Mandátní smlouva (vzor)

Prostřednictví mandátní smlouvy můžete delegovat některou obchodní záležitost na třetí osobu. Jak takový akt právně ošetřit, se dozvíte v následujícím článku.

Mandátní smlouva

Mandátní smlouvou se mandatář zavazuje, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti, a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu.

K tomu, aby mohl mandatář při zařizování záležitosti jednat jménem mandanta, musí mu být mandantem udělena plná moc.

Mandatář je povinen zařídit věc osobně, ale pokud se smluvní strany ve smlouvě dohodnou, může mandatář svěřit zařízení záležitosti třetí osobě, s tím, že mandatář odpovídá mandantovi za řádné a včasné zařízení záležitosti sám.

Mandátní smlouva nemusí být uzavřena písemně.

Vzor mandátní smlouvy

VZOR smlouvy ke stažení najdete v balíčku Podnikání v kostce

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce