Objednávka (vzor)

Jako obchodníci pravděpodobně potřebujete mít neustále po ruce vzory účetních dokumentů, které se týkají prodeje vašeho zboží či služeb. Připravili jsme pro vás proto vzor objednávky.

Objednávka

Objednávka je dokument, kterým potenciální odběratel vyzývá dodavatele k uzavření kupní smlouvy či smlouvy o poskytnutí služby.  Obchodní zákoník nijak nestanoví její přesnou formu, objednávka tedy může být jak písemná tak i ústní.

Běžně dochází mezi prodejci a zákazníky k uzavření ústní objednávky, kdy objednávku zákazník vysloví ústně prodavači a ten mu požadované zboží nebo službu, pokud je k dispozici, ihned prodá.

Písemná objednávka je účetní doklad, který slouží zákazníkům i prodejcům jako prvotní podklad pro dodávku zboží nebo služeb. Písemná forma objednávky je vyžadována pouze u zboží nebo služeb, které se prodávají pouze na objednávku, typickým příkladem je internetový obchod.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce