Co obnáší vzít si hypotéku na firmu

Každá firma se může dostat do situace, kdy bude potřebovat firemní hypotéku. Ať už se rozhodne pořídit si vlastní kancelářské prostory, nebo postavit novou výrobní halu. Jaké jsou okolnosti získání firemní hypotéky? A jaké jsou rozdíly oproti běžné hypotéce pro fyzické a právnické osoby?

Hypotéka na firmu

Účel firemní hypotéky

Důležitá věc, kterou musíte řešit při žádání, je účel hypotéky. „Firma může peníze použít například na rekonstrukci nemovitosti, novostavbu, koupi nemovitosti, změnu bytového domu na dům rodinný, přestavbu nemovitosti, připojení nemovitosti k veřejným sítím nebo na nákup zařízení,“ uvádí Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

Dále pak záleží na tom, za jakým účelem bude firma nemovitost využívat – kancelářské prostory, výrobní haly nebo sklady. Je potřeba si pohlídat, jestli banka nelimituje hypotéku účelem. Některé poskytnou peníze na všechny výše zmíněné účely, některé třeba jen na nákup, opravu a výstavbu nemovitosti.

Výše podnikatelské hypotéky

Maximální výše firemní hypotéky není tabulkově dána. Důležité je, jakou část ceny nemovitosti je společnost schopná pokrýt z vlastních prostředků a jakou část si chce půjčit od banky. Zpravidla bývá maximální výše krytí hypotékou 70 %, tzn., že žadatel o hypotéku musí 30 % z hodnoty nemovitosti (nebo rekonstrukce, přestavby…) najít ve vlastních zdrojích.

Je to samozřejmě jen obecný a tabulkový příklad. Poskytovatelé firemních hypoték ke každé žádosti přistupují individuálně, a proto se může stát, že některému klienty hypotéku poskytnou i se 100% krytím.

Úroky u firemních hypoték

Abyste se dozvěděli přesnou výši úroku, musíte bance poskytnout konkrétní informace o společnosti, jako jsou:

  • základní údaje o společnosti,
  • daňová evidence za poslední (většinou) 3 roky,
  • účetní uzávěrky,
  • finanční plán na dobu úvěrové angažovanosti,
  • podnikatelský záměr podepsaný statutárním orgánem společnosti, potvrzení o bezdlužnosti na Finančním úřadu a spoustu dalších dokumentů.

Obecně jde říct, že výše úroků u firemních hypoték je vyšší o více než 1 % než osobní hypotéky. Tzn., že když u osobních hypoték jsou úroky na rekordně nízké úrovni (2,2 %) i úroky u firemních hypoték jsou nižší, než bývaly (3,5 %). Na tento úrok ovšem nedosáhne každý. Pro banku je směrodatné, jak dlouho s ní společnost spolupracuje, jak velké jsou finanční pohyby a samozřejmě i dlouhodobá pověst firmy. Dalším faktorem, který ovlivňuje výši úroku je fixní doba, po kterou bude výše úroku garantovaná. Nejnižší úroky bývají v průměru při fixaci na 4 nebo 5 let.

Výše poplatků

Rozhodujícím faktorem pro výběr banky může být výše poplatků. Největším poplatek je za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr. Ten může být i 1 % z požadované výše úvěru. Je jednorázový a nevratný, a to i v případě, že banka žádost zamítne. Pravidelný poplatek je měsíční za vedení účtu. Výrazným poplatkem také může být změna podmínek hypotéky, ten se totiž pohybuje také okolo 0,7 % výše úvěru.

Srovnání jednotlivých bank

Banka Žádost o úvěr Fixace úrokuVedení účtu
Česká spořitelna0,5 – 2 %, min. 5000 Kč1 – 5 let300 Kč
Komerční banka1 % min. 10000 Kč1 – 10 let600 Kč
Podnikatelská hypopůjčkaindiviuálně1 – 10 letneuvádí
UniCredit Bankpodání žádosti zdarmafixní300 Kč

Ostatní banky mají u jednotlivých metrik uvedeno individuální.

Hypotéka na firmu nebo podnikatele?

Pokud jste majitelem firmy a zvažujete vzít si hypotéku, jistě řešíte, jestli je výhodnější osobní nebo firemní hypotéka. Odpověď není jednoznačná. Osobní hypotéka se pohybuje v nižších částkách než podnikatelská. I zde není jasně stanovena maximální výše hypotéky. Banka posuzuje příjmy žadatele, současné výdaje, jakou výši splátky je ochotný a schopný zaplatit, ale také jeho rodinný stav.

Například jednotlivec, který si vydělává měsíčně 30 000 Kč a v současné době nic nesplácí, může získat úvěr i ve výši 5 milionů (splatnost 40 let, úrok 2,5 % s 3letou fixací).

Co se týká účetního hlediska, obě varianty vychází podobně. „Firma si může z nákladů odečíst úroky z hypotéky, popřípadě i poplatky spojené s hypotečním úvěrem. Samozřejmě nákladem jsou i odpisy pořízené nemovitosti a doba odpisování se řídí charakterem užití stavby,“ říká Jan Vaněk z účetní firmy Tigra.

A v případě, že by na sebe vzal hypotéku podnikatel? „ U osobní hypotéky lze uplatnit úroky jako odpočet od základu daně a to jako odečitatelnou položku při úvěru na bytové účely nebo jako náklad v případě nájmu,“ odpovídá Vaněk.

Závěrem se dá říci, že podnikatelská hypotéka je velice individuální záležitost a vždy je potřeba se poradit se zkušenými poradci.

Zdroj: Účetní firma Tigra

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce