Zaměstnanec nebo OSVČ?

Také je vám líto, kolik zaplatíte na odvodech? Pojďme se spolu zamyslet nad aktuální situací a odpovědět si na otázku, jaké má OSVČ výhody a nevýhody oproti zaměstnanci.

Nyní je aktuální doba pro podání daňových přiznání a také přehledů na pojišťovny, což se týká OSVČ, kteří podnikají na základě živnostenského listu. Živnostníci jsou často překvapeni, kolik doplácí na dani a mnohdy také na odvody pojišťovnám.

Kdy je výhodné být zaměstnanec a kdy ne?

Nejdříve uvedu příklad. Vezměme v potaz OSVČ s průměrným měsíčním příjmem 45 000 Kč a běžného zaměstnance s totožným příjmem.

OSVČ

Zálohy na pojistném činí asi 2 500 Kč na sociální a 1 797 Kč (min. záloha) na zdravotní pojištění. Daň zhruba 6 300 Kč za celý rok. Tedy měsíčně vychází tomuto podnikateli částka čisté mzdy 40 178 Kč. Odvody nejsou pro OSVČ uznatelným výdajem, to již bylo zrušeno, což je velkou nevýhodou.

Zaměstnanec

Odvody na sociálním pojištění má zaměstnanec ve výši 2 925 Kč, na zdravotním 2 025 Kč. Na dani se z jeho mzdy odvede 6 975 Kč měsíčně. Jeho čistý příjem je 33 075 Kč. Nutno dodat, že odvody z mezd na pojišťovny ještě platí i zaměstnavatel a to ve výši 34 % z objemu hrubé mzdy. Takže ho zaměstnanec stojí ještě více, než jenom tu hrubou mzdu. To ale zaměstnavatele tolik nemusí bolet, protože když prosperuje, jdou mu tyto náklady do výdajů a snižuje se tím výše daně firmy.

Jak vidno, rozdíl činí cca 7 000 Kč měsíčně, ročně je to 84 000 Kč ve prospěch OSVČ. Zdálo by se, že je to super! Úskalí číhá v momentě, kdy OSVČ potřebuje jít na nemocenskou nebo na mateřskou dovolenou, a to nemluvím o důchodu. Pak se tyto dávky počítají právě z toho, co odvádíte jako OSVČ na pojišťovny. Pokud si platíte minimální odvody, tak toho moc nebude, bohužel. Zaměstnanec má v tomto případě velkou výhodu, jelikož dostává téměř maximální nemocenskou a mateřskou také.

Najímání OSVČ

Pojďme si projít ještě „výhody“ současného trendu a to najímání osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) právnickými subjekty. V takovém případě se zaměstnavatel tváří, že je to spolupráce na živnostenský list, ale OSVČ pracuje pro firmu na své „triko“. Musí však být v práci dle pokynů zaměstnavatele, nemá výhody, jaké poskytuje zaměstnanecký poměr, a v horším případě si ještě musí psát docházku. To je pod úroveň skoro bych řekla. Nemá nárok na nemocenské dávky, nemá nárok na dovolenou, zkrátka nemá nárok na nic. Už jak sám název „osoby samostatně výdělečně činné“ napovídá, znamená to, že jsou samostatné, pod čímž si představuji, že mají dohodu s protější stranou o výkonu nějaké práce a že je jedno, kdy si tu práci udělají, s tím, že samozřejmě musí dodržet stanovený termín předání práce.

Jeví se to jako výhodné pro obě strany, ale opravdu je to tak? Zaměstnavatel nemusí v tomto případě řešit mzdovou problematiku, která je značně obsáhlá a nemusí sledovat neustále se měnící legislativu. To je velká výhoda pro zaměstnavatele, jelikož kromě toho, že ušetří na nákladech za případné odvody, tak ušetří za minimálně jednu pracovní sílu v podobě mzdové účetní.

A co náš OSVČ, který jde za vidinou toho, že nemusí odvést tolik na pojištění a daních a zůstane mu více v čistém výdělku?

Když už jste v této situaci, tak si alespoň šetřete to, co máte nyní navíc, vyplatí se to.

Vytvořte si do budoucna finanční plán, investujte do toho, co má udržitelnou hodnotu a svou cenu časem neztratí. Budete mít pro další časy pasivní příjem a nemusí to být nutně až v důchodu.

Dobrá zpráva nakonec!

Začíná svítat na lepší časy v oblasti zaměstnavatelů. Už se objevují zaměstnavatelé (zatím jen v zahraničí), kteří umožňují zaměstnancům naprosto volnou pracovní dobu, za předpokladu dodržení termínu odevzdání práce. Nabízí jim zároveň sportovní a relaxační vyžití a to přímo v místě pracoviště. To je dobrý trend a myslím, že i cesta k vymýcení tohoto nynějšího nešvaru v podobě zaměstnávání na živnostenský list. Tato cesta se mi jeví jako výhodná pro obě dvě strany.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce