Uzavírejte smlouvy (klidně jednoduché) s tvůrci Vašich log!

Představte si situaci, že jste na začátku podnikání, a tak si necháte od svého známého vytvořit logo. Máte z něj radost, čas plyne, z Vaší společnosti se časem stane korporace národního významu a tak přijde na řadu i úprava loga. Žádný problém, řeknete si – logo jednoduše upravíte, aby více odpovídalo současnému postavení a směřování firmy. Jenže za pár týdnů Vám přijde předžalobní upomínka od Vašeho známého, že jste zasáhli do jeho autorských práv úpravou loga, protože k úpravě nedal svolení. Navíc požaduje stažení loga ze všech marketingových materiálů.

Že se Vám tento příběh zdá poněkud přehnaný? Praxe ukazuje, že tomu tak není. Velmi podobná situace se totiž v relativně nedávné době stala mimo jiné například Metrostavu, který musel zaplatit 1 milion korun a navíc stáhnout upravené logo z propagačních materiálů.

Proč tedy uzavřít smlouvu s tvůrcem Vašeho loga?

Pokud si s tvůrcem loga nesjednáte vůbec nic, vzniká mezi vámi ústní tzv. licenční smlouva kombinovaná se smlouvou o dílo. Komplikace nastává ve chvíli, kdy budete mít v úmyslu logo upravovat nebo měnit. Jestliže nemáte písemnou smlouvu, bude se Vám velmi obtížně prokazovat, že logo můžete upravovat podle svých představ a libosti.

Pokud navíc budete přemýšlet o přihlášení loga jako ochranné známky, je potřeba takovou možnost zanést do smlouvy. Ochrannými známkami se budeme ještě v budoucnu zabývat, ale prozatím zůstaňme u toho, že to může být například právě Vaše logo, na které Vám dá úřad potvrzení, že jej smíte používat jen Vy.

Do toho je třeba myslet na skutečnost, že tzv. výhradní licence i možnost udělovat podlicence musí být sjednaná písemně. Co to znamená? Pokud chcete logo používat opravdu jen vy, potřebujete písemnou smlouvu. Pokud budujete franšízu a v rámci ní umožňujete svým franšízantům používání svého loga, je potřeba takovou možnost sjednat v licenční smlouvě s autorem.

Jestliže už budete smlouvu připravovat, nezapomeňte si určit, že logo používat nemusíte. Může se totiž stát, že si logo „schováte do šuplíku“ k použití při nějaké lepší příležitosti. Jakmile byste ve smlouvě zapomněli sjednat, že logo používat nemusíte, může autor odstoupit od smlouvy a Vy musíte logo přestat používat.

Co byste si měli pohlídat ve smlouvě:

I v případě, že budete s tvůrcem loga uzavírat jen velmi jednoduchou smlouvu, nezapomeňte si upravit alespoň:

  1. rozsah licence (na jak dlouho a kde všude můžete logo používat – typicky po neomezeně dlouhou dobu v neomezeném rozsahu po celém světě);
  2. možnost úpravy, dokončení nebo začlenění loga do jiného díla;
  3. možnost nevyužívat logo;
  4. Vaše výhradní použití (tzn. nikdo jiný kromě Vás nesmí logo používat bez Vašeho svolení);
  5. možnost udělovat podlicence.

Kdy bezpodmínečně trvejte na uzavření písemné smlouvy?

Ideálně vždy – co je psáno, to je dáno. V následujících případech ale rozhodně trvejte na uzavření písemné smlouvy:

  1. jakmile chcete logo využívat výhradně Vy sami (nebo ostatní jen s Vaším svolením);
  2. jestliže chcete umožnit dalším, aby logo používali;
  3. pokud máte nějaké další plány s logem (přihlášení ochranné známky, možnosti úprav atd.).

Práva autorů jsou u nás poměrně velmi silná. Jako objednatel loga jste proto ve výrazně slabším postavení a pokud máte zájem své postavení aspoň částečně narovnat, rozhodně doporučujeme upravit si alespoň základní práva a povinnosti písemnou smlouvou.

Mgr. Vít Hruška
Mgr. Vít Hruškahttps://www.verdikto.com/
Autorem článku je advokát Mgr. Vít Hruška, LL.M., který se zaměřuje především na komplexní právní poradenství pro podnikatele. Článek vznikl ve spolupráci s portálem Verdikto.cz, který propojuje svět práva s moderními technologiemi a zajišťuje tak rychlý a jednoduchý přístup k právní pomoci všeho druhu.

Inzerce