Pracovní úraz: Na jaké odstupné má právo poškozený zaměstnanec?

Jestliže dojde k pracovnímu úrazu, má poškozený zaměstnanec právo na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Víte, jaké pro toto odstupné musí být splněny podmínky? 

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď

Pokud zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu dále vykonávat dosavadní práci pro pracovní úraz, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď.

Kromě samotného pracovního úrazu tak přitom může učinit i na základě onemocnění nemocí z povolání, případně i kvůli ohrožení touto nemocí. A nebo pokud zaměstnanec dosáhl na pracovišti nejvyšší přípustné expozice.

TIP: Řešíte odškodnění při pracovním úrazu? Obraťte se na specializovanou advokátní kancelář.

Jaké odstupné zaměstnanci přísluší?

Jestliže dojde k rozvázání pracovního poměru na základě výpovědi nebo dohody z výše popsaných důvodů, má zaměstnanec nárok na odstupné. A to při skončení pracovního poměru. Výše odstupného přitom odpovídá nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Kdy odstupné zaměstnanci nepřísluší?

Výše popsané odstupné zaměstnanci v určitém případě nepřísluší. A to tehdy, pokud byl pracovní poměr rozvázán, protože zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela zprostí své povinnosti podle § 270 odst. 1 zákoníku práce.

Řešíte právě teď odškodnění pracovních úrazů? Spojte se s advokátní kanceláří, která se v celé problematice zorientuje za vás.

Více informací ze světa odškodnění pracovních úrazů najdete na www.odskodnenizapracovniuraz.cz.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce