Firemní auta na leasing a jejich odpisy

Potřebujete ke svému podnikání firemní auto? Nebo hned několik? Či snad početnou vozovou flotilu? Pak určitě víte, jaké starosti to přináší. Pokud text jedné letité písně říká, že řidič tvrdý chleba má, o manažerovi firemní autodopravy to platí dvojnásob. Některá témata související s firemními automobily vám v následujícím článku přiblížíme.

Daňové odepisování automobilů

Zákon o daních z příjmů od 1. ledna 2008 přeřazuje osobní automobily v kategorii N1 do druhé odpisové skupiny a prodlužuje dobu jejich odpisování na 5 let. Tento režim platí pro automobily pořízené z vlastních prostředků nebo na úvěr. Dosud byly při pořizování automobilu formou leasingu nejčastěji uzavírány leasingové smlouvy na dobu 3 let.

Skutečnost, že prodloužením minimální doby finančního leasingu se osobní automobily stanou majetkem firmy až po pěti letech, vyvolává také nemálo kritiky. Je totiž faktem, že v řadě firem jsou auta „na odpis“ už po třech letech. Nájemce sice může smlouvu o finančním pronájmu předčasně ukončit a automobil odkoupit, to se ale prodraží. A prodat auto až po pěti letech? To už má zpravidla nízkou hodnotu a pro firmu ztrácí taková transakce na významu.

Daňové změny přináší ještě jednu zásadní novinku. Chtějí-li si podnikatelé pořídit osobní automobil za více než 1 500 000 Kč, mohou tak bez problémů učinit. Od ledna 2008 je totiž dosud platný limit 1 500 000 Kč pro daňové odpisování automobilů s vyššími pořizovacími cenami zrušen.

Jak je to s odepisováním aut na leasing u nás

Podíváme-li se podrobněji na současný stav struktury financování a správy vozového parku v České republice, je zřejmé, že od standardu obvyklého v řadě vyspělých západních zemí se značně liší. Příklad za všechny: zatímco západoevropské firmy upřednostňují při pořízení služebních vozidel operativní leasing, české společnosti využívají ke stejnému účelu leasing finanční.

Je zřejmé, že daňové změny přimějí většinu firem k zamyšlení právě z důvodu prodloužení doby odpisování. Firmy využívající finanční leasing budou řešit otázku prodloužení minimální doby leasingu osobních vozů na již zmíněných pět let, firmy nakupující vozidla na úvěr si budou muset dávat pozor na výši úrokové sazby a celkový poměr úvěrů a vlastního kapitálu.

Je tedy pravděpodobné, že české firmy se postupně přiblíží zaběhlé praxi ve vyspělých evropských zemích a budou přecházet na operativní leasing, u něhož k žádným změnám kvůli novele zákona o daních z příjmů nedochází. Operativní leasing navíc zahrnuje i veškeré služby související s provozem vozidla, což jistě řada firem uvítá.

Vývoj v segmentu leasingových společností

Blíží se doba, kdy konzultanti leasingových společností budou pro své klienty připravovat řešení „na míru“. Jiné požadavky bude mít začínající podnikatel, jiné otázky bude řešit středně velká výrobní firma a jiné obchodní firma s vysokým počtem obchodních zástupců. Bude úkolem leasingových společností, aby nabídly svým klientům takový produkt, který bude přesně splňovat jejich požadavky.

A je možné, že firmy při těchto konzultacích objeví kouzlo operativního leasingu, jeho pružnost ve smyslu libovolné doby nájmu, administrativně jednoduchého prodloužení, zkrácení či předčasného ukončení, možnosti odkoupení předmětu leasingu po skončení nájmu, volitelných doprovodných služeb – pojištění, servis vozidla, výměna a skladování pneumatik apod.

Pokud české firmy kouzlu operativního leasingu přijdou na chuť, začne se struktura financování firemního vozového parku v České republice přibližovat evropským zvyklostem rychleji, než tomu bylo dosud.

Důležitými kritérii při rozhodování o formě financování ale nadále zůstanou dostupnost a rychlost financování, frekvence obměny vozového parku a samozřejmě dodatečné služby jako je např. operativní leasing se službami, tedy full-service leasing.

Zdroj: Lobby.cz (Karel Směták)

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce