Komisní prodej je nadále oblíbenou a pro obchodníky výhodnou formou prodeje

Komisní prodej je stále běžnou formou prodeje a kromě toho je to oblíbená forma distribuce zboží, které prodejci rádi využívají především u menších výrobců. Z těchto důvodů jsme připravili sérii článků o komisním prodeji, která pokryje všechny potřebné informace o tomto způsobu prodeje. Během několika následujících článků se dozvíte, co je to komisní prodej, jaké jsou jeho nejběžnější formy a jaké výhody či nevýhody přináší komisní prodej pro podnikatele. Sérii začínáme s představením komisního prodeje jako způsobu distribuce a prodeje zboží.

Komisní prodej jako způsob prodeje

Co je to komisní prodej

V prvním dílu série o komisním prodeji se zaměříme na právní úpravu tohoto typu prodeje.

Komisní prodej je určen firmám, podnikatelům (OSVČ) i nepodnikajícím soukromým osobám.

Jedná se o takový způsob prodeje, kdy majitel nabízí své zboží k prodeji prostřednictvím obchodníka, ale zboží přitom zůstává až do zaplacení zákazníkem majetkem prvotního majitele. Obchodník je v tomto případě jen zprostředkovatelem obchodní transakce.

Smluvní úprava komisního prodeje

Vztah mezi majitelem zboží a obchodníkem, který má zajistit prodej, je vždy dobré upravit smlouvou.

Přitom je třeba rozlišit dva základní případy tohoto smluvního vztahu:

  • Smlouva o zprostředkování prodeje věci, podle Nového občanského zákoníku §2445 až §2454, se uzavírá mezi nepodnikající soukromou osobou (objednatelem) a podnikající fyzickou nebo právnickou osobou (obstaratelem).
  • Komisionářská smlouva, podle Nového občanského zákoníku §2455 až §2470, se uzavírá mezi dvěma podnikajícími subjekty (komitent a komisionář).

I když obě smlouvy mají jiné pojmenování pro majitele věci a obchodníka zprostředkujícího její prodej, princip transakce zůstává stejný.

Proces komisního prodeje

Schéma níže zobrazuje stav, kdy kupující platí sjednanou cenu přímo obstarateli/komisionáři. V některých případech (např. prodej na smlouvu o prodeji) může dle smlouvy platit kupující sjednanou cenu přímo objednateli/komitentovi, a ten pak vyplatí obstarateli/komisionáři příslušnou část za zprostředkování transakce (úplatu, případně provizi).

Komisní prodej

V obou případech jsou klíčové dva faktory:

  • Zboží je majetkem osoby nebo firmy, která ho vlastní a chce prodat (objednatel/komitent), až do doby, kdy dojde prostřednictvím obchodníka (obstaratele/komisionáře) k prodeji. Pak přecházejí vlastnická práva přímo na kupujícího.
  • Obchodník má nárok na provizi, jen když je zboží prodáno.

Praktický příklad komisního prodeje

Prodejce dárkového zboží se dohodne s výrobcem keramiky na tom, že bude odebírat jeho zboží a prodávat ho způsobem komisního prodeje. Výrobce mu dá zboží takzvaně „do komise“, což prakticky znamená, že předá prodejci dárkového zboží své keramické výrobky. Prodejce za výrobky v tuto chvíli neplatí, přijímá je na svůj sklad. Keramika ale stále zůstává majetkem výrobce, i když ho má fyzicky skladem jeho prodejce.

Prodejce dárkového zboží keramiku prodává a průběžně výrobce informuje o tom, kolik jeho výrobků prodal. Výrobce keramiky pak prodejci fakturuje za prodané zboží.

Co už není komisní prodej

Pozor, pokud byste si najali obchodníka k tomu, aby za vás uskutečňoval prodej jako opakovanou činnost a platili byste mu za tuto činnost, i když k prodeji konkrétního zboží nakonec nedojde, pak se nejedná o komisní prodej.

Příslušný vztah by byl upraven smlouvou o obchodním zastoupení nebo mandátní smlouvou.

Série článků o komisním prodeji

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce