Jak najít perspektivní podnikatelský nápad

Následující článek obsahuje doporučení, která mohou být užitečná, pokud hledáte podnikatelský nápad. Mohou vás inspirovat v tom, kde hledat nápad na podnikání a současně vám pomohou vytvářet si reálný pohled na vaše podnikatelské záměry. Jednotlivá doporučení doprovázejí skutečné příklady.

1. Jednoduché nápady na podnikání – to je ono!

Úspěšné malé podniky jsou založeny zpravidla na překvapivě jednoduché ústřední myšlence. Nehledejte složité věci!

Jeden ze začínajících podnikatelů měl zkušenosti se sítotiskem – velmi jednoduchý a primitivní způsob tisku, který ovládá spousta lidí, kteří v oboru začali podnikat a soutěží o kolik haléřů levněji pro své zákazníky budou tisknout. Tento začínající podnikatel se rozhodl vybudovat tiskárnu zaměřenou na tisk samolepicích štítků, nejen okrasných a reklamních, ale i popisky ke strojům apod., daří se mu velmi dobře a postupnou specializací dosáhl postavení, kdy mu lze jen těžce konkurovat.

Jiný začínající podnikatel se rozhodl vykupovat od podniků technologický plastový a pryžový odpad, drtí ho, barví a vyváží do zahraničí k dalšímu zpracování. Jak jednoduché a zároveň prosperující.

Další začínající podnikatel založil své podnikání na zjištění, že na trhu není výrobce plastových pytlů schopný dodávat menší balení, případně dle požadavků potištěné menší množství kusů. Zakoupil starší svářecí stroj na plastové folie a nekonečný rukáv z plastové folie a začal pytle vyrábět a zajišťovat potisk.

2. Podnikatelské předpoklady vám otevřou dveře

Stavějte především na svém vzdělání, svých znalostech, zkušenostech a dosavadní praxi

Nemusí to být vždy pouze výsledky školního vzdělání a praxe ze zaměstnání. Lidé mají velmi často vysoce profesionální znalosti a zkušenosti v oblasti svých koníčků a zálib, případně mají ve svém okolí někoho odborně zdatného, kdo však nemá podnikatelské a manažerské dovednosti.

Začínající podnikatel byl člověk, jehož koníčkem bylo filmování, dlouhá léta pracoval v odborných kroužcích, točil amatérské filmy, absolvoval celou řadu vzdělávacích kurzů v této oblasti, když přišel o práci, založil si firmu na tvorbu krátkých filmů – reklamní šoty pro podniky, sportovní záznamy, profesionální rodinné záznamy apod.

Začínající podnikatelka měla za koníček léčivé byliny, po ztrátě zaměstnání si založila vlastní prodejnu léčivých bylin a léčivých doplňků. 

3. Nechte na sebe při hledání podnikatelského nápadu působit okolí

Dívejte se kolem sebe, na co si vy sami, vaši kolegové, přátelé nebo rodinní příslušníci stěžují, zjistěte, zda si takto stěžuje více lidí – možná, že to je právě vaše příležitost 

Začínající podnikatel založil svůj podnik na tom, že si všimnul, že v oblasti, kde je soustředěno větší množství kancelářských objektů, chybělo rychlé občerstvení, lidé museli navštěvovat vzdálenější a poměrně drahé restaurace v centru města, byla to dobrá příležitost pro zřízení rychlého občerstvení „take away“ – pečená kuřata, pizza apod.

Začínající podnikatelka postavila svůj podnik na poznatku, že v místě, kde bydlela, je několik kadeřnictví, které však vlivem věku kadeřnic poskytují standardní služby, nejsou schopny nabídnout moderní až extravagantní účesy velmi mladým dívkám vyznávající různé životní a hudební styly.

4. Vyberte si z podnikatelských nápadů na portálu Nápad na podnikání.cz

Využijte portál Nápad na podnikání.cz

Na tomto portálu průběžně shromažďujeme a doplňujeme možné podnikatelské nápady, ze kterých si můžete vybrat prvotní námět. Vždy je však nutné tento námět dopracovat a převést ho do podoby realizovatelného a životaschopného podnikatelského záměru.

Uvedené podnikatelské nápady si musí každý „dosnít“ sám, jedině v takovém případě je schopen a ochoten pro ni podstoupit rizika, udělat i nemožné, nadchnout se tak, že o problémech přemýšlí nepřetržitě a o to kvalitněji a důrazněji je řeší.

5. Když vám chybí peníze do realizace nápadu na podnikání

Nemáte-li peníze na zahájení podnikání, snažte se najít jiné řešení

Nenechte se odradit pocitem, že nápad nelze realizovat, že potřebuje hodně peněz do začátku podnikání. Lidí, kteří říkají „Kdybych měl 5 milionů, to bych to rozjel“, je spousta, zkušenosti však ukazují, že by „nerozjeli“ nic. Úspěch v podnikání souvisí s finančními prostředky jen částečně, pokud máte správné předpoklady k podnikání, je reálná šance, že naleznete řešení, jak svůj sen realizovat.

Začínající podnikatel – úředník s měsíčním platem, se rozhodl postavit na atraktivním místě rekreační areál za 30 mil. Kč. Neměl žádné peníze ani ručení pro banku. Postupně o svém záměru přesvědčil vhodného investora na zakoupení pozemku, kapitalizoval svoji práci a vytvořil tak vlastní kapitál a spolu s pozemkem základ pro bankovní záruku za úvěr na první etapu výstavby. Realizaci rozdělil do etap a rozestavěné rekreační byty po zápisu do katastru nemovitostí rozprodával budoucím majitelům. Ze získaných záloh financoval další etapy včetně výstavby centrální budovy s restaurací, bazénem a kulturním zázemím. (Rychlé peníze v začátcích opravdu nejsou všechno.)

Jiný začínající podnikatel si chtěl zřídit autoservis, chyběly mu peníze na vybavení moderními přístroji a rekonstrukci objektu. Využil své znalosti a dovezl několik poškozených aut, které renovoval v dílnách u kamarádů, po následném prodeji zaplatil kamarádům za pronájem dílny a ze zbylých peněz si vybudoval vlastní autoservis.

Začínající podnikatelka dostala nápad zřídit svačinový bufet v průmyslovém areálu, kde bylo několik podniků, obědy se dovážely, ale pracovníci neměli možnost zakoupení svačiny a nápojů. Neměla finanční prostředky na zásoby, vybavení a úpravy prostor pro zřízení provozovny. Oslovila podniky v areálu, položila důraz na podstatné zlepšení podmínek pro jejich pracovníky a požádala o pomoc. Získala tak výhodnou půjčku od firem v areálu pro začátek podnikání, kterou nemohla získat v bance.

6. Hledejte aktuální příležitosti k podnikání

Využijte náhodných příležitostí 

Porozhlédněte se, zda ve vašem okolí neexistuje již připravená podnikatelská příležitost, např. v podobě dědictví, zapojení se do rodinného podniku, možnosti odkoupit část podniku, která tvoří méně výnosnou činnost nebo není pro podnik již důležitá. Příležitostí k podnikání může být i vhodné spojení, kde uplatníte své schopnosti, např. se spojíte s někým, kdo má nápad a dobře zná odbornou stránku činnosti, ale není „přes papíry“, anebo naopak, vy máte nápad a rozumíte věci, ale potřebujete někoho, kdo bude shánět zakázky, jednat na úřadech a v bankách, dělat ekonomiku apod.

Ale pozor – v podnikatelském světě není respektováno to, že kopírujete standard druhých (např. odejdete ze svého zaměstnání, s cílem podnikat ve stejném oboru, pro stejné zákazníky a nabízet stejné výrobky nebo služby). Mimo to, že se jedná o velmi nemorální jednání, které život dříve nebo později „ocení“, dochází v těchto případech velmi často pouze ke krátkodobému úspěchu, což opět souvisí s podnikatelskými schopnostmi. Od svého zaměstnavatele si můžete odnést seznamy zákazníků, pracovní postupy, typy výrobků, ale nelze si odnést vizi podnikatele, jeho představu o uspokojování zákazníků, o vývoji nových výrobků a služeb, představu o rozvoji. Takto vzniklé podniky nadělají vždy hodně škody, ale nemají dlouhého trvání, nebo přežívají zpravidla bez většího růstu a rozvoje. Se zastaráním převzatých výrobků nebo služeb potom postupně končil.

Z jedné obchodní organizace dodávající výrobcům různé obalové materiály odešel obchodník s tím, že si založí vlastní podnikání (zná přece odběratele i dodavatele, zná zboží). Po čase zjistil, že po prvních obchodech, kdy prodával za velmi výhodné ceny pod úrovní bývalého podniku, ztrácí zakázky. Důvodem byla jednak loajalita původních zákazníků daná určitou kulturou podnikání a jednak neschopnost financovat a dodávat širokou škálu zboží, kterou vyžadovali zákazníci. Jeho sázka na vybrané druhy zboží s vysokou obchodní marží nevyšla.

Z jednoho podniku na výrobu odpadních jímek odešel zaučený pracovník a založil vlastní podnik. Představu měl jednoduchou – měl výkresy a šablony výrobků, svařovat plast rovněž uměl, zákazníky znal. Po čase však zjistil, že jeho objem obchodů klesá, důvodem byla především neschopnost provádět další vývoj výrobků, jejich zlepšování, neexistovala vize podniku „co chci udělat pro zákazníky, aby chodili do mého podniku“.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce