Sociální pojištění – povinnosti na OSSZ při zaměstnávání pracovníků

Článek informuje o povinnostech podnikatele, které mu ukládá zákon vůči správě sociálního zabezpečení v případě, že zaměstnává pracovníky.

Účast na nemocenském pojištění u zaměstnanců v pracovním poměru na rozdíl od OSVČ není dobrovolná, ale vzniká ze zákona při splnění zákonem stanovených podmínek.

Rozdělení zaměstnavatelů z pohledu výplaty dávek

 • Zaměstnancům organizací s více než 25 zaměstnanci zajišťují výplatu dávek nemocenského pojištění jejich zaměstnavatelé.
 • Zaměstnancům malých organizací (do 25 zaměstnanců) vyplácí stejně jako OSVČ tyto dávky místně příslušná OSSZ.

Z nemocenského pojištění zaměstnanců se vyplácí čtyři druhy dávek

 • nemocenské pojištění,
 • podpora při ošetřování člena rodiny,
 • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství,
 • a peněžitá pomoc v mateřství.

Přihlášení zaměstnanců

O účasti na nemocenském pojištění je nutné informovat příslušnou OSSZ a to pomocí předepsaného tiskopisu Přihláška k nemocenskému pojištění. Za zaměstnance ji podává zaměstnavatel, tedy organizace nebo malá organizace. Termín podání přihlášky nového zaměstnance k pojištění je do osmi dnů od vstupu do zaměstnání (organizace s více než 25 zaměstnanci může písemně dohodnout s příslušnou OSSZ na jiné lhůtě).

 

Při ukončení zaměstnaneckého poměru je povinen zaměstnavatel ve stejném termínu zaměstnance odhlásit.

Přihlášky a odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění lze taktéž podat v elektronické podobě přes Portál veřejné správy. V případě registrace malé organizace se dokládá ještě kopie písemně uzavřené pracovní smlouvy a „Potvrzení při změně zaměstnání“ (tzv. zápočtový list) zaměstnance z předchozího zaměstnání.

Plátci pojistného

Pojistné platí

 • zaměstnavatel,
 • zaměstnanec.

Za zaměstnance pojistné vypočítá a odvádí pravidelně měsíčně zaměstnavatel společně s pojistným za sebe jako zaměstnavatele.

Základ pro výpočet pojistného a výše pojistného

Základem pro výpočet pojistného jsou vyměřovací základy zaměstnanců. Vyměřovací základ tvoří úhrn všech započitatelných příjmů zaměstnance v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění, v rozhodném období. Tímto rozhodným obdobím je kalendářní měsíc, za který se pojistné platí.

Pojistné činní

 • u organizace a malé organizace 26 % z vyměřovacího základu,
 • u zaměstnanců 8 % z vyměřovacího základu,
 • celkem tedy 34% z vyměřovacího základu.

Význam určení výplatního termínu

Pojistné zaměstnavatel sám vypočítá z vyměřovacích základů (hrubé mzdy) jednotlivých zaměstnanců a odvede jednou částkou v den, který je určen pro výplatu mezd za příslušný měsíc.

Pokud není stanoven pevný výplatní termín, zaměstnavatel odvede pojistné nejpozději do osmého dne následujícího měsíce a v případě malé organizace současně vyplní a doručí na OSSZ tiskopis Přehled o vyměřovacích základech jmenovitě všech zaměstnanců, který slouží k výpočtu peněžitých dávek nemocenského pojištění zaměstnanců (nemocenské, podpory při ošetřování člena rodiny, peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v mateřství a těhotenství).

V případě organizace vyplňuje Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách, ve kterém uvádí úhrn vyměřovacího základu, evidenční počet zaměstnanců a úhrn vyplacených dávek všech zaměstnanců. Zaměstnavatel, který je organizací, odečte úhrn vyplacených dávek nemocenského pojištění, které vyplatil svým zaměstnancům, od pojistného, které je povinen odvést a rozdíl odvede na účet příslušné OSSZ.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.