Na kolik vás přijde založení podnikání

Založení živnosti i společnosti s ručením omezeným s sebou nese nejen vyřizování množství administrativních záležitostí, ale i spoustu dílčích poplatků. Následující článek obsahuje seznam poplatků, na jejichž placení by se měl každý začínající podnikatel připravit. Seznam poplatků nemusí být kompletní, protože každý konkrétní případ zakládání podnikání se může o nějakou položku lišit, přesto vám může dát dobrou představu o tom, kolik bude založení vašeho podnikání stát.

Zahájení podnikání v Česku něco stojí. Přečtěte si, kolik dáte za založení živnosti, na kolik vás přijde založení s.r.o na vlastní pěst nebo koupě ready made s.r.o.

Na kolik vás přijde založení živnosti

Poplatky při založení živnosti jsou specifikovány v zákoně č. 634 /2004 Sb., o správních poplatcích.

Živnost si můžete založit dvojího druhu – buď ohlašovací, nebo koncesovanou, podle toho, co bude oborem vašeho podnikání. Které činnosti patří do živností koncesovaných a které do ohlašovacích, přičemž ohlašovací se dále dělí na řemeslné, vázané a volné, můžete najít v přílohách 1, 2, 3 a 4 živnostenského zákona, případně online v seznamu živností.

Postup a podmínky pro založení živnosti jsou popsány v článku Jak založit živnost – podmínky pro založení živnosti.

Poplatek za založení ohlašovací živnosti (tj. živnosti volné, vázané a řemeslné)

Poplatek při ohlášení ohlašovací živnosti činí 1 000 Kč, pokud se jedná o první vámi založenou ohlašovací živnost. Pokud budete chtít ohlásit další živnost, zaplatíte poplatek 500 Kč.

Poplatek za založení koncesované živnosti

Poplatek za první žádost podnikatele o koncesi je 1 000 Kč. Poplatek za každou další podnikatelovu žádost o koncesi činí 500 Kč.

V obou případech (pokud podnikatel ohlašuje více živností najednou či žádá o více koncesí najednou) platí, že poplatek se vybírá pouze jednou.

Při založení živnosti je třeba počítat také s poplatkem za přijetí tzv. podání, kterým se myslí např. ohlášení živnosti, podání žádosti o koncesi atd., kontaktním místem (čili tzv. Czech POINTem). Tento poplatek je 50 Kč.

Další poplatky

Další poplatky, které se však již netýkají prostého založení živnosti, bude muset živnostník zaplatit, pokud bude chtít provést tyto úkony:

 • změnu rozhodnutí o udělení koncese – poplatek činí 500 Kč,
 • vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost – poplatek činí také 500 Kč (ale pokud je schválení odpovědného zástupce učiněno současně s rozhodnutím o udělení koncese, je zdarma),
 • vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny – poplatek je 100 Kč (ale pokud se jedná o první výpis z rejstříku po zapsání podnikatele do živnostenského rejstříku, je jeho vydání zdarma),
 • vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na živnostníkovu žádost 20 Kč za každou stránku.

Pokud podnikatel ohlásí změnu oboru podnikání v případě živnosti volné, je změna zdarma.

I v případě provádění výše zmíněných úkonů se taktéž účtuje poplatek za přijetí podání kontaktním místem ve výši 50 Kč.

Tip redakce: S kreditní kartou KB můžete získat až 50 000 Kč hned, 500 000 Kč po půl roce a 45 dní bezúročného období

CENA ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI

Celkem tak za založení jedné živnosti začínající podnikatel zaplatí minimálně 1 050 Kč. Pro bližší informace o ohlášení živnosti a správních poplatcích čtěte článek Ohlášení živnosti – formuláře a správní poplatky.

Na kolik vás přijde založení s.r.o.

Založení s.r.o. na vlastní pěst

Pro založení společnosti s ručením omezeným je nutné sepsat buď zakladatelskou listinu (v případě, že společnost má pouze jednoho společníka), nebo společenskou smlouvu (pokud má společnost více společníků). Zakladatelská listina i společenská smlouva musejí mít formu notářského zápisu.

Cena notářského zápisu se počítá z výše základního kapitálu podle přílohy k vyhlášce č. 196/2001 Sb. (položka A).

Vyhláška uvádí, že za sepsání notářského zápisu o právním jednání, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu si notář účtuje:

 • z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty 2,0 %,
 • z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 1,2 %,
 • z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,6 %,
 • z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,3 %,
 • z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,2 %,
 • z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %,
 • z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,05 %,

nejméně však 1 000 Kč, v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného seznamu, nejméně 2 000 Kč a v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného rejstříku, nejméně 4 000 Kč; jde-li o notářský zápis o právním jednání při přeměně právnické osoby, nejméně 10 000 Kč.

Pokud bude například základní kapitál činit 200 000 Kč, odměna za notářský zápis bude 3 200 Kč. Tato částka v sobě zahrnuje i vydání jednoho stejnopisu zakladatelské listiny či společenské smlouvy. Každá strana dalšího stejnopisu stojí 100 Kč. Vydání prostého opisu notářského zápisu stojí 30 Kč za stranu a ověření podpisů 30 Kč za jedno ověření.

Tip redakce: S KB můžete mít platební terminál na rok zdarma.

Společnost s ručením omezeným vzniká zápisem do obchodního rejstříku, za který se v případě společnosti s ručením omezeným podle zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích platí 6 000 Kč.

Za změnu v obchodním rejstříku podnikatel zaplatí 2 000 Kč. Pokud podnikatel provádí více změn v obchodním rejstříku najednou, poplatek se nenačítá, ale platí se pouze jednou.

Dalším nákladem při založení s.r.o. jsou poplatky za založení živnosti v oboru podnikatelova podnikání, které je nutné předložit k návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Tyto poplatky byly popsány výše.

Dalšími možnými náklady, se kterými se můžete při zakládání s.r.o. setkat, jsou náklady na výpis z katastru nemovitostí kvůli sídlu společnosti. Výpis z katastru nemovitostí na Czech POINTu stojí 100 Kč za první stranu a 40 Kč za každou další stranu.

Stejná cena je rovněž za výpis z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku.

Celkem tak za formální založení s.r.o. začínající podnikatel zaplatí minimálně 10 250 Kč.

Koupě tzv. před-založené s.r.o.

Podnikatel, který chce založit společnost s ručením omezeným, nemusí obíhat úřady sám, existuje alternativa – koupě tzv. ready made společnosti. Tím sice ušetří čas, ale ne už svoji peněženku.

Ready made společnosti jsou určeny k prodeji zákazníkům, kteří mají zájem podnikat, ale z různých důvodů nechtějí zakládat společnost sami na vlastní pěst.

Tyto společnosti jsou založené specializovanými firmami, jsou zapsané v obchodním rejstříku, mají tedy své obchodní jméno (název), splacený základní kapitál, sídlo (často totožné se sídlem společnosti, která ready-made společnost prodává), jednatele a IČO.

Hlavním argumentem pro koupi ready-made společnosti oproti založení obchodní společnosti podnikatelem samotným je úspora času, protože naprostou většinu záležitostí spojených se založením podnikání v České republice vyřídí specializovaná společnost, která ready-made společnost prodává.

Jedná se např. o ohlášení živnosti, vyřízení zápisu společnosti do obchodního rejstříku atd.

Ready made s.r.o. jsou v České republice nabízeny zhruba od 20 000 Kč bez DPH. Je však třeba mít na paměti, že se většinou jedná o základní částku, která nezahrnuje další poplatky jako např. náklady na sídlo, příplatky za dalšího společníka či jednatele, příplatky za změnu názvu společnosti atd. Položky, které cena zahrnuje, se liší nabídka od nabídky a doporučujeme si je zjistit ještě před koupí.

Spolu s prodejem ready-made společností poskytují specializované společnosti také určité služby navíc, např. pořízení výpisu z katastru nemovitostí, registrace společnosti k placení DPH a další.

Založení s.r.o. na vlastní pěst vs. ready-made s.r.o. – jak se rozhodnout?

Výhody ready-made s.r.o.

 • Největší výhodou je rychlost, se kterou zákazník začne podnikat. Samotné založení s.r.o. v České republice může trvat i několik týdnů, ale koupě ready-made společnosti a začátek podnikání s ready-made společností proběhne podstatně rychleji.
 • Podnikatel nemusí úřady obíhat sám, podstatnou část záležitostí vyřídí firma nabízející ready-made společnost. Za to si ale jako zákazník trochu připlatíte.

Nevýhody ready-made s.r.o.

 • Podnikatel, který se chystá koupit ready-made společnost, by si měl nejdříve zjistit informace a reference o firmě nabízející ready-made společnosti. Měl by upřednostnit kvalitu služeb a důvěryhodnost před nízkou cenou.
 • Také by před podepsáním smlouvy se specializovanou společností měl zjistit, které položky jsou zahrnuté v ceně kupované ready-made společnosti a za které si bude muset připlatit.

Dá se tedy říci, že založení společnosti na vlastní pěst je vhodnější pro toho, komu nevadí byrokracie spojená se zakládáním obchodních společností, na začátek podnikání tolik nespěchá a raději si vše zařídí sám. Je to lepší řešení také pro ty začínající podnikatele, kteří nechtějí nic neplatit za zprostředkování. Jednoduše dobrá volba pro ty, kdo mají rádi svou peněženku pod kontrolou.

Koupi ready-made s.r.o. lze doporučit tomu, kdo chce podnikat co nejdříve a rád si připlatí za to, že záležitosti spojené se založení firmy za něj vyřídí někdo jiný (případně i proto, že sám se v administrativní stránce věci tolik nevyzná a obrátí se raději na odborníky).

Specializované společnosti však také často nabízejí asistenci a poradenské služby při založení obchodní společnosti podnikatelem samotným podle jeho vlastních představ, což může být pro většinu začínajících podnikatelů zlatá střední cesta.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce