Jak postupovat, když nezaplatíte sociální pojištění

Každý člověk v České republice má povinnost platit sociální pojištění. Za studenta či důchodce jej platí stát, za řádového zaměstnance jeho zaměstnavatel. Jako podnikatelé si placení sociálního pojištění musíte pohlídat sami. Za jeho neuhrazení můžete přijít rychle do potíží.

Co dělat při neschopnosti platit sociální pojištění

Platit sociální pojištění je povinné, proto se nevyplácí tuto povinnost opomíjet nebo dokonce ignorovat.

K výsledné částce dluhu, který si tím přivodíte, se vám totiž připočítá penále a pokud budete dluh na sociálním pojištění nadále přehlížet, může dojít až na soudní řízení. V tom případě by dlužník původní nesplacenou částku přeplatil hned několikrát.

Informujte o problémech úřady co nejdříve

Podnikání nese svá rizika a může se stát, že najednou budete bez příjmu. Stát sice v případě osobní neschopnosti platit sociální pojištění podnikateli nic nepromine, není ale třeba hned zpanikařit – obraťte se na pobočku úřadu sociálního zabezpečení, ušetří vás to starostí a ulehčí situaci.

OSSZ se totiž v případě, že vidí snahu dlužníka svou situaci řešit, chová shovívavě a má své postupy, jak takovou svízelnou situaci řešit. Pokud máte potíže s placením sociálního pojištění, hlavně návštěvu správy sociálního zabezpečení neodkládejte, čím rychleji instituci navštívíte, tím lépe pro vás.

Dluh na pojistném se zvyšuje o penále

Pokud se podnikatel nalezne v situaci, kdy nemůže zaplatit povinné poplatky, začne mu narůstat dluh vůči státu a penalizace. Penále činí 0, 05 % dlužné částky za každý kalendářní den, kdy dluh na pojistném trvá. Penále se poprvé platí za kalendářní den, který bezprostředně následuje po dni splatnosti pojistného. Počáteční dluh tedy může velmi rychle narůstat. Stane se tak ale pouze v případě, kdy občan úřad nenavštíví a neoznámí svou situaci.

Splátkový kalendář sociálního pojištění

Pokud se rozhodnete na úřad jít, jsou vám k dispozici řešení, jak se z nepříjemné situace dostat. Na základě vaší písemné žádosti vám může být vypočítán splátkový kalendář, který zajistí, že budete schopni dluh splatit a penále se vám při vydání splátkového kalendáře okamžitě sníží na 0, 025 % dlužné částky za den.

Pokud budete splátkový kalendář dodržovat a pokračovat ve snaze řešit svou situaci cestou navrženou úřadem, může vám být penále zcela prominuto opět na základě písemné žádosti a s předpokladem zaplacení dluhu na pojistném.

Jiná situace by ale nastala, pokud by dlužník opět porušil ustanovení splátkového kalendáře tím, že by částku zaplatil se zpožděním, nezaplatil ji vůbec nebo by zaplatil nižší částku, než která mu byla vyměřena. Tehdy může být splátkový kalendář zrušen a k dluhu se mu připočítá opět původní sazba penále, čili 0, 05 % za den.

Co v případě, když už vám problém přerostl přes hlavu

V případě, že dále nesplácíte dlužnou částku na sociálním zabezpečení, neplatíte ani povinné měsíční odvody a odmítáte navštívit úřad, může jít celá záležitost k soudu. Pokud se rozběhne soudní řízení, k celkové částce, kterou dlužník musí zaplatit se přičtou i výdaje za soudní řízení a další náklady s ním spojené (odměny exekutorským společnostem a podobně). Když už dojde situace takhle daleko, doporučuje správa sociálního zabezpečení okamžitě uhradit celou výši pohledávky.

I v případě pokud dlužník nechá situaci zajít tak daleko, že mu exekutorská firma polepí movitý majetek žlutými nálepkami, je pro něj v této situaci nejlepším a nejrychlejším řešením splacení celé částky.

V opačném případě se dluh bude stále navyšovat a úřad bude vymáhat částku všemi možnými způsoby výkonu rozhodnutí či exekuce, které jsou v souladu s platnou právní úpravou.

Když nevíte, jak na tom budete

Pokud se v podnikání dostanete do tísnivé situace a bojíte se, že nebudete ani v blízké budoucnosti schopni platit sociální pojištění, začněte situaci řešit včas, než se dostanete do větších problémů. Ukončete podnikatelskou činnost a zaregistrujte se na úřadu práce.

Při ukončení výdělečné činnosti je nutné tuto skutečnost také ohlásit na pobočce příslušné správy sociálního zabezpečení. Správa následně vydá potvrzení o době výkonu vaší samostatně výdělečné činnosti a o době účasti na důchodovém, případně nemocenském pojištění. Podle těchto údajů vám bude vypočtena výše vaší podpory v nezaměstnanosti na ÚP.

ÚP bude po dobu vaší registrace platit povinné odvody státu za vás. Získáte tak čas na vyřešení vašich podnikatelských problémů a dá vám to prostor na promyšlení nové podnikatelské strategie nebo záměru.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce