Jednání v bance aneb banka není obchodní partner jako každý jiný

Každý podnikatel dříve nebo později absolvuje jednání v bance. V případě banky se jedná  o partnera, který podnikatele provází po celou dobu jeho aktivit. Zajišťuje mu nejen běžný platební styk, běžné financování,  ale v řadě případů i profinancování rozvojových projektů.

Příprava na jednání v bance o úvěru na podnikání

Financování podnikání je jednou ze základních otázek téměř všech podnikatelů bez ohledu na etapu startu, růstu nebo rozvoje, ve které se nacházejí. Na začátku podnikání chybějí peníze na všechno, po rozjezdu pak na provoz, zásoby a v další fázi pak na investice do strojů, nemovitostí či technologií z důvodu jejich obnovy nebo dalšího rozvoje. Zpravidla pak první kroky takového podnikatele zavedou do banky.

Zásadou pro úspěšné jednání v bance je sladit úhel pohledu. Banka postupuje z pohledu minimalizace známého a potenciálního rizika, tzn. všechna rizika se snaží maximálně ošetřit, respektive omezit. Naproti tomu podnikatel si stanoví maximální výši rizika, které je ochoten ještě přijmout a akceptovat. Tyto pomyslné křivky se pak musí protnout, aby mohlo dojít k dohodě.

O úspěšném jednání o poskytnutí úvěru rozhodují i detaily

Základním pravidlem pro jednání s bankou je sjednání schůzky předem na konkrétní termín a čas. Praktickou stránkou přípravy na jednání je předběžné odsouhlasení prvotních materiálů, které banka vyžaduje jako podklad pro rozhodování a na schůzce budou předloženy nebo ještě před schůzkou zaslány elektronicky. Je důležité znát i časový rozsah schůzky a podle toho si připravit i prezentaci vašeho záměru.

Účelem jednání v bance by nemělo být bankéře ohromit a vtrhnou na jednání jako „velká voda“. Jste na jednání, která má svá pravidla a ta je třeba dodržovat. Pracovníci banky jsou k tomuto účelu proškoleni, tak je nechte vyniknout. Ke slovu budete určitě vyzváni, až nastane ten správný čas. Jakou důležitost pro vás má jednání v bance nepřímo odráží i to, jestli přicházíte v montérkách nebo obleku.

Je také dobré mít dopředu jasno, s jakými předpoklady k získání úvěru do banky jdete a jaký druh úvěru je pro vás ten nejvhodnější. Jednání s bankovním poradcem se nemusíte bát, ani když ještě přesně nevíte, o jaký úvěr chcete žádat, v takovém případě by vám měl totiž s nastavením parametrů úvěru pomoci.

Jaké informace si pro banku přepravit předem

Při prezentaci svého podnikatelského záměru dodržujte logickou, věcnou a časovou osu informací. Nepřeskakujte z jednoho do druhého a nezapomeňte, že důležitý je kontext nejen cíle, ale i předpoklad jeho dosažení. Dbejte, aby nevznikl dojem, že představujete příliš optimistickou variantu.

Jedním z předpokladů pro získání úvěru je kromě stručné historie firmy i srozumitelné popsání vašeho záměru v přiměřeném detailu a rozdělení rizika na vás jako žadatele a na banku jako investora. Jedná se nejen o reálnost kalkulace návratnosti investice a její zdůvodnění včetně případného doložení vstupů a odbytu, ale i o nabídku dalšího zajištění. Zajištění pak představuje například podíl spolufinancování jako prvek osobního přesvědčení podnikatele o reálnosti předkládaného záměru, ručení předmětem úvěru, nemovitostí, směnkou, zásobami, pohledávkami, případně 3. osobou. Pro tento účel má banka stanovena interní pravidla a dle nich pak připravuje  tzv. indikativní nabídku.

Sestavení podnikatelského plánu je jednou ze stěžejních činností při přípravě na žádost o podnikatelský úvěr, protože je klíčovým předpokladem pro získání úvěru u banky.

Nebojte se ani upozornit i na rizika vašeho záměru, ale zároveň nabídněte variantu, jak jim předcházet, případně jak je budete řešit ve chvíli, kdy nastanou.

Před každým jednáním v bance však platí obecné pravidlo, že vašim vítězstvím není získání úvěru, ale jeho splacení. Podnikání je přece během na dlouho trať.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce