Znáte 4 základní zákony, které se týkají prodeje zboží přes internetový obchod?

Pokud chcete prodávat nebo už prodáváte přes e-shop, musíte dodržovat pravidla pro prodej zboží na internetu stanovená zákony. Orientovat se v našem složitém právním systému nemusí být jednoduché a samozřejmě neexistuje jediný zákon, kde byste našli všechny potřebné informace vztahující si k internetovému obchodu. Vytvořili jsme proto seznam nejdůležitějších zákonů, které byste si měli prostudovat.

Zákony upravující prodej zboží na internetu

Zákon č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník

Nový občanský zákoník, který je účinný 1. 1. 2014, by měl být povinnou četbou každého podnikatele. V kontextu prodeje by vás mohla zajímat zejména problematika kupní smlouvy, odpovědnosti za vady u kupní smlouvy a nebezpečí škody na věci (§ 2079 a dále).

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

V současné platné verzi řeší především šíření obchodních sdělení (§ 7 a dále). Dozor nad dodržováním tohoto zákona vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů a příslušné profesní samosprávné komory zřízené zákonem.

Pokud by vás zajímala výše možných pokut, které hrozí za rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení, nahlédněte do § 9 tohoto zákona.

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Tento zákon navazuje na předchozí zákon 480/2004. Mimo jiné upravuje zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, neboli tzv. GDPR. Stejně tak se zabývá postavením a pravomocemi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zákon chrání všechny osobní údaje (např. jméno a příjmení, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, popř. další informace jako IČO, DIČ aj.), které budou vašemu internetovému obchodu poskytnuty. Ve zkratce jste odpovědni za nakládání s těmito informacemi a ručíte, že budou použity jen na ty účely, se kterými byl zákazník obeznámen a ke kterým dal souhlas.

Zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Ze zákona o ochraně spotřebitele je pro vás důležitá především druhá část, §3 – §20. Naleznete zde povinnosti prodejce při prodeji výrobků a poskytování služeb. Jedná se o oblasti týkající se poctivosti prodeje výrobků a poskytování služeb, zákaz diskriminace spotřebitele.

K nejdůležitějším patří paragraf, který zakazuje klamání spotřebitele nedostatečnými informacemi či nepravdivými informacemi. § 19 se věnuje reklamacím, jejich lhůtám a podmínkám. 

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce