4 věci, na které myslet, když chcete začít podnikat

Podnikání není jednoduché. Především ze začátku jsou podnikatelé zahlceni mnoha informacemi a mnohdy není snadné se v nich zorientovat. Podívejme se na čtyři zásadní věci, na které je potřeba myslet, když se chcete pustit do vlastního podnikání.

1. Vize, strategie, podnikatelský plán

Základem každého podnikání je nápad. Jenže ten k samotnému byznysu nestačí. Nejprve je třeba ujasnit si vizi a strategii, poté sestavit podnikatelský plán.

Vize je jedna dobře formulovaná věta, která dává všem – manažerům, zaměstnancům, dodavatelům i zákazníkům – odpověď na to, čeho chce firma v budoucnosti dosáhnout, kým chce být. Strategii lze chápat jako dlouhodobý plán a způsob, prostřednictvím kterého chce podnikatel dosáhnout stanovených cílů a své vize.

Nejdůležitější na začátku podnikání je sestavit podnikatelský plán. To je formální dokument, který dává jasnou představu o plánovaném podnikání. Jeho obsahem je kromě základních údajů o firmě, jeho vlastnících a vizi a strategii také SWOT analýza, která zahrnuje představení vnitřního a vnějšího prostředí včetně postavení firmy na trhu. Neměla by chybět ani marketingová strategie, finanční plán a personální strategie.

2. Nutná administrativa, bez které nezačnete

To vše byla teorie, nyní je třeba vyřešit praktické věci jako základní administrativa. Dnes je to ale jednodušší. V případě OSVČ stačí vyplnit jednotný registrační formulář, pomocí kterého:

  • žádáte o koncesi nebo ohlašujete živnost na živnostenském úřadě,
  • přihlašujete se k daňové registraci na finančním úřadě,
  • oznamujete zahájení samostatné výdělečné činnosti u ČSSZ a ZP,
  • přihlašujete se k důchodovému a nemocenskému pojištění u ČSSZ,
  • ohlašujete volné pracovní místo na úřadě práce.

Tento formulář lze vyplnit online nebo osobně přímo na živnostenském úřadě. Se založením sro pak pomůže advokát.

3. Sídlo firmy vs. místo podnikání

Začátek podnikání se neobejde bez sídla firmy. Začínající podnikatelé tak nejčastěji uvedou jako sídlo firmy místo jejich bydliště.

Sídlo firmy v místě bydliště je ze začátku určitě řešením, ale později se stává spíš administrativním pracovištěm. Přece jen je třeba mít na práci klid a prostor, obzvlášť pokud má podnikatel zaměstnance. Je proto dobré uvažovat nad pronájmem kanceláří, které zároveň poslouží jako reprezentativní místo pro setkávání s obchodními partnery i pro firemní porady.

4. Základní marketingový mix – 4P

Marketingový mix je komplexní souhrn jednotlivých marketingových „P“ nástrojů (Product, Place, Price, Promotion), pomocí kterých se podnikatel snaží vyvolat zájem zákazníků právě o jeho produkt. Správným nastavením marketingového mixu podnikatel podpoří poptávku po jeho produktu, a to zejména pokud ho dobře představí, stanoví příznivou cenu, dobře ho zpropaguje a snadno ho dostane až k zákazníkům.

Podnikatelský plán je stanovený, firma založená, všechny různé strategie sestavené a podnikání se pomalu rozjíždí. Na druhou stranu s prvními pozitivními výsledky přichází euforie a pocit neporazitelnosti. Začínající podnikatelé by si měli uvědomit, že první úspěch je jen začátkem dlouhé cesty a je třeba na něm dlouhodobě pracovat. Takže své první úspěch určitě oslavte, ale nenechte si ho přerůst přes hlavu.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce