezpečné používání a způsobilost pro vykonávání dané živnosti. Pro každou provozovnu (mimo mobilní provozovny) musíte také určit odpovědnou osobu, která bude za činnost provozovny odpovídat.

Dále musí být vaše provozovna zvenčí trvale viditelně označena. Není tím myšlen žádný reklamní poutač, postačí cedulka u dveří, na které uvedete obchodní jméno společnosti, případně jméno a příjmení podnikatele, nezapomeňte uvést i vaše IČ. Pokud se jedná o provozovnu ve smyslu prodejny či místa poskytování služeb spotřebitelům (např. ordinace, salón apod.), budete muset doplnit i otevírací dobu a osobu odpovědnou za činnost provozovny. V případě ubytovacích zařízení je potřeba přidat také jeho kategorii a třídu.

Jak zřídit provozovnu?

Provozování provozovny jste podle zákona povinni předem oznámit živnostenskému úřadu. Pokud zakládáte živnost, tato povinnost neplatí pro provozovny uvedené v ohlášce či žádosti o vydání koncese.

Jak takové oznámení o zřízení provozovny vypadá? Jeho forma není předepsána, obsah ale ano. Do oznámení musíte uvést obchodní firmu nebo název a příjmení podnikatele, dále pak vaše IČ, adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné pak obor činnosti. Vyžadováno je také datum zahájení provozování živnosti v provozovně.

Živnostenský úřad následně vaše oznámení zpracuje a přidělí vaší nové provozovně identifikační číslo provozovny, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku, o kterém vás pak bude informovat.

Jak je to s provozovnou u řemeslníků?

Pokud svoji živnost vykonáváte přímo u klientů (typicky třeba elektrikáři, tesaři, zedníci apod.), nemáte stálou provozovnu, tím pádem se vás povinnosti s ní spojené netýkají. V případě, že vaše podnikání probíhá na nějakém stálém místě, třeba v dílně (např. truhláři apod.), už byste se měli problematikou provozovny zabývat.

Co když své povinnosti nesplníte?

Pokud některou z výše popsaných povinností nesplníte, vystavujete se riziku spáchání přestupku a s ním spojené sankci, která může být až 100 000 Kč. Jednotlivé přestupky jsou i s maximálními sazbami uvedeny v živnostenském zákoně, respektive v jeho páté části.

Když chcete ušetřit

Může se stát, že uvažujete o podnikání, kdy pro své podnikání stálé prostory nepotřebujete nebo třeba nechcete pro podnikání využít vlastní adresu, ale komerční pronájem je pro vás zbytečně drahý. V takových případech se vyplatí popřemýšlet o službě virtuálního sídla, kterou poskytuje např. společnost COMEFLEX CONSULTING. Za měsíční poplatek v řádech stokorun (podle služeb, které se rozhodnete využívat) pro vás provozovatel takové služby zajistí vše potřebné, abyste při případné kontrole obstáli bez ztráty kytičky. Zároveň pak třeba takové sídlo v Praze může přidat vašemu podnikání na váze při jednání s klienty.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce