Propagace – poznejte výhody a nevýhody prvků komunikačního mixu

Dokázali byste několika slovy říct, co je to propagace? Jednoduché, říkáte si asi. Možná, že jste použili jako ekvivalent pro propagaci slovo „reklama“, ale už v tomto okamžiku jde vidět, že se tak zcela úplně v této problematice neorientujete. Reklama je sice laickou veřejností za propagaci zaměňována, neznamená to však, že i vy jako podnikatelé, pro které je propagace nezbytnou aktivitou, se můžete nechat svézt na proudu tohoto pomatení pojmů. V následujícím článku se dozvíte, že propagace zdaleka neznamená jen reklamu a poukážeme také na výhody a nevýhody jednotlivých forem propagace (prvků komunikačního mixu), které při plánování reklamní kampaně pro vaši firmu jistě oceníte.

Propagace  výhody a nevýhody prvků komunikačního mixu

Komunikační mix

Komunikační mix označuje prostředky (formy propagace), kterými podnik komunikuje se svými stávajícími nebo potenciálními zákazníky a ostatní, širokou veřejností.

Komunikační mix je synonymem pro propagační mix, což značí, že se jedná o základní prvky propagace, která je čtvrtým „P“ marketingového mixu.

Komunikační mix představuje 5 základních způsobů, prostřednictvím kterých lze obeznámit vaši cílovou skupinu (popř. veřejnost) s existencí vašich produktů nebo služeb.

Jedná se o

 • reklamu,
 • podporu prodeje,
 • public relations,
 • osobní prodej,
 • direct marketing.

Každý z prvků propagačního mixu využívá jiných strategií, jak dostat výrobek či službu do povědomí zákazníků a z každého pak pro podnikatele a jeho produkt plynou konkrétní výhody a nevýhody.

Bez znalosti pozitiv a negativ by byl výběr způsobu propagace „vystřelením šípu se zavázanýma očima“.

Reklama

Reklama je placená forma neosobní masové komunikace (informuje širokou veřejnost).

Výhody

 • reklama umožňuje zastihnout zákazníka v čase i prostoru, kde jej vy sami osobně zastihnout nemůžete,
 • co do formy zpracování, poskytuje nepřeberné množství možností (lze v ní uplatnit kreativitu, vtip apod.),
 • má schopnost vytvořit vaší firmě takovou image, kterou chcete,
 • náklady, které musíte vynaložit během přímého kontaktu reklamního sdělení s potenciálním zákazníkem jsou nízké (např. u plakátu platíte pouze za jeho výrobu a umístění, za to, že se u něj váš potenciální zákazník zastaví a přečte si jej, nic neplatíte).

Nevýhody

 • protože informuje širokou veřejnost, lze ie jen špatně zacílit na konkrétní skupinu zákazníků (cílit lze pouze v rovině jejího umístění, tzn. geograficky),
 • pomocí reklamy lze sdělit jen omezené množství informací,
 • lidé jsou přesyceni reklamou a přestávají ji vnímat,
 • poskytuje velmi omezené možnosti získat zpětnou vazbu od skupiny lidí, na níž reklamou cílíte,
 • lze obtížně změřit její efektivitu (nelze s přesností říci, zda-li vám konkrétné reklamní sdělení např. v novinách přinese tolik zákazníků, kolik od této reklamy čekáte),
 • vyšší náklady na výrobu reklamy (a to hlavně té televizní),
 • je třeba počítat nejen s výrobními náklady ale i náklady na veřejnou prezentaci (u TV reklamy koupě vysílacího času, u novinové reklamy pronájem reklamního prostoru, u plakátů cena ze výlep atd.).

Osobní prodej

Osobní prodej je osobní komunikace mezi vámi a jedním nebo několika zákazníky, jejíž cílem je uskutečnění prodeje (resp. uskutečnění nákupu ze strany zákazníka).

Výhody

 • umožňuje přizpůsobit styl komunikace každému zákazníkovi na tělo,
 • zacílení komunikace je přesné (komunikujete s člověkem, který přišel do vašeho obchodu – tj. zájem z jeho strany o vaše zboží už projevil a vy víte, že je to váš potenciální zákazník),
 • komunikace probíhá oběma směry a vy tak získáte okamžitou zpětnou vazbu,
 • můžete zákazníka snadno přesvědčit k nákupu dalšího zboží či služeb.

Nevýhody

 • vyžaduje si větší investice z hlediska času,
 • personální náklady (plat prodejce).

Podpora prodeje

Podpora prodeje zahrnuje podněty, které na zákazníka působí a stimulují jeho potřebu koupit zboží. Nejčastěji má podobu cenových opatření (slevy, 3 plus 1 zdarma atd.)

Výhody

 • dokáže zákazníky podnítit k nákupu,
 • dostáváte rychlou zpětnou vazbu (zákazník koupil nebo nekoupil),
 • dělá výrobek atraktivnějším,
 • z hlediska časového nasazení je velmi flexibilní (slevy lze nasadit ze dne na den, sezoně apod.).

Nevýhody

 • výhody jsou jen krátkodobé.

Public relations

PR je neosobní forma komunikace, která má za cíl vyvolat kladné postoje veřejnosti k vašemu podniku a tím stimulovat prodej vašich výrobků či služeb.

Výhody

 • náklady jsou nižší než např. na reklamu, ale i tak je nutné s jistými náklady počítat,
 • aktivity v oblasti PR obecně vzbuzují větší důvěru než běžné formy placené komunikace (reklama), protože nejsou považovány za komerční,
 • udržují vaši firmu  povědomí vašich zákazníků.

Nevýhody

 • účinky PR se neprojeví hned, je třeba je vyhodnocovat z dlouhodobějšího hlediska,
 • protože informace, které pomocí PR sdělujete veřejnosti většinou plynou přes další zprostředkovatele (nejčastěji redakce časopisů a novin), nelze nad nimi mít absolutní kontrolu a musíte počítat s jejich možným zkreslením.

Přímý marketing

Přímý marketing zahrnuje adresou komunikaci mezi zákazníkem a prodávajícím, která je uskutečňována telefonicky, poštou, e-mailem apod.

Výhody

 • zaměření na smysluplnou, jasně vymezenou cílovou skupinu (kontakty můžete získat přímo od vašich zákazníků a být tak s nimi dále v kontaktu),
 • efektivní způsob budování dlouhodobých vztahů se zákazníky,
 • adresně zasílaná reklamní sdělení můžete snadno kontrolovat,
 • lze poměrně snadno měřit výsledky vašeho snažení,
 • můžete operativně reagovat na ohlasy od zákazníků,
 • přímý marketing lze výhodně propojit s nástroji podpory prodeje (vašim zákazníkům můžete nabídnout např. poukazy na slevu na další nákup apod.).

Nevýhody

 • nutnost mít technické zázemí a databázi kontaktů,
 • u e-mailové komunikace riziko spamu,
 • větší finanční a personální náklady (především u telefonické komunikace).

Internetová komunikace

Internetová komunikace není samostatným prvkem komunikačního mixu.

Protože se však v posledních několika letech dostala na výsluní propagace a jeho prostředí je natolik specifické, nastává tendence internet nechápat pouze jako komunikační kanál (médium pro přenesení reklamního sdělení k cílové skupině) ale jako speciální prvek komunikačního mixu.

Internetová komunikace má velké využití i těch výrobků a služeb, které se dají jeho prostřednictvím i distribuovat. Je to vhodná forma komunikace pro mladší, počítačově gramotné generace.

Výhody

 • globální dosah (nejste geograficky omezeni),
 • obousměrný komunikační kanál díky němuž můžete s vaší cílovou skupinou navázat přímou komunikaci,
 • náklady na komunikaci nejsou odvislé od vzdálenosti komunikujících osob,
 • zákazník musí vyvinout pouze minimální aktivitu, protože výrobek nebo službu si může koupit od svého stolu,
 • pomocí internetu lze zákazníka plynule provést celým nákupním procesem počínaje vzbuzením jeho zájmu až po vámi očekávanou akci v podobě provedení nákupu ze strany zákazníka.

Nevýhody

 • cílová skupina pro tuto formu marketingové komunikace je úzká, ale neustále se rozšiřuje.
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce