Jak na přípravu dobrého marketingového plánu

Dobrý marketingový plán je základním předpokladem pro úspěch produktu na trhu a tak se stává klíčovým také pro celkový úspěch podnikatele. Sepsání marketingového plánu ale pro laika v oboru není zrovna jednoduchou záležitostí. Proto jsme oslovili odborníka v oblasti marketingu, který vytvořil seznam několika rad, které vám pomohou napsat kvalitní marketingový plán i pro vaše podnikání bez toho, aniž byste museli studovat odborné marketingové knihy.

Jak připravit marketingový plán

Většina podnikatelů je přesvědčena o jedinečnosti nebo užitečnosti svých produktů. To je dobrý základ – abyste svůj produkt dokázali úspěšně prodávat, musíte mu věřit. Ale jen vaše víra nestačí.

Musíte být také o jeho kvalitách být schopni přesvědčit zákazníky, a to bývá většinou mnohem větší oříšek než samotný vývoj a výroba produktu. To se týká zejména produktů zcela nových, jaké zákazníci doposud neznali. Neméně důležité je to ale i u běžných výrobků nebo služeb, které se od konkurenčních liší jen v drobnostech (takových produktů je na trhu většina).

Abyste byli schopni svůj produkt úspěšně prodávat, musíte si připravit bojový plán. Tomu se v odborných kruzích říká marketingový. Při přípravě marketingového plánu je dobré držet se prověřených kroků, které vám nyní přiblížíme.

Poznejte své zákazníky a rozhodněte o podobě marketingového mixu

Při přípravě marketingového plánu je nutné znát výchozí body, které se týkají marketingového pohledu na vaše podnikání.

O tom, jak pohlížet na podnikání z hlediska marketingu pojednává článek Základy marketingu – od podnikatelského nápadu ke strategii podnikání

Těmi je především skupina zákazníků, pro které je váš produkt určen, a které tedy plánujete oslovit. Dalším výchozím předpokladem pro vytvoření marketingového plánu je marketingový mix, tedy specifikace produktu a jeho přidané hodnoty pro zákazníky a prodejní ceny. Dále sem patří určení distribučních kanálů, pomocí kterých svůj produkt doručíte k zákazníkům a v neposlední řadě také musíte rozhodnout o způsobu, jakým svůj produkt dostanete do povědomí zákazníků.

Určit skupinu zákazníků pro váš produkt vám pomůže článek Marketingový mix a segmentace trhu jako základní kámen úspěšného podnikání.

Určete si, čeho chcete dosáhnout a kdy

Stanovte si marketingové cíle, kterých chcete dosáhnout a napište si je. Nezapomeňte, že cíle, které si stanovujete, by měly být především reálné – tj. dostatečně ambiciózní, ale dosažitelné. Nemá smysl stanovit takový cíl, o němž již nyní s určitostí víte, že jej nelze dosáhnout (je příliš nadsazený), ale ani takový cíl, o němž víte, že ho dosáhnete s minimem úsilí (příliš snadný cíl).

Snažte se, aby vámi formulovaný cíl byl měřitelný (např. nárůst prodejů o 10% apod.) a abyste jeho dosažení termínovali. V budoucnu tak budete moci zkontrolovat a jednoznačně zhodnotit, zda jste dosáhli toho, čeho jste chtěli.

Uvědomte si, co jste v oblasti marketingu dělali dříve a s jakým výsledkem

Poohlédněte se na okamžik zpět a zhodnoťte kriticky činnosti, kterým jste se v minulosti v oblasti marketingu věnovali. Určete si, který aktivity pro vás měly pozitivní dopad a které naopak byly pouze marnou investicí.

U nefunkčních marketingových aktivit se zamyslete  nad důvodem, proč nefungovaly: nevedly k cíli, byly zpracovány špatně nebo byly nevhodně načasovány? Poučte se z nich, stejné chyby neopakujte.

Aktivity, které hodnotíte pozitivně, opakujte (bude-li k tomu vhodná příležitost) a nefunkčním opatřením se vyhněte.

Stanovte si rozpočet, který jste do marketingu ochotni investovat

Zhodnoťte kriticky vaše finanční možnosti a stavovte si rozpočet. Je rozdíl, zda ročně můžete do marketingu investovat tisíce, desetitisíce či miliony. Podle toho volte marketingová opatření především v oblasti propagace, protože ta jsou většinou největší nákladovou položkou. Vyberte jen ta opatření, která si můžete dovolit a která pro vás budou prospěšná.

Častou chybou malých firem je např. snaha o budování značky s nízkým rozpočtem. S několika billboardy malá firma povědomí o značce nezvýší – naopak pouze zbytečně utratí peníze, které by mohla investovat efektivněji.

K výběru správné formy propagace vám pomohou tyto články:

Využívejte inspiraci nejen z Česka

V mnoha případech může být prospěšné poohlédnout se po tom, co dělali jiní nejen v Česku, ale i v zahraničí a nechat se inspirovat. Často tak můžete obohatit svoje nápady o myšlenky, na které byste sami nepřišli a které vás mohou posunout mílovými kroky kupředu. Zdržte se ale kopírování nápadů, to vám úspěch nepřinese.

Jak se nechat inspirovat a tvořit nové nápady se dozvíte v článku Kreativita není žádné kouzlo – naučte se jak na to.

Obklopte se lidmi, se kterými se budete vzájemně doplňovat

Žádný učený v nebe nespadl. Proto je vhodné, když se při tvorbě marketingového plánu obklopíte lidmi, se kterými se budete vzájemně doplňovat. Získaná kolektivní inteligence vám umožní objevit nápady, na které byste sami nepřišli, případně nastavit zrcadlo kritiky. Nezapomeňte, že svoje nápady nemusíte konzultovat pouze uvnitř firmy. Konzultujte s rodinou, přáteli, ale i s profesionály.

Spoluautor článku: Ing. Richard Kafoněk, specialista na internetový marketing, MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ – redakčně upraveno.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce