Kdo musí podat daňové přiznání elektronicky?

Účetní Katka Sedláčková vám pomůže si ujasnit, zda jste povinni podávat daňové přiznání prostřednictví datové schránky.

Podnikáte jako fyzická osoba (OSVČ) nebo jste od 1.1.2023 začali podnikat?

ANO! Datová schránka byla zřízena všem podnikajícím fyzickým osobám zapsaným k 1. 1. 2023 v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku, tedy např. i těm, kteří měli k tomuto datu provozování živnosti přerušeno.

Máte v okamžiku podání daňového přiznání v roce 2023 nově ze zákona zřízenou datovou schránku?

ANO! Povinnost podávat formulářová podání výhradně elektronicky se na vás vztahuje.

Měli jste v roce 2022, tedy v období, za které podáváte daňové přiznání, příjmy ze samostatné činnosti?

ANO! Pro posouzení není rozhodné, zda jste měli příjmy z podnikání po celý rok 2022 nebo jen v jeho části (např. jste v průběhu roku 2022 přerušili provozování živnosti, ale ještě před přerušením jste v roce 2022 nějaké příjmy měli).

NE! Pokud daňové přiznání podáváte, ale uvádíte v něm jen jiné druhy příjmů než příjmy ze samostatné činnosti (např. příjmy z nájmu, z obchodování s cennými papíry nebo jinými finančními instrumenty, příjmy ze zaměstnání apod.), nová povinnost podat daňové přiznání elektronicky se na vás NEVZTAHUJE.

Od kdy je datová schránka zpřístupněna a je povinnost podat přiznání elektronicky?

POZOR! Ke zpřístupnění vaší datové schránky tedy mohlo dojít i v případech, kdy jste se o uložení zásilky s přístupovými údaji nedozvěděli nebo jste si zásilku do 10 dnů nevyzvedli a do datové schránky jste se nikdy nepřihlásili (v takovém případě nastala tzv. fikce doručení po 10 dnech a po 15 dnech pak fikce zpřístupnění datové schránky).

Kde můžete získat nové přístupové údaje do datové schránky a jakým jiným způsobem se lze přihlásit?

Nové přístupové údaje můžete získat na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT. Do datové schránky se můžete přihlásit i jinými způsoby, např. identitou občana (typicky prostřednictvím Bank ID, tedy bankovní identity). Bližší informace lze nalézt na webových stránkách datových schránek, kde si lze také ověřit, zda vám byla datová schránka zřízena).

Kateřina Sedláčková
Kateřina Sedláčkováhttps://www.ucetnictvisedlackova.cz/
Jsem účetní Katka a vytvořila jsem pro vás tým zkušených účetních. V současné době vám můžeme nabídnout služby nejen v oblasti finančního účetnictví, ale i mzdového účetnictví, zpracování daňového přiznání, controllingu účetnictví a účetních konzultaci. Pokud hledáte účetní neváhejte se na mě obrátit.

Inzerce