Proč je důležité před zahájením podnikání sepsat podnikatelský plán

Podnikatelský záměr (podnikatelský plán) je často vnímán jako zbytečný kus popsaného papíru, jehož příprava není pro budoucího podnikatele důležitá a pouze zdržuje od samotného zahájení podnikání. Pokud k tomu vezmeme v úvahu spíše praktické zaměření těch, kteří do podnikání vstupují, je nasnadě ukázat, že podnikatelský záměr má pro podnikání skutečný význam.

Proč napsat podnikatelský záměr, aneb princip plánování v podnikání

Princip plánování využíváme všichni v každodenním životě. Velice často se jedná o zcela automatické chování, jednání a dílčí kroky, které vás dovedou k nějakému cíli a pravděpodobně by vás ani nenapadlo považovat je za součást nějakého předem stanoveného plánu.

Plánování se stalo se nedílnou součástí lidského života a je zcela přirozené. Stačí, abyste například chtěli jít večer do kina. Aniž byste museli dlouho přemýšlet, okamžitě máte v hlavě plán, kde a jakým způsobem koupíte vstupenky, na které stanici městské hromadné dopravy musíte vystoupit, abyste to měli do kina blízko, v jaké restauraci se můžete po cestě do kina najíst a podobně. Pokud byste neměli v hlavě přichystaný tento plán, možná byste dorazili do jiného kina na jiném místě, v jiný čas nebo zcela vyhladovělí, protože byste cestou nenašli žádné místo pro občerstvení. Možná by mohlo být také vyprodáno a veškeré vaše úsilí by tak mohlo přijít vniveč. Váš zážitek by absencí kvalitního, i když jednoduchého plánu, mohl být výrazně negativně ovlivněn.

I na tomto jednoduchém příkladu je možné demonstrovat, že plánování má své nesporné výhody a určitě se vyplatí. Podnikání je ale nesrovnatelně složitější proces než návštěva kina a proto je také sestavení plánu budoucího podnikání – podnikatelského plánu – mnohem náročnější a zabere více času. Pokud by vám bylo líto strávit čas nad sepisováním podnikatelského záměru, může se stát, že byste nakonec vynaložili mnohem více energie a úsilí na rozjezd podnikání, které by se pak ukázalo jako neperspektivní. Je proto mnohem jednodušší věnovat se prevenci rizik podnikání hned ze začátku a vymezit si na vypracování detailního podnikatelského záměru dostatek času.

Co získáte díky podnikatelskému plánu

Pokud máte stále ještě pochybnosti o přínosu podnikatelského plánu pro vaše budoucí podnikání, připravili jsme pro vás seznam výhod, které pro vás jako začínajícího podnikatele z existence podnikatelského plánu plynou.

1. Podnikatelský plán dodá potřebnou energii pro zahájení podnikání

Člověk, který se rozhodne podnikat, by měl být schopen věnovat nebývalé množství své energie do každodenního cílevědomého jednání, které povede ke splnění jeho snu o fungujícím podniku. K dosažení vašeho snu vede jednoznačně snazší cesta, pokud máte kromě svého nadšení k dispozici také plán dílčích kroků k jeho naplnění.

2. Podnikatelský plán dá podnikání tu nejlepší možnou šanci na úspěch

Psaní podnikatelského plánu je nejlepší cestou k ověření, zda-li je váš podnikatelský nápad pro podnikání vhodný. Pokud už ve fázi sestavování podnikatelského záměru narážíte na problémy, je možné, že vybraná podnikatelská příležitost není příliš perspektivní. Důležité je dbát při sepisování podnikatelského záměru také na to, aby byl co možná nejkonkrétnější a hlavně, aby byl postaven na reálných základech. Stanovujte si dosažitelné a reálné cíle a vymezte také krok po kroku aktivity, které k jejich dosažení povedou. Příliš ambiciózní plán by mohl být cestou k velkému zklamání již v rané fázi podnikání.

3. Podnikatelský plán umožní kvalitní řízení podniku

Podnikatelský plán je velmi důležitý dokument pro každý podnik, protože umožňuje jeho kvalitní řízení. Řízení podniku je vedeno snahami o neustálou změnu stavu, ve kterém se vaše podnikání právě nachází tak, byste dosáhli původně naplánovaných cílů. Proto je důležité znát jednotlivé dílčí kroky vedoucí k žádoucím změnám, mít možnost tyto změny sledovat, vyhodnocovat a případně je podle okolností ve vztahu k původnímu plánu měnit.

Pokud nemáte podrobný plán, podnikání řídíte nahodile, cíl vaší cesty je nejistý a s velmi malou šancí na konečný úspěch. Díky podnikatelskému plánu můžete každý den, týden a měsíc podrobně kontrolovat, jak váš podnik postupuje k vytyčeným cílům, umožní vám ohlédnout se a v případě, že nejsou naplňovány původní představy, můžete včas provádět opatření k nápravě. Podnikatelský plán nastiňuje, jakým novým směrem by se vaše podnikání mělo ubírat.

4. Podnikatelský plán poskytne objektivní pohled

Sepisování podnikatelského plánu vás přinutí shromáždit informace, které jsou k zahájení a řízení podnikání nezbytné. Postupně tak budete získávat stále reálnější obraz o problémech, které vás při založení podniku a jeho řízení mohou potkat. Původní představy o podnikání se tak během práce na podnikatelském plánu mohou podstatně změnit a nabýt konkrétní, ucelenější a hlavně reálnější podoby.

Správný podnikatelský plán by měl být sestavený s ohledem na skutečnou vnější realitu a na podrobném seznámení s podnikatelským prostředím. Jedině tak má vaše podnikání naději na úspěch.

5. Během přípravy podnikatelského záměru se hodně naučíte

V průběhu podnikání dochází ke změnám legislativy, objevuje se stále nová konkurence a jiné krizové situace, které z pozice podnikatele nemůžete příliš ovlivnit. Ani důsledně propracovaný podnikatelský plán vás pravděpodobně nepřipraví na všechny tyto změny, je však zřejmé, že čím více o problematice podnikání víte, tím lépe, rychleji a efektivněji můžete reagovat i na nečekané okolnosti.

6. Podnikatelský záměr je cestou k získání finančních prostředků

Podnikatelský plán je velmi důležitý předpoklad pro získání finančních prostředků při založení i dalším rozvoji podniku. Přestože banky poskytují peníze především proti ručení movitým či nemovitým majetkem, mezi investory může sehrát významnou roli i kvalitní podnikatelský plán, díky němuž budete znát odpovědi na důležité a zásadní otázky ohledně fungování vašeho podnikání, všech jeho zásadních aspektů, souvislostí a potenciálních rizik.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce