Jak otestovat životaschopnost vašeho nápadu na podnikání

Pokud máte podnikatelský nápad, velmi jednoduše se můžete dostat do situace, že si nebudete jisti, zda bude životaschopný, zda bude fungovat a raději se svého nápadu vzdáte, než byste investovali peníze a čas do něčeho málo jistého. To je velké dilema pro většinu zájemců o podnikání. Poradíme vám, jak vašim úvahám o podnikání dát jasnější kontury.

Jak prověřit nápad na podnikání

Pokud chcete rychle zjistit, zda je váš podnikatelský nápad proveditelný a potenciálně úspěšný, můžete zkusit osvědčenou techniku, kterou vám nyní představíme. Je však potřeba, abyste na následujících 5 otázek odpověděli jak nejlépe umíte a v ideálním případě své odpovědi podložili reálnými fakty. Díky tomu s vysokou pravděpodobností zjistíte, zda je váš nápad na podnikání hoden realizace.

1. Existuje pro vaše podnikání trh?

Hodně lidí chce začít podnikat (tj. zahájit prodej výrobků nebo poskytovat služby) jenom proto, že to vždy chtěli dělat. Ale často si neuvědomují, že ostatní lidé musejí mít zájem kupovat nabízené výrobky a služby, tzn. je nutné o podnikatelském nápadu přemýšlet z pohledu marketingového.

Například se budete pokoušet prodávat kornoutovou zmrzlinu v chladných dnech, takový podnikatelský plán není dost dobře realizovatelný, protože nezískáte dostatečný počet zákazníků.

Rada k bodu č. 1

Vyzkoušejte si váš nápad na podnikání nejdříve v malém (můžete vyzkoušet prodávat vaše zboží na internetu, na aukčních portálech, na tržištích apod.) nebo zkuste udělat nějaký základní výzkum trhu. Dělejte si poznámky. Pokud výsledky otestování vašeho podnikatelského nápadu na trhu nejsou dobré, nesnažte se sami sebe přesvědčit, že je to dobrý nápad. Tuto tendenci zájemci o podnikání velmi často mají, protože se jim nápad líbí, chtějí ho realizovat za každou cenu a nechtějí si připustit fakta.

V případě, že nehledáte novou podnikatelskou myšlenku, ale plánujete vstoupit do podnikání koupí již zavedeného podniku, nemusíte se tímto bodem příliš trápit, trh je pravděpodobně otestován. Problém bude v ujištění se, že dostáváte pravdivé informace od původního vlastníka.

PŘÍKLAD, JAK LZE ZÁBAVNOU FORMOU ZJISTIT NÁZORY ZÁKAZNÍKŮ

Zakladatelé dnes úspěšné společnosti Innocent drinks přišli s nápadem vyrábět zdravé ovocné nápoje. Vyvinuli recepty, ale měli velké obavy opustit svá zaměstnání. Rozhodli se proto zakoupit ingredience na výrobu nápojů, vyrobit menší množství podle svých receptů a prodat toto množství na stánku na jednom z hudebních festivalů. Vyrobili dva velké nápisy „ANO“ a „NE“, které umístili na popelnice v blízkosti stánku a nad popelnice pověsili velký nápis „Myslíte si, že bychom měli opustit naši práci a začít vyrábět tyto nápoje?“. Na konci víkendu byla popelnice s nápisem ANO plná. Získali tak dostatečnou odezvu od potenciálních zákazníků (otestovali svůj trh) a rozhodli se opustit svá pracovní místa a začít se naplno věnovat novému podnikání.

2. Jaký je potenciál ziskovosti vašeho nápadu?

Jinými slovy „Je to o penězích?“ nebo alespoň „Je za vaším podnikatelským nápadem tolik peněz, aby stálo za to věnovat mu čas a energii?“. Pokud například hoříte touhou prodávat ručně vyšívané ubrusy a víte, že je hodně lidí, kterým se líbí a kteří by si je chtěli koupit (tj. máte odpověď na otázku č. 1), ale jejich výroba je tak drahá, že možná cena pro zákazníky nepokryje náklady (nebo pokryje jen stěží), na mzdy, materiál, prodej apod., je dobré tento nápad opustit. Je důležité nenalhávat si, že se věci změní, nechte se ovládat fakty a ne svým srdcem.

V případě, že se jedná o snahu koupit existující podnik, je potřeba kontrolovat účetnictví a neustále se zajímat o to, jak moc zisku podnik vytváří a jaké jsou finanční plány do budoucnosti.

3. Je na trhu dost zboží nebo služeb, o kterých uvažujete?

Může existovat trh pro vaše výrobky nebo služby, které jsou součástí vaší podnikatelské myšlenky (bod. č. 1) a může existovat hodně potenciálního zisku (bod č. 2), ale je potřeba prověřit, jestli současně neexistuje příliš velké konkurenční prostředí pro vás jako nového hráče na daném trhu.

JEDEN PŘÍKLAD ZA VŠECHNY

Jeden podnikatel chtěl s manželkou otevřít na menším městě antikvariát. Myšlenka vycházela z jejich velké lásky ke starým knihám. Jeden menší obchod tohoto typu již ve městě byl zavedený. V čase přípravy podnikatelského záměru však zaznamenali, že ve městě byl otevřen druhý antikvariát. Okamžitě myšlenku na svůj podnik opustili s tím, že na tomto trhu není místo pro tři obdobné podniky a udělali dobře. Nově otevřený antikvariát byl zrušen do půl roku.

Jiná situace by samozřejmě byla, pokud by šlo o nápad, který výrazně změní nabídku pro zákazníky například nízkou cenou (jestliže místo kusové výroby přejdete na pásovou výrobu, je zřejmé, že vaši konkurenci máte šanci vytlačit z trhu).

Rada k bodu č. 3

Prostudujte proto konkurenci velmi pečlivě z pohledu své podnikatelské myšlenky.

Víte, co ve skutečnosti nabízejí a co budou nabízet? Jak odlišíte své výrobky a služby od jejích? Jak velký trh je reálné, že získáte?

V případě, že se jedná o snahu koupit podnik, je potřeba být rovněž velmi pozorný. To že podnik byl ziskový v minulosti, není zárukou, že bude ziskový i v budoucnosti. Je možné, že důvodem prodeje (ať se říká cokoliv) jsou změny poměrů na trhu nebo problémy s konkurencí.

4. Existují překážky podnikání, které nemůžete překonat?

Podnikatelská myšlenka se někdy zdá absolutně perfektní. Víte že existuje trh, je zde možné vydělat hodně peněz a konkurence není příliš vysoká. Mohou se však vyskytovat překážky, které nelze vyřešit.

Například chcete zahájit výrobu nápojů, ale zjistíte, že nelze získat hygienická povolení, nebo chcete upravit pokoje v penzionu, ale zjistíte, že to stavebně nejde, nebo chcete zahájit podnikání z domu, ale zjistíte, že sousedé vám podnikání nepovolí, případně nezískáte stavební kolaudaci pro své prostory.

Rada k bodu č. 4

Věnujte čas průzkumu všech městských, krajských, celostátních a evropských zákonů a nařízení, která mohou ovlivnit realizaci podnikatelského nápadu. Některé překážky se vám třeba podaří překonat. Ale může se stát, že nebudete moci dělat to, co chcete a tam, kde chcete. Potom se musíte rozhodnout. Realizaci svého nápadu na podnikání můžete opustit, můžete ho odložit, dokud nevzniknou příznivější podmínky, anebo se můžete pokusit o jeho uskutečnění někde jinde, kde jsou k tomu vhodnější podmínky.

V případě, že se jedná o snahu koupit podnik, je potřeba prověřit, zda právě legislativní problémy nejsou důvodem k prodeji. Prověřte si, zda podnik, který chcete koupit nemá nějaké soudní pře, případně zda neprobíhaly v minulosti.

5. Jste si vědomi všeho, co souvisí s podnikáním?

Zahájení podnikání je hodně vyčerpávající a to bez nadsázky. Pravděpodobně budete pracovat více hodin, než kdykoliv předtím a bude to pravděpodobně trvat déle, než jste si mysleli, možná celý váš podnikatelský život, a to i v případě, když koupíte existující podnik. Popřemýšlejte o tom, co se změní ve vašem životě, když začnete podnikat.

Pokud nejste připraveni na tuto vysokou osobní angažovanost nebo nejste psychicky připraveni na změny, které vás mohou čekat, nebo pro takové změny nemáte zázemí (malé děti, nemoc, apod.), raději odložte realizaci svého podnikatelského nápadu.

Začít podnikat je náročné i na finanční zdroje. Potřebujete mít peníze nejen na podnikání, ale také na svoji osobní spotřebu, dokud podnikání nezačne vydělávat. Tuto situaci lze, tam kde to jde, řešit podnikáním při práci, což je však dvojnásob náročné a zpravidla to důkladně prověří vaši vytrvalost.

Závěr

Pokud projdete všech těchto 5 otázek s uspokojivou odpovědí, lze vám jen blahopřát – je pravděpodobné, že máte životaschopný podnikatelský nápad.

Pokud budete podnikat při zaměstnání, můžete hned začít, pokud chcete podnikat naplno, udělejte si podrobný podnikatelský plán. Čas a úsilí, které tomu věnujete obrovsky zvýší vaši šanci na odstartování úspěšného podnikání.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce