Schéma výpočtu základu daně z příjmů PO

Umíte vypočítat základ daně z příjmů právnických osob? V tomto článku se na něj podrobně zaměříme a ukážeme vám, jak na to.

Výpočet základu daně z příjmů právnických osob

Pokud se prozatím neorientujete v problematice daní z příjmů DO, doporučujeme vám si nejdříve prostudovat Základní informace o dani z příjmů PO.

Základ daně z příjmů PO

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou veškeré příjmy z činností a z nakládání s majetkem. Podnikatelské subjekty, tj. právnické osoby jsou účetními jednotkami. Tedy účtují o výnosech a nákladech.

Základ daně právnických osob vychází z výsledku hospodaření před zdaněním. Tento výsledek hospodaření bývá ve většině případech upravován množstvím připočitatelných položek a současně i položkami snižujícími hospodářský výsledek.

Schéma výpočtu základu daně z příjmů PO

Výnosy za zdaňovací období celkem– náklady za zdaňovací období celkem+/- daň z příjmů právnických osob(účt. Skupina 59x)= hospodářský výsledek před zdaněním+ daňově neuznatelné náklady+ sociální a zdravotní pojištění neuhrazené do 31. ledna následujícího roku+ neuhrazená hodnota závazků po splatnosti více než 36 měsíců+ rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (ÚO > DO)+ rozdíl mezi účetními a daňovými zůstatkovými cenami (ÚZC>DZC)– osvobozené příjmy– příjmy nezahrnované do základu daně rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (ÚO < DO) rozdíl mezi účetními a daňovými zůstatkovými cenami (ÚZC < DZC) sociální a zdravotní pojištění uhrazené po 31. lednu= základ daně

Daňově neuznatelné náklady jsou takové náklady, které nesplňují zákonnou úpravu dle § 24 ZDP, nebo jsou dále obsaženy v §25 ZDP.

K hospodářskému výsledku se připočítává hodnota neuhrazeného sociálního a zdravotního pojištění do 31. ledna následujícího roku. Jedná se o částku vykazovanou zaměstnavatelem i o částku sráženou zaměstnancům. Pokud je později příslušná částka uhrazena, o tuto hodnotu je v dalším zdaňovacím období snížen hospodářský výsledek.

Směrodatné pro daň z příjmu jsou daňové odpisy. Pokud jsou účetní odpisy větší či menší než daňové, je třeba o tento rozdíl upravit výsledek hospodaření.

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy u hmotného majetku

Stejným způsobem je třeba ošetřit i rozdíl mezi daňovými a účetními zůstatkovými cenami.

Osvobozenými příjmy, o které se snižuje hospodářský výsledek, jsou například příjmy z dividend a jiných podílů na zisku vyplácených dceřinou společností mateřské společnosti.

Seznam příjmů osvobozených od daně z příjmu PO   

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce