Společenské události – příležitost pro navázání obchodních kontaktů

Banket, koktejl nebo raut? Víte, co je co? Projděte si náš přehled společenských událostí. Získáte představu o jaký typ společenské akce se jedná, jak se máte obléci a co můžete očekávat.

Banket

Banket je společenská akce, organizovaná při významné události. Typická je velká hostina s tabulí. Jídlo se podává vzorovým slavnostním způsobem. Při banketu očekávejte slavnostní výzdobu, slavnostní tištěné jídelní lístky obvykle i se jménem hostitele a dalšími informacemi o akci. Stoly jsou uspořádány do nejrůznějších tvarů a naleznete na nich kromě výzdoby také jmenovky, které slouží k rychlé orientaci a dodržování zasedacího pořádku. Na jmenovku patří pouze jméno a příjmení a akademický titul.

Buffet lunch, Buffet dinner

Oba názvy naznačují menší společenské události spíše neformálního rázu. Jedná se o menší občerstvení v době oběda (buffet lunch) nebo večeře (buffet dinner). Kvůli neformálnímu rázu obou akcí nepočítejte s výraznou výzdobou, přílišnými formalitami i se zasedacím pořádkem. Hosté se obsluhují sami u bufetových stolků, kde jsou připravena teplá i studená jídla.

Koktejl

Koktejl je společenská akce konaná při příležitostech menšího významu. Jeho hlavním účelem je umožnit seznámení a navázání nových kontaktů co možná největšímu počtu zúčastněných. Proto pokud není stanoveno jinak, přicházejí pozvaní hosté bez partnerů. Často se koktejl zaměňuje s recepcí, ale jedná se o kratší formu recepce. 

Obvykle se koktejl koná v podvečer. Jde o společnost neformální. Hosté přicházejí a odcházejí po celou dobu konání koktejlu a měli by na akci setrvat alespoň dvacet minut. Proto by hostitelé měli trávit většinu času poblíž vchodu, aby se mohli s hosty průběžně vítat a loučit. 

Oficiální oběd a večeře

Pokud jste pozváni na oficiální oběd nebo večeři, počítejte s formalitami. Večeře se pak považuje za významnější, formálnější a také časově uvolněnější. Na oficiální oběd či večeři je nezbytná formální pozvánka. Ta vám pak pomůže při výběru oblečení, naleznete zde také čas příchodu i další důležité informace.

V obou příležitostech sedí hosté podle předem stanoveného pořádku a také je důležitý včasný příchod. Nejběžnější časy zahájení obou akcí jsou u oběda 12,30 nebo 13h, u večeře 19 až 20,30h. Samozřejmě se orientujte podle času na pozvánce. Pokud je očekáván tzv. hlavní host, většinou se načasuje jeho příchod později, aby byli ostatní již přítomni.

Průběh této společenské události může mít několik variant. Nejběžněji po shromáždění celé společnosti hostitelka vyzve přítomné dámy, aby přešly do jídelny a sama vejde jako poslední. O muže se stará hostitel. Ke stolu sedají muži až po té, kdy usednou ostatní dámy.

Pokud se jedná o opravdu oficiální příležitost vstupuje hostitel s manželkou hlavního hosta, hostitelka s hlavním hostem přicházejí jako poslední. Společnost na ně čeká vestoje a usedá až po hostitelce s hlavním hostem.

Pracovní oběd (Business lunch)

Hlavním cílem je pracovního oběda je upevnění vzájemné důvěry mezi obchodními partnery. Je jednoznačně dáno že ten, kdo zve, platí, navrhuje také místo setkání, zasedá jako hostitel, tj. první, a na místě také navrhuje zasedací pořádek přítomných.

Raut

Raut je obdobný jako recepce, ale tento pojem se nepoužívá v diplomatických kruzích. Jedná se o běžnou společenskou akci, kde u vchodu vítá obsluha s uvítacím nápojem.

Raut se často koná na netradičních místech, ale vždy musí vypadat honosně a reprezentativně. Po krátkém zahájení hostitelem, který zve ke stolům, poté nastává volná zábava.

Recepce

V diplomatické a společenské oblasti se jedná o největší společenskou akci, která se koná při výjimečných slavnostních příležitostech. Recepce má daný organizační řád – slavnostní zahájení, projevy, přípitky, slavnostní zakončení. Tuto akci lze pořádat dopoledne, odpoledne i večer, záleží na formě, obsahu i významu recepce.

Na recepci je nutná písemná pozvánka, která by měla specifikovat důvod pořádání akce, místo a dobu konání i společenský úbor (tzv. dress code). Důležité je dodržovat uvedené časy příchodu a odchodu, z důvodu vítání a loučení hostitelů, kteří bývají v tuto dobu u vchodových dveří.

Dopolední recepce se pořádají spíše výjimečně. Jedná se o zahájení výstav, svatba v diplomatických kruzích. Polední recepce je organizována jako bohatší buffet dinner. Nejčastěji se taková recepce hodí na oslavu státního svátku či soukromých výročí. Odpolední recepce se konají po 17h a hodí se pro všechny typy společenských akcí.Večerní recepce se lépe hodí pro nejvýznamnější události. Pozdní večerní recepce se pořádá až kolem 22h a obvykle navazuje na banket s omezeným počtem pozvaných hostů. Tato společenská akce je velmi krátká, ale program bývá velmi slavnostní.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce