Krok za krokem: Jak získat apostilu?

Žijeme v globalizovaném světě, kde je naprosto běžné se odstěhovat do zahraničí, studovat nebo pracovat tam, mít zahraničního partnera apod. Sem tam je však potřeba k tomu přeložit nějaké oficiální dokumenty. A v tom případě je potřeba obrátit se na odborníky, i když sami jazyk víceméně ovládáte.

Profesionální překladatel nebo agentura totiž umí nejen přeložit samotný text, ale také zajistit apostilu, respektive ověřovací doložku. Tu musíte jako občan ČR doložit v cizí zemi při překladu některých českých úředních dokumentů a listin, stejně tak ji bude potřebovat zahraniční občan předkládající oficiální dokumenty v ČR. Apostila slouží k zaručení legitimnosti a pravosti dokumentu.

Zjednodušení legalizace dokumentů v cizí zemi

Jak dokázat, že je dokument pravý a nejde pouze o vymyšlený překlad? Tento problém řeší právě apostila. Dříve se cizí veřejné listiny ověřovaly složitěji, změnu přinesla až Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin podepsaná roku 1961 v Haagu.

Do dějin vešla jako Haagská úmluva a mluví o tom, že ve státech, které jsou členem Haagské úmluvy, stačí dokument ověřit pomocí speciální doložky, tzv. apostily nebo francouzsky apostille. Členy Haagské úmluvy jsou státy z různých kontinentů, takže je velká šance, že právě apostila bude pro váš dokument stačit.

Kdy potřebujete apostilu?

Stěhujete se do zahraničí, budete pracovat nebo studovat v zahraničí a musíte doložit některé oficiální dokumenty? Apostila je potřeba zejména pro:

 • doklady z matriky,
 • doklady o studiu,
 • obchodní listiny,
 • zdravotní doklady (listiny ověřené Ministerstvem zdravotnictví),
 • listiny od finančních orgánů,
 • listiny od justičních a notářských orgánů.

Samozřejmě ale záleží na tom, do jaké země dokument potřebujete. Můžete se podívat na seznam zemí, které jsou součástí Haagské úmluvy (seznam najdete přímo na stránkách Haagské konference mezinárodního práva soukromého) a vyloučit z nich ty, s nimiž má ČR uzavřenou dohodu o soudních překladech (viz níže). Nejjistější je zavolat na zastupitelský úřad ČR, kde vám pro konkrétní zemi poradí. Všechno je totiž ještě trochu složitější a záleží také na konkrétním dokumentu.

Ve Velké Británii a v některých státech EU (Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Švédsko) totiž od 16. 2. 2019 nepotřebujete apostilu pro:

 • listiny týkající se narození, úmrtí, jména,
 • listiny týkající se rodičovství a osvojení,
 • listiny potvrzující státní příslušnost,
 • listiny o sňatku, rozvodu, registrovaném partnerství,
 • výpisy z trestního rejstříku,
 • notářské zápisy,
 • potvrzení o tom, že je osoba naživu.

Pro všechny tyto dokumenty stačí soudní překlad. Pro jiné dokumenty do těchto zemí apostilu potřebujete.

A jak je to se zeměmi mimo EU? Nejdříve musíte zjistit, jestli patří do zemí Haagské úmluvy. Pokud ano, potřebujete apostilu. Pokud ne, nemine vás ještě vyšší stupeň ověření, a to superlegalizace.

Kdy nepotřebujete apostilu?

S některými zeměmi má Česká republika uzavřenou dvoustrannou mezinárodní dohodou o osvobození od ověřování pravosti dokumentů (bilaterální smlouvu). Jestliže předkládáte dokument v zemi z tohoto seznamu, postačí vám tzv. soudní překlad (popsán níže). Ale pozor, osvobozeny mohou být pouze některé typy veřejných listin. Vždy je tedy dobré si to ověřit pro konkrétní zemi.

Superlegalizace aneb když apostila nestačí

Existují i země, se kterými ČR nemá uzavřenou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů a zároveň nejsou součástí Haagské smlouvy. V takovém případě potřebujete tzv. superlegalizaci.

Proces superlegalizace je komplikovanější. Zatímco pro apostilu stačí dokument nechat ověřit apostilním orgánem v zemi, kde byl vydaný (pro českého občana tedy v Česku), při superlegalizaci ho musí ověřit úřad v domácí zemi a zastupitelský úřad ČR v zahraničí.

Jak získat apostilovaný dokument?

Dokument se opatřuje apostilou ve státě, ve kterém byl vydaný. Máte český dokument, který je třeba apostilovat? V ČR vám apostilu vydají na dvou místech:

 1. Ministerstvo spravedlnosti ČR: Sem půjdete, pokud jde o dokument podepsaný někým z justice (notář, soudce, exekutor).
 2. Ministerstvo zahraničních věci ČR: Sem zamíříte se všemi ostatními dokumenty, tedy matričními doklady, obchodními listinami, doklady o studiu atd.

Žádný konkrétní postup, jak apostilu získat a jak o ni žádat, neexistuje. Každý dokument je totiž individuální. Apostilu vám dají na místě, ale nezapomeňte si zkontrolovat úřední hodiny. Aktuálně stojí apostila 100 Kč za dokument, ale platí se formou kolku odpovídající hodnoty, který na ministerstvu nekoupíte, musíte si ho pořídit předem (koupíte ho na pobočce České pošty).

Alternativou je vyřídit apostilu poštou, v tomto případě si ale počkáte. Dokumenty odešlete na příslušné ministerstvo a k nim přiložíte potřebný počet kolkových známek (nelepte je). Bližší instrukce najdete na portálu Justice.cz.

Co je soudní překlad a kdy vám stačí?

Soudní překlad nebo úřední překlad je dokument, který přeloží soudní překladatel jmenován krajským soudem. Překlad je opatřen kulatým razítkem a vypadá v podstatě tak, že dostanete listinu v původním jazyce, přeložený text a doložku/razítko.

Soudní překlad stačí v případě, že předkládáte dokument v zemi, se kterou má ČR sjednanou dvoustrannou mezinárodní smlouvu o osvobozování od ověřování pravosti dokumentů (bilaterální smlouvu).

Jedná se o tyto státy: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Jemen, KLDR, Kosovo, Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán a Vietnam.

Seznam zemí se ovšem mění a je potřeba si aktuální informace ověřit. 

Stručně a jednoduše, při překladu oficiálních listin můžete potřebovat 3 typy ověření:

 1. Soudní překlad – země má s ČR uzavřenou bilaterální smlouvu, potřebujete jen překlad od soudního překladatele.
 2. Apostila – země je součástí Haagské úmluvy, k dokumentu potřebujete vyřídit apostilu na ministerstvu.
 3. Superlegalizace – dokument je potřeba ověřit v Česku i v dané zemi.

Pomocná ruka překladatelské agentury

Dočetli jste až sem, ale stále si nejste jistí, jestli potřebujete soudní překlad, apostilu, nebo superlegalizaci? Nechce se vám trávit čas vyřizováním legalizace dokumentu v zahraničí?

Úplně nejjednodušší je zařídit si překlad u překladatelské agentury. Ta za vás celý proces legalizace vyřídí, a především bude vědět, co přesně pro váš konkrétní dokument potřebujete. Kontaktujte například I.L.T.S. Praha, s.r.o.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce