Etika v podnikání má čím dál větší místo pod sluncem

Pokud plánujete začít podnikat, je dobré se připravit na to, že se s etickými otázkami ve svém podniku budete setkávat dennodenně. Co vlastně znamená podnikatelská etika, čím je formována či jak na tom dnes podnikatelé s morálními hodnotami jsou? To se dozvíte v následujícím článku.

Podnikatelská etika

Etika není nahodilou vědou, která by vznikla nedávno. Má kořeny už ve starověké antice a zabývali se jí známí filozofové jako Aristoteles, Epikuros nebo Demokritos. Etika, jako věda o morálce, je velmi široké téma, které prostupuje nejen obyčejný život člověka, ale v rámci mezilidské interakce zasahuje také do profesní (podnikatelské) sféry a prolíná se tak veškerou lidskou činností. Proto se s etickými otázkami setká i každý podnikatel.

V čem tkví podnikatelská etika

V podnikatelské sféře se v souvislosti s etikou mluví o  podnikatelské kultuře, prosazování a dodržování etického chování a rozhodování, které by mělo ústit v sociální, morální a ekologickou odpovědnost.

Etika však není matematika, neexistuje v ní jediný správný výklad a tak mohou být značné rozdíly v chápání etiky, resp. v chápání toho, co je morální a co už ne. V souvislosti s podnikáním lze etiku chápat jako zásady slušného jednání s obchodními partnery, jako vztahy s konkurencí či poctivé chování k zákazníkům.

Jako příklad eticky korektního podnikatele bývá často uváděn Tomáš Baťa. Rodina Tomáše Bati se po dlouhé roky přikláněla k názoru, že dobrý podnikatel vyrábí pro zákazníky a slouží společnosti. Tomáš Baťa tuto teorii obohatil o kvalitní péči o své zaměstnance a jeho firma se svého času stala největší obuvnickou společností ve světě. To všechno jako důsledek Baťova etického chování k jeho zaměstnancům a jejich kvalitní práce podložené výbornými pracovními podmínkami.

Dnešní doba neetickému podnikání nepřeje

Na dobu továrníků, kteří byly váženými osobami s velkými přednostmi, se dnes už jen vzpomíná. Při pohledu do bližší – porevoluční – historie, kdy morální zásady či společenská odpovědnost nebyly nejdůležitějšími atributy pro podnikání, si začínají podnikatelé uvědomovat, že osvojení si etických pravidel v podnikání jim přináší nesporné výhody. Neetické chování, podvádění státu nebo šizení zákazníků se prostě nevyplatí a to ne jen ve smyslu, že by neplatiče daní či podvodníky dostihly „boží mlýny“.

Když například podnikatel neplatí své účty, může se rychle zadlužit a pokud ignoruje opakované výzvy zaplacení pohledávek, penále a další soudní kroky ho mohou přijít na velmi vysoké výdaje, nehledě na ušlé zisky způsobené ztrátou důvěry u zákazníků či obchodních partnerů. V konečném důsledku pro podnikatele může být velmi nepříjemná situace.

Za co může konkurence

Hybnou silou, která může etiku v podnikání utlačovat do pozadí anebo její důležitost naopak vyzdvihovat, je konkurenční boj. Pokud vaše konkurence k získání většího podílu na trhu používá praktiky, které jsou nemorální, táhne tak s sebou všechny ostatní firmy, protože se asi jen stěží dokážete na trhu udržet, aniž byste nesáhli po podobných technikách. Není ani třeba po nich dlouze pátrat, stačí si jen pustit televizi – klamavých reklam se v ní vysílá nespočet.

Firmy často omlouvají své neetické chování (například na již zmíněném poli reklamy) ekonomickou krizí, snahou udržet se na trhu, ovšem je třeba si uvědomit, že skutečně morální firmy se eticky chovají před krizí, v době krize i po ní. Etika v podnikání není něčím, co je dobé jen v době prosperity, když si to může firma dovolit.

Stejně tak jako destruktivní, může být konkurenční boj pro etiku živnou půdou. V posledních letech se stále více začínají prosazovat zásady společenské odpovědnosti firem, která má především ekologické rozměry, ale aplikuje morální hodnoty také do vztahu podnikatel – společnost. Dobrou zprávou je, že už i spotřebitelé začali etiku v podnikání od firem, u kterých nakupují, vyžadovat.

Jak se mohou podnikatelé zasloužit o větší etiku v podnikání

Přestože malí podnikatelé mohou být skeptičtí vůči síle svého vlivu na dodržování etických principů v podnikání, sami mohou ke zlepšení etického klimatu ve svém oboru přispět. Je třeba, aby byli sami přesvědčeni o správnosti a nutnosti jednat eticky a snažili se o těchto principech přesvědčovat své partnery (odběratele, dodavatele, zákazníky). V případě větších firem, kdy etické jednání spočívá v rukou více lidí, je vhodné zavádět nástroje a koncepty, pomocí kterých lze etické klima zlepšit jak uvnitř firmy samotné, tak směrem ven.

Etický kodex podnikatele

Jedním z nástrojů pro podporu etiky v podnikání jsou etické kodexy. Přestože žádný obecný etický kodex pro české podnikatele neexistuje, v rámci EU se můžeme setkat s tzv. „vzorovým  etickým kodexem podnikatele“, který se zabývá:

  • ochranou životního prostředí (vývojem a výrobou ekologicky šetrných výrobků s deklarovanou odpovědností za vlivy výrobku na životní prostředí v celém jeho životním cyklu),
  • pravdivou a otevřenou komunikací o vlivu firem na životní prostředí se všemi zájmovými skupinami (spotřebitelé, veřejnost, držitelé akcií apod.),
  • soustavným budováním firemní kultury,
  • trvalým zlepšováním profilu firmy.

Existují ale také etické kodexy jednotlivých profesních skupin, které jsou na internetu volně ke stažení.

Mohou to být například

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce