Jak nejlépe prověřit obchodního partnera

Děláte vše proto, abyste v podnikání uspěli? Vážíte každý svůj krok? I v případě, že jste odpověděli „ano“, můžete se velmi snadno dostat do problémů, a to tak, že navážete obchodní vztah s nespolehlivým partnerem. Jediným způsobem, jak se vyhnout riziku, je důkladné prověřování všech obchodních partnerů.

Prověřování obchodních partnerů na internetu

V případě, že jste doposud své partnery (dodavatele, odběratele a jiné subjekty, které s vaším podnikem přichází od obchodních vztahů) neprověřovali, berte spíše jako štěstí, že jste narazili na takové, kteří vám nezpůsobili žádné větší problémy.

Riziko spojené s navazováním obchodních vztahů si totiž málokterý podnikatel do důsledků uvědomuje. Nelze se pak divit, že se mnozí z nich dostávají do problémů a musí čelit krizím. Znát poměry svých obchodních partnerů se proto především v počátcích obchodního partnerství stává nutností

Pokud si myslíte, že prověřování obchodních partnerů je spíše práce pro detektiva, mýlíte se – proklepnout si své partnery můžete snadno a rychle na internetu. Na internetu totiž najdete všechny informace, které pro vás mohou být v začátcích obchodního vztahu důležité. Kam při prověřování partnerů nahlédnout?

Databáze

Výchozím bodem při prověřování partnerů by měly být veřejné databáze podnikatelských subjektů. Základní informace o podnikatelských subjektech registrovaných na území ČR vám poskytne ARES a portál www.justice.cz.

ARES

Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) je informační systém, který umožňuje vyhledávání ve veřejných registrech podnikatelských subjektů, které jsou registrované v České republice.

To znamená, že místo prohledávání desítek jednotlivých registrů státní správy, můžete k prověření podnikatelských subjektů použít ARES, který vám vydá souhrn informací, které jsou o daném subjektu ve veřejných registrech dostupné.

ARES se hodí především pro zjišťování informací o podnikajících fyzických osobách (OSVČ).

Popis zdrojů, které ARES umožňuje prohledávat:

 • Obchodní rejstřík (OR), vedený rejstříkovými soudy,
 • Živnostenský rejstřík (RŽP), vedený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR,
 • Registr ekonomických subjektů (RES), vedený Českým statistickým úřadem,
 • Registr církví a náboženských společností (RCNS), vedený Ministerstvem kultury ČR,
 • Registr zdravotnických zařízení (RZZ), vedený Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR,
 • Seznam občanských sdružení a spolků (OSS), vedený Ministerstvem vnitra ČR,
 • Registr pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí (ISPOZ), vedený Českou národní bankou,
 • Evidence zemědělského podnikatele (EZP), která je vedena Ministerstvem zemědělství ČR,
 • Seznam politických stran a hnutí (PSH), vedený Ministerstvem vnitra ČR,
 • Registr plátců daně z přidané hodnoty (DPH, SkDPH), vedený Českou daňovou správou Registr plátců spotřební daně (SD), vedený Celní správou ČR,
 • Účelový registr organizací systému ARIS (RARIS), vedený Ministerstvem financí ČR,
 • Centrální evidence dotací z rozpočtu (CEDR), která je vedena Ministerstvem financí ČR,
 • Centrální evidence úpadců (CEU), která je vedena Ministerstvem spravedlnosti ČR,
 • Insolvenční rejstřík (IR), který je veden Ministerstvem spravedlnosti ČR,
 • Seznam devizových míst a licencí (SDML), vedený Českou národní bankou,
 • Seznam pojišťoven a zajišťoven (PZ), vedený Českou národní bankou,
 • Seznam odpovědných pojistných matematiků (OPM), vedený Českou národní bankou,
 • Údaje Střediska cenných papírů (SCP) o majoritních majitelích akcií a dalších údajích,
 • Územně identifikační registr adres (UIR-ADR), vedený Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Justice.cz

Pokud potřebujete na internetu prověřit právnickou osobu, hledejte na portálu Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz, jehož pomocí vyhledáte informace především z obchodního a insolvenčního rejstříku ČR.

Pokud se například chystáte podepsat jakýkoliv právní dokument, prověřte si, zda opravdu jednáte s osobou, která může za vašeho obchodního partnera činit právní úkony.

U každého nalezeného subjektu je možnost zobrazit:

 • Výpis platných informací

Zobrazí platné informace o vyhledaném subjektu (poslední změny zapsané v rejstříkovém soudu).

 • Úplný výpis

Otevře okno s výpisem všech informací o vyhledaném subjektu (poslední změny zapsané na soudu a zároveň historie již neplatných údajů, např.: staré jméno a sídlo firmy aj.).

 • Sbírka listin

Součástí obchodního rejstříku je sbírka listin obsahující veřejné listiny vztahující se k jednotlivým subjektům (např. zakladatelská listina společnosti, usnesení valné hromady, výroční zprávy, účetní závěrky apod.), kde je možné získat náhledy digitalizovaných stránek veřejných listin subjektu.

Internetové vyhledávače

Pro zjištění referencí o vašem obchodním partnerovi je možné využít i „neoficiální“ cesty. Internetové vyhledávače umí procházet obsah webových stránek a mohou vám tedy pomoci najít informace o firmě, která vás zajímá.

Prověřování v internetových vyhledávačích je jednoduché – zkuste zadat obchodní jméno vašeho partnera s dodatkem např. „zkušenosti“ či „reference“ do vyhledávače Google či Seznam. Vyjede vám list odkazů, kde se budete moci dočíst o tom, zda-li si na danou firmu někdo veřejně nestěžuje.

Pozorně si projděte všechny relevantní odkazy a zaměřte se  především na negativní hodnocení. Napoví vám mnohé o tom, jak se firma chová ke svým zákazníkům a obchodním partnerům a usnadní vám to rozhodování, zda-li s takovým subjektem do obchodním vztahů vstupovat.

Inzeráty

Inzeráty, kterými vás obchodní partner propaguje své výrobky nebo služby na internetu vám mohou přinést nové poznatky a dokreslit tak „tvrdá data“, která získáte z veřejných databází.

Inzeráty propagující produkty a služby

Pokud váš obchodní partner (dodavatel ale i odběratel) začal s masivní propagací svých produktů, může to značit několik možných příčin – jeho produkty nejdou na odbyt, anebo se mu naopak začalo dařit a chce expandovat na další trhy, což pro vás může být dobrou příležitostí hlavně v případě, že se jedná o vašeho odběratele. Další možností je, že jde o pravidelnou propagační kampaň, o které jste však předtím nevěděli, protože jste se o svého partnera v tomto směru příliš nezajímali. O kterou příčinu jde, vám napoví pouze dlouhodobější sledování inzerce. 

Inzerát může prozradit například také snížení cen nebo změnu servisních podmínek, než za jakých dodavatel běžně dodává své produkty vám a vy tak můžete s jeho pomocí vyjednat lepší podmínky spolupráce.

Personální inzerce

Vyplatí se sledovat nejen inzeráty propagující výrobky či služby z portfolia vašeho obchodního partnera, ale například i personální inzerci a PR články, které firma publikuje.

Hledá-li váš obchodní partner nové pracovníky, může to opět předznamenávat několik skutečností. V lepším případě jeho forma prosperuje a rozšiřuje svou činnost, ke které potřebuje další pracovní síly. V horším případě to může značit, že pracovně-právní vztahy ve firmě nejsou uspokojivé a firma si tak své zaměstnance dlouhodobě neudrží.

Pokud se při monitoringu inzerce nebudete zaměřovat pouze na své obchodní partnery, ale budete se o trh, na kterém působíte, zajímat jako o celek – tzn. přiberete do svého hledáčku také vaši konkurenci – můžete získat mnohem lepší přehled o situaci na trhu jako takovém .

Aby vám sledování inzerce vašich obchodních partnerů k něčemu bylo, musí probíhat systematicky a dlouhodobě. Vytvořte si systém sledování a zaznamenávání takto získaných informací a věnujte pozornost jejich správné interpretaci v širších souvislostech.

Základní prověření zahraničního obchodního partnera

Obchodní rejstříky

Nejlepší variantou při prověřování zahraničních obchodních partnerů je využívání různých národních centrálních obchodních rejstříků, které najdete volně přístupné na internetu. Zde můžete získat řadu doplňujících informací – ověřit si, zda firma skutečně existuje, jaké jsou její hlavní aktivity, kdo je oprávněn jménem firmy jednat a další informace.

Nevýhodou těchto rejstříků ale je, že vyhledávání je většinou podmíněno předchozí registrací, někdy bývají jejich výstupy navíc zpoplatněny. Často se však jedná o sumu, která je v porovnání se škodou, kterou by pro vás mohlo znamenat navázání partnerství s nespolehlivou firmou, zanedbatelná.

Obchodní komory

Další možností je využití služeb národních Hospodářských a obchodních komor, které sdružují podnikatele v dané zemi. V některých zemích je členství v komoře povinné, takže ta je pak schopna poskytnout požadované informace.

Adresář obchodních komor

Zastupitelské úřady

V neposlední řadě je možné se obrátit také na ekonomická oddělení českých zastupitelských úřadů, které mohou s prověřením firmy také pomoci.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce