Podnikání v oblasti služeb péče o děti

Ženy přemýšlející o podnikání ve službách souvisejících s péčí o děti se musejí vypořádat s komplikovanými zákony. V dnešní době je otázka legislativy týkající se provozu školek, denních center apod. značně složitá, v mnohých případech není ani jasně vymezena a různí se dle typu poskytované služby. Přečtěte si náš článek a budete vědět více.

Soukromá mateřská škola versus hlídání dětí jako podnikání

Důležitá role legislativy

Při poskytování služeb v oblasti péče a výchovy dětí vám zákon umožňuje výběr z několika různých možností. Neexistuje tedy pouze jeden způsob, který by se dal považovat za jediný správný.

V oblasti služeb péče o děti hraje významnou roli to, dle jakého zákona jsou tyto služby zřizovány. Na základě současného právního řádu jsou služby péče o děti zřizovány buď podle školského zákona č. 561/2004 Sb., který upravuje zařízení typu mateřské školy, anebo dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, jež upravuje tak zvané „péčové živnosti".

Hlídání a výchova dětí podle živnostenského zákona

Podnikání na základě živnostenského zákona je jednou z možností poskytování služeb v oblasti hlídání a výchovy dětí. Využít je možné tří živností.

Do tří let věku dítěte

Pokud máte zájem pečovat o děti ve věku do 3 let, bude se na vás vztahovat vázaná živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“. V tomto případě ale musíte jako podnikající osoba i osoby přímo pečujících o děti splňovat podmínky odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře podle zákona č. 96/2004 Sb., případně podmínky výkonu povolání sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb.

Děti starší tří let

Jednodušší je potom situace u péče o děti starší než 3 roky. Zde již můžete využít živností volných, u kterých nemusíte splňovat žádné zvláštní podmínky. V úvahu připadá živnost „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“. Tato živnost je vhodná, pokud činnost chcete vykonávat ve vámi určených prostorách k podnikání.

Další možností je živnost „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“. V rámci této živnosti můžete vykonávat individuální péči o děti nad tři roky věku v rodinách nebo příležitostné krátkodobé hlídání dětí včetně dětí do tří let. V případě provozování volné živnosti v rámci „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ nemusí podnikající osoba splňovat žádné kvalifikační požadavky a není ani vyžadováno splnění hygienických podmínek. V souvislosti s touto živností ovšem musí být péče dětí poskytována individuálně v domácnosti, ve které dítě žije. Možné je též příležitostné a krátkodobé opatrování dítěte i mimo jeho domov.

Nároky na hygienu při provozování služeb péče o děti

Aby bylo možné poskytovat péči o děti na základě živnosti, musí být splněny požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, která byla novelizována vyhláškou č. 343/2009 Sb. Zde jsou vymezeny veškeré hygienické a provozní podmínky jako velikost a vybavení vnitřních i venkovních prostor v souladu s kapacitou zařízení, požadavky na sanitární zařízení, denní režim zařízení apod.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
Kalaa http://www.ipodnikatel.cz/Podnikam-jako/podnikani-v-oblasti-sluzeb-pece-o-deti.html
23.4.2019 17:32 | Odpovědět
Kalaa https://www.ipodnikatel.cz/Podnikam-jako/podnikani-v-oblasti-sluzeb-pece-o-deti.html
23.4.2019 17:33 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.