Zahraniční obchod a DPH: jak na to?

Obchodování se zahraničím přináší řadu příležitostí. Díky němu nabídnete své produkty či služby novým zákazníkům, a rozšíříte tak pole své působnosti klidně na celý svět. S mezinárodním obchodem se však pojí určitá úskalí, která byste neměli opomenout.

Součástí expanze do zahraničí není pouze přizpůsobení produktu novým trhům, hledání spolehlivých dodavatelů, efektivních marketingových aktivit a optimalizace logistiky. K expanzi se váže také odlišná daňová problematika, se kterou se při podnikání v rámci České republiky nesetkáte. V článku vám vysvětlíme základ obchodování se zahraničím z pohledu DPH. Pokud váháte, zda se přihlásit k plátcovství dobrovolně, zjistěte, jestli se vám to vyplatí.

Zásadní roli hraje místo plnění

V oblasti DPH rozlišujeme tři základní situace podle lokality: obchodování v tuzemsku, v zemích Evropské unie a v tzv. „třetích zemích“ (to jsou státy mimo EU).

Pro správné posouzení transakce s ohledem na odvod DPH vás bude zajímat místo plnění – zásadní informace, podle které stanovíte, ve které zemi se daň odvede. Určení místa plnění je komplexním tématem, při kterém musíte vzít v potaz mnoho faktorů. Transakce s místem plnění mimo tuzemsko (např. přeshraniční poskytování služeb nebo dodání zboží apod.) jsou zpravidla v ČR osvobozeny od DPH s nárokem na odpočet na vstupu. Existuje ale řada výjimek.

Pořízení a dodání zboží – DPH při obchodování v Evropské unii

Pokud plánujete své podnikání rozšířit do členských států EU, čeká vás poměrně náročná administrativa. V každém případě je důležité znát příslušnou právní úpravu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a směrnici Evropské unie 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty) nebo mít k ruce odborníka na vedení účetnictví a na daňovou optimalizaci.

Při obchodování v EU se v souvislosti s DPH používá pojmenování „pořízení zboží“ (nákup z jiného členského státu) a „dodání zboží“ (prodej do jiného členského státu). Při tom je vždy klíčové, že se zboží skutečně fyzicky přemístí, tzn. odveze nebo přiveze. Následující vysvětlení se týká subjektů, které jsou plátci DPH v ČR.

  • Dodání zboží s místem plnění v jiném členském státě EU je osvobozeno od DPH s nárokem na odpočet DPH za předpokladu, že je odběratelem subjekt registrovaný k dani a přepravu zajišťuje tato osoba nebo jí pověřený přepravce. Vy jako prodávající účtujete kupujícímu cenu bez DPH. Například – prodáváte zboží zákazníkovi v Itálii, dodávku mu fakturujete za cenu bez DPH a tuto transakci vykážete v daňovém přiznání jako dodání do členského státu EU. Neplátcům DPH (koncovým spotřebitelům) většinou prodáváte za cenu včetně daně a uplatníte si DPH na výstupu. Tento postup může být upraven lokální legislativou v jiném členském státu.
  • U pořízení zboží z EU odvedete DPH v České republice, protože místem plnění při nákupu zboží z jiného členského státu je místo, kde se zboží nachází po ukončení odeslání nebo přepravy. Provedete tzv. samovyměření daně (reverse charge) – zaúčtujete daň jak na vstupu, tak i na výstupu.
SituaceJak postupujete jako český plátce DPH?
český plátce DPH prodává osobě registrované k dani v JČS (dodání zboží)fakturujete cenu bez DPH, při použití v rámci ekonomické činnosti máte nárok na odpočet, transakci vykážete v přiznání k DPH jako dodání zboží do JČS
český plátce DPH prodává neplátci DPH z JČS (dodání zboží)účtujete cenu vč. DPH, odvedete DPH na výstupu
český plátce DPH nakupuje od osoby registrované k dani z JČS (pořízení zboží)provedete samovyměření daně (uplatníte si ji jak na vstupu, tak na výstupu)
český plátce DPH nakupuje od neplátce DPH z JČS (pořízení zboží)uhradíte plnou částku, nemáte nárok na odpočet DPH
Shrnutí pravidel placení DPH v rámci Evropské unie (JČS = jiný členský stát)

Neplátce DPH a zahraniční transakce. Máte povinnost se registrovat jako identifikovaná osoba?

Pozor, odvod DPH se vás může týkat, i když nejste plátcem v ČR. Při zahraničním plnění máte povinnosti se zaregistrovat jako tzv. identifikovaná osoba, když nakoupíte zboží z jiných členských států v hodnotě nad 326 000 Kč v období dvou po sobě jdoucích let nebo v případě, že poskytujete či přijímáte služby z jiných členských států EU.

Typicky jde o situaci, kdy využíváte reklamu na Facebooku, umístili jste si na web reklamní bannery Google AdSense a máte z nich příjem nebo jste poskytli službu zahraničnímu subjektu (i na Slovensko). Na finančním úřadě se musíte zaregistrovat do 15 dní od dne, kdy jste se stali identifikovanou osobou. Z příjmů plynoucích z jiného členského státu EU máte zase povinnost v České republice odvést DPH. A jelikož nejste plátcem, nemůžete si nárokovat odpočet DPH. To je jeden z důvodů, proč může být výhodnější registrovat se jako plátce dobrovolně.

Plátci DPH i identifikované osoby jsou většinou povinni podávat souhrnné hlášení. To slouží členským státům EU ke kontrole, zda poskytnuté plnění bylo řádně zdaněno – uvedete, že váš odběratel má přiznat a odvést DPH. Hlášení podáváte elektronicky vždy po skončení zdaňovacího období (měsíčně nebo čtvrtletně). V případě, že žádná transakce neproběhla a hlášení by bylo nulové, nemáte povinnost ho podat. Pokud se vám nechce sledovat, jestli zrovna máte, nebo nemáte povinnost podat hlášení, svěřte daně odborníkům. Získáte jistotu, že vše odvedete a podáte správně a včas.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce