Krize podnikání: Poznáte ji včas?

Krize a neúspěchy jsou doprovodnými jevy každého podnikání. I nejúspěšnější podnikatel se může dostat do bodu, kdy se najednou nic nedaří. Důležité je nenechat se odradit, nepodléhat panice a být schopen přijmout včas potřebná opatření. A třeba i radikálně změnit dosavadní podobu a strategii svého podnikání. Jak ale včas rozpoznat blížící se krizi?

Jak včas poznat krizi v podnikání

Do krize hrozící bankrotem se obvykle firmy a živnostníci nedostávají ze dne na den. Jde o dlouhodobý proces, takže je i čas na přijímání nápravných opatření. Důležité ale je spoléhat se pouze na finanční ukazatele a nepřehlížet varovné příznaky. Pro jejich rozpoznání může posloužit například náš malý diagnostický test.

Test: Je vaše podnikání v krizi?

Pokud si alespoň na jednu z následujících otázek odpovíte kladně, je na čase zpozornět.

  • Je váš podnik dlouhodobě ztrátový a potýká se už dlouhou dobu s platební neschopností? Zpožďují se výplaty zaměstnancům?

Stoupá-li stáří vašich pohledávek vůči obchodním partnerům, může to pro vás představovat riziko z hlediska podání insolvenčního návrhu některým z vašich věřitelů. Pokud nejste schopni plnit své závazky, rychle se to projeví také na poklesu kreditu vaší firmy na trhu, ztratíte důvěryhodnost a můžete se potýkat s poklesem poptávky po vašem zboží či službách, což vám způsobí další potíže.

  • Klesá nebo vázne odbyt? Klesají marže?

Pokles tržeb nutně nemusí znamenat přicházející krizi v případě, že vám zároveň roste marže na prodaném zboží. Pokud ale klesají vaše prodeje a společně s nimi i marže, může to znamenat zhoršující se celkovou situaci na trhu (kdy se do problémů budou dostávat i vaši konkurenti) nebo špatnou strategii podniku.

  • Začínají se kupit sice dílčí, ale závažné problémy – například v komunikaci s dodavateli, ve výrobě, v dodávkách zákazníkům?
  • Zákazníků i zakázek je více než zvládáte, tržby rostou, ale kapacity nestačí pokrývat poptávku?
  • Stoupá počet stížností na vaše zboží nebo služby?

Pokud zaznamenáváte stále více stížností vůči kvalitě vašich produktů nebo služeb, je to znakem, že se procesy ve firmě zadrhávají. Důvodem může být například nedostatečná motivace zaměstnanců nebo mohou být i na straně technologií, které začínají zastarávat. Situace poškozuje jméno vaší firmy u zákazníků.

  • Firma expanduje, zakládá nové pobočky, přijímá nové pracovníky, úspěšně roste, ale naráží na nedostatek hotovosti na provoz podniku?

Pokud se vaše cash flow dostává do záporných čísel, pravděpodobně brzy narazíte na nedostatek peněz na zajištění běžného chodu podniku, který může vyústit v kritický nedostatek finančních zdrojů.

  • Máte příliš velké skladové zásoby?

Pokud začnou narůstat skladové zásoby nebo rozpracovaná výroba, může to signalizovat problémy se schopností zajistit odbyt. Pokud je navíc vaše zboží určeno k přímé spotřebě, mohou se velmi brzy objevit další náklady na udržení jejich kvality.

  • Zhoršuje se poměr mezi vlastními a cizími zdroji?

Hrozí, že se vám budou stále hůře splácet úroky z cizího kapitálu (např. bankovních půjček). Finančně oslabená firma má pak mnohem větší tendenci podléhat i krátkodobým vlivům jako jsou např. výpadky poptávky nebo dodávek materiálů na výrobu.

Příčiny krize v podnikání

Neschopnost firmy dostát svým závazkům

Při pokusu odvrátit hrozící krizi je nutné zjistit její příčiny a míru závažnosti problému. V případě, že se podnik dlouhodobě potýká se ztrátou a není schopen dostát svým závazkům vůči zaměstnancům i dodavatelům, jde už o velice vážnou situaci. Pokud problém trvá od počátku fungování firmy, je na čase se zamyslet nad tím, zda celé podnikání nebylo od začátku postaveno na mylných předpokladech a chatrných základech – řešením pak může být i co nejrychlejší zánik takového podnikání. Mohlo se také stát, že původně úspěšná strategie podniku v nových podmínkách selhává – pak je nutné hledat nové místo na trhu.

Pomoc při krátkodobých problémech s financováním podniku vám může třeba factoring nebo forfaiting, jde ale v těchto případech jen o pověstnou „berličku“. Abyste odvrátili finanční krach podniku, je třeba hledat jiné zdroje financování popř. restrukturalizovat ty stávající.

Firma se ale mohla do problémů dostat také v důsledku chování druhých – klasickým příkladem je tzv. druhotná platební neschopnost, kdy má podnik sice třeba i dostatek zakázek, v nich velké objemy peněz, ale kvůli špatné platební morálce svých partnerů se většiny z nich nikdy nedočká – nebo na ně čeká extrémně dlouho.

Této situaci lze předejít jen včasným využitím preventivního zajištění pohledávek, sjednáním pojištění nebo důsledným vymáháním všech pohledávek.

Pozor na úspěch

V případě úspěšně se rozvíjející firmy, jíž přestává stačit kapitál a kapacity, jde o tzv. nemoc z růstu. Všechny ukazatele, kterými se měří úspěšnost firmy – počet zaměstnanců, velikost obratu apod. – rostou a vzbuzují dojem úspěchu. Pokud ale podnikatel bude sledovat jen ta pěkně vypadající čísla, může ho úspěch „zahubit“. Překotně rychlý růst totiž může v konečném důsledku také způsobit krach firmy.

Pokud se podnikání dostane do bodu, kdy už na růst nestačí vlastní kapitál, je dobré se začít poohlížet po strategickém partnerovi, který by byl schopen chybějící kapitál dodat. Je nutné být také připraven se bez váhání pustit do restrukturalizace firmy, snížení oběžného majetku a snižování počtu zaměstnanců ve chvíli, kdy se situace na trhu změní a nastane celkové zpomalení ekonomiky.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce