Finanční část podnikatelského plánu – plán toku hotovosti

Tok hotovosti neboli cash flow je pojem, který se v podnikání zmiňuje velmi často. Pro malé a střední podnikatele bývá zajištění cash flow důležitější než ziskovost a jeho úroveň bývá ukazatelem úspěšnosti podniku zejména v jeho počátcích.

Co to je tok hotovosti

Cash flow, nebo-li tok hotovosti, představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků. Jde o zachycení pohybu finančních prostředků za dané období tak, jak do firmy skutečně přicházení a odcházejí.

Plán toku hotovosti bývá součástí finanční části podnikatelského záměru, pro případného investora je nejdůležitějším plánovaným výkazem. Vývoj cash flow je pro investory důležitější než dosahování vysokého zisku, což se od začínajícího podnikatele většinou ani očekávat nedá. Zato nedostatek finančních prostředků může mít pro podnikání vážné následky a může vést až k jeho konci. Proto je dobré naučit se s tímto výkazem pracovat a nebrat ho pouze jako nutné zlo pro banky či jiné investory, ale spíše jako pomůcku, která vám umožní lépe plánovat vaše podnikání.

Sestavení plánovaného toku hotovosti

Tok hotovosti se sestavuje denně, týdně, měsíčně, ročně – podle toho, pro jaký účel jej potřebujete. Pro podnikatelský záměr začínajícího podnikatele se plán toku hotovosti nejčastěji stanovuje měsíčně a alespoň na prvních 12 měsíců podnikání.

Výkaz cash flow má stranu příjmů a stranu výdajů. Na straně příjmů se zaznamenávají veškeré příjmy, které přišly na bankovní účet nebo do pokladny, a to včetně DPH. Příjem se započítává v den, kdy skutečně přišel, nikoli v den, kdy byl vyfakturován. Do výkazu cash flow se tedy zapisují pouze prostředky, které jsou volné a použitelné.

Na stranu nákladů potom zapíšeme všechny náklady, které musíme vynaložit, a to v den, kdy peníze opouštějí náš bankovní účet či pokladnu. Také náklady evidujeme včetně DPH.

Plán toku hotovosti na začátku podnikání stanovuje minimálně na prvních 12 měsíců podnikání.

Při sestavování výkazu toku hotovosti je třeba započítat a především správně odhadnout výši jednotlivých položek. Při odhadu výše tržeb je třeba počítat s pozvolným nárůstem výroby či prodejů, případně se sezónností vašeho podnikání. Pří plánování nákladů na zaměstnance nezapomenout na povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Nezapomenout na energie, poplatky za odvoz odpadu, pojištění, koncesionářské poplatky, atd.

Tip redakce: S KB můžete získat až 50 000 Kč hned, 0,5 milionu po půl roce

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce