Je lepší investovat do nemovitostí nebo akcií?

Nemovitosti a akcie jsou dvě nejoblíbenější investiční možnosti. Obě mohou být výnosné, ale každá z nich má svá rizika a výnosy. Která investice je tedy lepší? Záleží na řadě faktorů, včetně toho, kolik chcete investovat, vaší toleranci k riziku a vašich celkových investičních cílech.

Investování do nemovitostí

Když investujete do nemovitostí, kupujete nemovitost. Můžete si pořizovat primární bydlení, ve kterém budete bydlet celoročně, kupovat a převádět domy za účelem zisku nebo si pořizovat investiční nemovitost za účelem pronájmu. V úvahu připadají také komerční nemovitosti, například kancelářské budovy, které můžete pronajímat, nebo větší bytové komplexy, které můžete spravovat.

Investování do nemovitostí má sice určitá rizika, ale může být velmi výnosným podnikáním.

Jedním z klíčů k úspěchu při investování do nemovitostí je pořádně se připravit. Než se pustíte do investování, musíte prozkoumat trh a porozumět jeho zákoutím a všem administrativním úkonům, protože budete řešit dokumenty jako předávací protokol k bytu a mnohé další.

Pomáhá také diverzifikovat své portfolio nemovitostí investováním do různých typů nemovitostí, jako jsou dlouhodobé pronájmy, nemovitostní investiční fondy a další. Tímto způsobem můžete případné ztráty kompenzovat zisky z jiných investic do nemovitostí.

Vzhledem k tomu, že nemovitosti jsou fyzickým aktivem, může se jednat o praktičtější investici než akcie. Pokud například převádíte nemovitosti, budete se muset zapojit do procesu rekonstrukce a prodeje domu. A pokud jste pronajímatelem, budete se muset zabývat nájemníky, opravami a dalšími každodenními povinnostmi majitele nemovitosti.

Investování do akcií

Stejně jako u nemovitostí můžete hodně peněz vydělat investováním do akcií. Jak akcie fungují?

Představte si veřejně obchodovanou společnost jako koláč. Když si koupíte akcie této společnosti, kupujete si malý kousek tohoto koláče. Jak společnost roste a stává se úspěšnější, hodnota vašeho kousku se zvyšuje. A pokud společnost vyplácí dividendy, obdržíte část těchto zisků.

Hodnota akcií může samozřejmě také klesat. I ty nejúspěšnější společnosti mohou mít období poklesu. Proto je nezbytné diverzifikovat své portfolio investováním do různých typů akcií v různých odvětvích nebo s různou mírou rizika.

Riziko můžete omezit také investováním do indexových fondů. Fondy rozloží vaši investici do velké skupiny akcií nebo podílových fondů spravovaných profesionály. Záleží vždy, jaké investiční platformy si vyberete a zda se rozhodnete mít akcie plně ve svých rukou nebo zda více věříte profesionálům.

Minulá výkonnost samozřejmě není zárukou budoucích výsledků. Ale přestože akcie mohou být volatilnější investicí než nemovitosti, mohou také nabízet potenciál vyšších výnosů. S pomocí finančního poradce můžete minimalizovat riziko a maximalizovat své šance na úspěch.

Diverzifikujte své portfolio

Pokud hledáte dlouhodobou investici, může být lepší volbou nemovitost. Neexistují žádné záruky, ale nemovitosti mají tendenci v průběhu času zhodnocovat svou hodnotu. Pokud hledáte spíše pasivní investici, mohou být vhodnou volbou akcie. Jakmile nakoupíte akcie společnosti, můžete se posadit a nechat svou investici, ať se zhodnocuje.

Pro investory, kteří neradi riskují, mohou být lákavější investicí nemovitosti. I když existuje možnost, že vaše nemovitost může ztratit hodnotu, je obvykle méně volatilní než akcie.

Na druhou stranu, pokud vám riziko nevadí a hledáte vyšší potenciální výnos, mohou být vhodnou investicí akcie. Vzhledem k historické míře návratnosti mají akcie potenciál generovat větší bohatství než nemovitosti.

Za zmínku také stojí, že nemovitosti mohou být dražší investicí než akcie. Mezi poplatky realitnímu makléři, náklady na uzavření smlouvy a opravy je s nákupem nemovitosti spojeno mnoho počátečních nákladů.

Nemusíte si však vybírat mezi nemovitostmi a akciemi. Vždy můžete investovat do obou!

Zdroj obrázku: Number1411 / Shutterstock.com

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce