Co je potřeba si ujasnit, než začnete podnikat

Podnikání je ze strany široké veřejnosti většinou spojováno pouze s penězi, drahými auty, luxusními domy a obecně s většími možnostmi vést spokojený život. Jde o jeden z největších omylů, který mimo jiné představuje rovněž jednu z nejčastějších příčin neúspěchů v podnikání. Úspěch v podnikání stojí na vašich unikátních podnikatelských nápadech, na detailně vypracovaném podnikatelském záměru, na vašich podnikatelských kompetencích, talentu a entuziasmu. Následující článek vám pomůže uvědomit si, co všechno musíte promyslet, než se do skutečného podnikání pustíte.

Příprava na hledání nápadu k podnikání

Po roce 1989 platilo „co Čech, to podnikatel“, všichni lidé byli plni nadšení jaké možnosti jim svobodné podnikání dává. Každý se snažil využít své kontakty z předchozích zaměstnání, své známé, neřízenou situaci v privatizovaných podnicích apod. Někdo „kšeftařil“, někdo privatizoval obchůdek, někdo zprostředkovával, někdo radil, někdo podnikal v pravém slova smyslu.

Kdo nepodlehl této obecné euforii nebo znal situaci ve vyspělém „kapitalistickém“ světě, musel nutně zpozornět a klást si otázku „Jak je možné, že u nás každý podniká a v tom skvělém Německu, Rakousku, Anglii se lidé raději nechávají zaměstnat, proč jsou tam tak mohutné motivační programy pro podnikatelskou kariéru?“

Ti, co u podnikání vydrželi alespoň deset let, dnes již odpověď znají. Podnikání je řehole, je to náročná služba, a to, co je vidět na ulici v podobě drahých aut a luxusních domů je:

 • tvrdě odpracované (na cestě založení podniku, jeho provozování a zajištění jeho přežití je obrovský komplex problémů a starostí),
 • zdaleka se to netýká všech podnikatelů (podnikatelů je daleko více než drahých aut a luxusních domů)
 • nemůže to dělat každý (je potřeba mít schopnosti, které zdaleka nejsou dány každému).

Proto pokud chcete založit úspěšný podnik, je potřeba před tím, než budete hledat podnikatelský nápad zvážit dva důležité aspekty – proč chcete podnikat a zda máte k podnikání předpoklady.

Proč chcete podnikat?

Odpověď na tuto otázku představuje vaši motivaci k podnikání. Čím je tato motivace větší, tím větší máte pravděpodobnost, že překonáte překážky spojené s podnikáním. Dává vám představu o tom, jaké důvody k podnikání máte a z toho vyplývá, jakých obětí budete schopni pro naplnění těchto důvodů. Snad každý zažil pocit, kdy mu o něco opravdu šlo (láska k druhému člověku, koníček, dosáhnout rekordu apod.). Snad si ani neuvědomujeme, kolik energie, času peněz, námahy a obětí vynaložíme pro uspokojení takové touhy (někdy nás dokonce upozorní až okolí, že například zanedbáváme rodinu na úkor svého zájmu).

Obdobně má snad každý zkušenost například s učením nebo pamětí. Některé věci jste se ve škole nemohli naučit nebo zapamatovat, některé, které byly předmětem vašeho zájmu a záliby, jste se naopak učili snadno a pamatovali jste si celou řadu detailů.

Obě tyto ukázky, kdy umíme překonat překážky (a mnohdy to ani nebolí) velmi úzce souvisí s motivací. Snad nejlépe to vystihuje přísloví „Když se chce, tak to jde“.

Motivace je vnitřní hnací síla, která směřuje aktivitu člověka k vytčenému cíli. Podnikání nemusí být správné rozhodnutí pro každého. Proto je velmi důležité, vědět proč se do podnikání pouštíte, důvod (motivace), musí být velmi silný, musí to být sen, cíl, pro který jste ochotni hodně obětovat. Případy, kdy důvodem je bohatství, nebo finanční zajištění rodiny, nebývají ty nejlepší a zpravidla nejsou dostatečně silnou dlouhodobou motivací.

Jaké jsou vaše důvody k podnikání?

Pokud přemýšlíte o vlastním podnikání, lze jen doporučit sepsat si důvody, proč chcete podnikat (co mi podnikání dá) a nevýhody podnikání (co mi podnikání vezme). Pokud nevýhod bude více než výhod, raději se do podnikání nepouštějte.

Mezi nejčastěji uváděné důvody k podnikání (výhody) patří

 • finanční důvody (vydělat na živobytí, zbohatnout…),
 • společenské důvody (získat prestiž, být uznáván a vážen, stát se vzorem pro ostatní, seznámit se s novými lidmi…),
 • služba veřejnosti (vytvořit pracovní příležitosti, povznést prestiž obce, zlepšit místní ekonomickou situaci, dát lidem práci…),
 • rodinné důvody (pro budoucnost dětí nebo rodiny),
 • naplnění osobních aspirací (nezávislost, dokázat si něco, vyhnout se nezaměstnanosti, využít svých schopností a potenciálu…),
 • dělat, co mě baví,
 • mít možnost si uspořádat čas,
 • příležitost (mám nápad, mám možnost odkoupit část podniku, kde pracuji apod.).

Mezi nejčastěji uváděné oběti podnikání (nevýhody) patří

 • můj podnik mi vezme veškerý volný čas,
 • budu mít méně času na rodinu a přátele, mohou utrpět rodinné i přátelské vztahy,
 • budu mít méně času na koníčky, sebevzdělávání,
 • budu se muset rozhodovat, nikdo to za mě neudělá,
 • ponesu následky takového rozhodování (dobré i špatné),
 • vznikající stres mi může poškodit zdraví,
 • budu čelit rizikům (občas možná nebudu mít příjem a pravděpodobně první roky budou obtížné, zejména pokud mám rodinu),
 • vedle svého řemesla (dovednosti) budu muset papírovat a rozumět financím (možná, že ani nebudu dělat to, co mě baví),
 • můj život bude plný nejistot.

Máte k podnikání předpoklady?

Cílem sebehodnocení není nic jiného, než se pokusit – pokud možno objektivně (za pomoci přátel, rodiny) – zvážit vlastní charakterové rysy, které jsou na základě mnohaletých zkušeností ve vyspělých zemích, ale dnes už i u nás u podnikatelů očekávány a na nichž závisí velkou měrou úspěch podniku.

Nehovoříme zde o tom, jestli jste dobří, špatní, neschopní nebo schopní. Je potřeba si uvědomit, že každý člověk je jiný, což je dáno:

 • geneticky (vrozené dispozice v podobě životní energie, talentu apod.),
 • prostředím (vliv rodiny, výchovy, vzdělání, zkušeností apod.).

Některé tyto různě získané předpoklady se hodí více k podnikání než jiné. To, že člověk má méně těch vhodnějších k podnikání, zdaleka neznamená, že je k ničemu, pouze pravděpodobně najde daleko spokojenější život v zaměstnání a díky odborným a dalším kvalitám může získat i zajímavé finanční ocenění.

Neztrácejme ze zřetele to hlavní – harmonický, vyrovnaný, vnitřně spokojený život Podnikání může být pouze jedna z mnoha cest k takovému životu a je potřeba zvážit, zda nezpůsobí pravý opak. 

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce