Vzor podnikatelského záměru – kavárna

Vzorový podnikatelský záměr může inspirovat všechny z vás, kteří uvažují o otevření vlastní kavárny, cukrárny, restaurace či podobného zařízení. Záměrně píšeme inspirovat, jelikož se jedná pouze o zestručněnou verzi. Dobře zpracovaný podnikatelský záměr bude jistě mnohem podrobnější a bude detailně řešit veškeré aspekty vašeho budoucího podnikání.

Vzorový podnikatelský záměr pro kavárnu

Název projektu

Kavárna Větrník

Charakteristika projektu

Předmětem podnikatelského záměru je otevření kavárny v centru města Teplic. Kavárnu bude provozovat Kateřina Lukešová, a to na základě vydaného živnostenského oprávnění.

Kontaktní údaje

Kavárna Větrník – Kateřina Lukešová

Horní náměstí 36

415 01 Teplice

+420 123 456 789

www.kavarnavetrnik.cz

vetrnik@kavarnavetrnik.cz

Kavárna zaplní prázdné místo na trhu, kde v centru lázeňského města chybí nekuřácká kavárna s příjemným posezením, která kromě dobré kávy bude nabízet čaje, víno, zákusky a drobné občerstvení.

Údaje o vlastníkovi

Kateřina Lukešová

Datum narození: 10. 6. 1975

Vzdělání

1990 – 1994 SPŠ potravinářská Pardubice

Praxe

1994 – 2005 prodavačka, později vedoucí cukrárny „U Vaňků“ v Liberci
2005 – 2011 provozní, Zámecká restaurace v Teplicích

Nabízené služby

Poskytování tradičních kavárenských služeb

 • nabídka kvalitních káv a čajů,
 • nabídka kvalitních vín,
 • nabídka dezertů a drobného občerstvení,
 • obsluha zajišťující plný komfort pro hosty,
 • nekuřácké prostředí,
 • wi-fi připojení,
 • denní tisk.

Zákazníci

Našimi zákazníky budou zejména lidé, kteří hledají místo pro příjemné posezení a rozhovor. Vzhledem k umístění kavárny to budou zejména hosté lázeňských domů, kteří budou moci využít našich služeb v rámci svých procházek. Další silnou skupinou návštěvníků by mohli být zaměstnanci mnoha firem sídlících v centru města, kteří naši kavárnu využijí jako místo setkání s obchodním partnerem.

Prostorové zajištění činnosti

Provozovna bude umístěna v nebytových prostorách v přízemí domu na Horním náměstí, č.p. 36. Celková plocha provozovny bude 100 m2, z toho 30 m2 tvoří technické zázemí a 70 m2 prostory pro zákazníky. Prostory odpovídají požárním předpisům a platným hygienickým normám pro tento předmět podnikání.

S majitelem objektu již byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na nájem provozovny. Nájemné včetně souvisejících služeb bude činit 12 000 Kč měsičně. Kavárnu bude třeba vybavit nábytkem a technickým zařízením, předpokládaná investice je 220 000 Kč.

Vybavení provozovny

ZařízeníCharakteristikaPočet ksZajišteníCena za kus 
(včetně DPH)
StolyTeak (80×80 cm)10Nákup3 500 Kč
ŽidleTeak40Nákup2 000 Kč
SkleniceNealko nápoje
červené víno
bílé víno
604040Nákup35 Kč
50 Kč
50 Kč
Kávovar 1Pronájem0 Kč
    

Zaměstnanci

V prvních měsící podnikání bude v kavárně kromě majitelky pracovat jedna servírka s předpokládanou mzdou ve výši 13 000 Kč. V dalších měsících pak předpokládáme využití dalšího pracovníka formou dohody o pracovní činnosti, v případě potřeby pak na plný pracovní úvazek.

Informace o trhu

Náš podnik bude působit na trhu, který má svůj potenciál především ve větších městech a turistických centrech. Z tohoto pohledu je jistě centrum lázeňského města Teplice pro tento záměr vhodné.

Našimi zákazníky budou nejen lázenští hosté, ale také obyvatelé města, kteří budou hledat příjemné místo pro setkání s přáteli. Významnou skupinu zákazníků budou tvořit také zaměstnanci okolních firem a úřadů, kteří kavárnu budou využívat jako vhodné místo pro svá obchodní jednání.

Tip redakce: S KB můžete mít platební terminál na rok zdarma.

Konkurence

V blízkosti naší provozovny se nacházejí ještě dvě podobná zařízení. Cukrárna Maruška, kterou díky velkému dětskému koutku využívají především maminky s dětmi, a z tohoto důvodu zde není vhodné prostředí pro klidné posezení. 

Dále je to pak Kavárna Šálek, která je však umístěna v poměrně malých prostorách a zvláště v letních měsících zde není volné místo k sezení. Kavárna Šálek představuje naši největší konkurenci.

V okruhu jednoho kilometru se pak nachází ještě dalších pět kaváren, cukráren, příp. vinoték:

KonkurentCílová skupinaSilné stránky,
výhody
Slabé stránky, nevýhody
Cukrárna Maruškamaminky s dětmiVýznamná cílová skupina,
množství stálých zákazníků
Rušné prostředí
Kavárna Šálek   
   

Dodavatelé

ProduktDodavatelPopisInterval objednávek
KávaKKK LiberecElite Bar 80% Arabica, 20% Robusta1x týdně, v případě potřeby dodávka na zavolání
Nealko nápojeKKK LiberecCoca-cola, Sprite, Fanta, Bonaqua neperlivá, jemně perlivá, perlivá, Juice (pomeranč, hruška, jablko, multivitamín)1x týdně, v případě potřeby dodávka na zavolání
VínoVinařství TrávníčekJakostní a přívlastková vína v 0,7l lahvích2x měsíčně
   

Vliv činnosti na životní prostředí

Odpady

Papír, plast a smíšený odpad. V kavárně nevzniká žádný nebezpečný odpad. Využijeme systému svozu odpadů města Teplic za poplatek.

Pracovní prostředí

Pro zaměstnance kavárny budou vytvořeny pracovní podmínky, které umožní bezpečný výkon práce. Zařízení bude nové, odborně nainstalované a zkontrolované, personál bude řádně proškolen.

V kavárně nebudou zapotřebí žádná opatření týkající se snižování hluku, prašnosti ani emisí. Pro zaměstnance bude vymezena místnost, která bude sloužit k převlékání do pracovního oděvu, ve které bude k dispozici skříňka pro bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů.

Obaly

Veškeré obaly (sklo, papír, plasty) budou tříděny. Ke svozu bude využito technický služeb města Teplic.

Harmonogram realizace

Termín realizaceDruh činnosti
20. 2. 2012Uzavření smlouvy o pronájmu prostor (od 1. 3. 2012)
21. 2. 2012Objednávka vybavení kavárny (nábytek, technická zařízení, výzdoba)
27. 2. 2012Objednávka vybavení kavárny (sklenice, nádobí, technické prostředky)
1. 3. 2012Převezetí pronajatých prostor
2. 3. – 9. 3. 2012Instalace zařízení kavárny
 

SWOT analýza

Silné stránky

 • Kvalitní káva.
 • Příjemné prostředí a klidné posezení.
 • Atraktivní lokalita v centru lázeňského města.

Slabé stránky

 • V místě kavárny byla dříve cukrárna, která neměla příliš dobrou pověst (změna vnímání zákazníků).
 • Jednotlivé druhy sortimentu jsou vázány na jednoho dodavatele – ohrožení v případě výpadku.
 • Podnikání v pronajatých prostorách.

Příležitosti

 • Orientace na jinou cílovou skupinu, než konkurence.
 • Umístění kavárny v centru města.
 • Podpora rozvoje cestovního ruchu ze strany města.

Hrozby

 • Nedostatek zákazníků.
 • Sezónnost.
 • Neprodloužení nájemní smlouvy.

Vzor a postup pro provedení SWOT analýzy

Ekonomika projektu

Druhou částí podnikatelského plánu je ekonomika projektu. Jejím výsledkem by měl být plán toku hotovosti minimálně na prvních 12 měsíců podnikání.

Při jeho tvorbě musíte zohlednit veškeré příjmy a výdaje tak, jak plánujete že budou do firmy přicházet a odcházet. Jedná se na straně příjmů o plán tržeb (zde je třeba vést v partnosti postupný nárůst po zahájení, či sezónnost vašeho podnikání) a na straně výdajů pak o přímé výdaje (na materiál, nákup zboží,…), na mzdy pracovníků (včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění), výdaje na nájemné, energie, služby, telefon, internet, pohonné hmoty, svoz odpadu, koncesionářské poplatky, daně, pojištění, leasing, úvěr, …

Položek je skutečně hodně a pokud na něco důležitého zapomenete, může to mít na vaše budoucí podnikání vážné dopady.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce