Záchrana podnikání přichází z jiného místa, než vládní podpory

V řadě podniků už dlouhé týdny restrikcí a omezování výroby vyústily v uzavření provozů a propouštění zaměstnanců. V boji o přežití bohužel nepomáhá vládní pomoc, ale nejrůznější bankovní a nebankovní půjčky.

Boj o přežití je heslem posledních měsíců

V prvních měsících boje s virem covid-19 to vypadalo, že postiženy výpadkem příjmů budou zejména firmy působící v cestovním ruchu. Pohostinství se orientovalo na rozvoz jídel a maloobchod musel několik týdnů uzavření pokrýt z finančních rezerv.

Bohužel následovala druhá a třetí vlna nejrůznějších opatření, které už se nedotýkají jednoho sektoru podnikání, ale téměř všech. K omezení výroby a nízkému zisku dochází nejen z důvodu vládních restrikcí, ale také pro nedostatek personálu. Ti nemohou vykonávat práci z důvodu péče o děti, nemoci nebo nařízené karantény. Podniky poté nejsou schopny dostát svým závazkům a nižší dodávky zboží zase ohrožují další podniky.

Původní snižování stavu personálu, krácení výroby nebo omezení služeb se v tisících firmách změnilo v boj o přežití podniku.

Finanční subjekty se shodují, že aktuálně roste počet žádostí o bankovní a nebankovní půjčky, které jsou cestou, jak zachránit po léta budovaný podnik.

Pozdní a nedostatečná vládní pomoc

Vláda přistoupila velmi záhy k vypsání několika podpůrných programů. Pokud si však promluvíte s managementem firem tak zjistíte, že pomoc není dostatečná. Některé podniky dokonce uvádí, že jim vládní pomoc nepokryje ani čtvrtinu nutných výdajů. Dalším problémem je také skutečnost, že o pomoc žádáte zpětně. Nejprve musíte výdaje uhradit a teprve poté můžete požádat o částečnou kompenzaci. Mnoho podniků už vyčerpalo rezervy natolik, že provozovny uzavřelo. Komplikací je i náročná administrativa nebo to, že nelze čerpat určité programy současně.

Už během jarního období zaznamenala společnost Zoxo nárůst nových žádostí o úvěr nebo opakovaných žádostí o úvěr od klientů, kteří již měli závazky vyrovnány. Vedení společnosti Zoxo zároveň uvádí, že mnoho klientů využilo možnosti odložení splátek, žádalo o navýšení dlužné částky nebo refinancování úvěru.

Bez světla na konci tunelu

Ve chvíli, kdy se objevily první zprávy o očkování, doufal pan Tomáš Machata v to, že k úplnému otevření jeho obchodu dojte do několika týdnů. Obchodní prostor má v lukrativním místě s vysokým nájemným, a ačkoliv se s majitelem objektu dohodnul na nižší částce nájemného, přesto jsou měsíční platby obrovskou zátěží, kterou hradil dlouhou dobu z úspor. Jeho zisk je už několik měsíců prakticky nulový, drobné oživení nákupů před vánočními svátky, bylo jen chabou náplastí.

Pan Machata využil půjčku bez registru z důvodu rychlého vyřízení a uvádí: „O úvěr jsem žádal nejprve v bance, u které mám osobní i podnikatelský účet po dlouhá léta. Bohužel mou žádost zamítli.“ Pan Machata zároveň žádal o prodloužení doby splatnosti úvěru a o co nejnižší měsíční splátku. Stejně jako mnoho jiných, ani on neví, kdy se k podnikání bude moci vrátit.

Podobnou zkušenost má i paní Klára Hradilová, která provozovala na menším městě cukrárnu. „Musela jsem propustit 3 zaměstnankyně. Všechny u mě pracovaly spolehlivě několik let. Bylo to těžké rozhodnutí, a ještě těžší loučení. Obávám se, že jakmile se do provozovny vrátím, tak zkušený personál už neseženu.“ Paní Hradilová využila nebankovní půjčky již podruhé, první si vzala v jarním období a do konce léta ji měla splacenou. U druhé půjčky má ze splácení velké obavy, protože vládní nařízení přicházejí chaoticky a jsou oznamovány s nulovým předstihem.

Signály ekonomické krize

Ačkoliv v současné době běží několik programů vládních podpor, na udržení podnikání to nebude stačit a mnoho podniků ukončí činnost. Jejich zaměstnanci se ocitnou na úřadech práce a budou žádat o podporu v nezaměstnanosti.

Firmy budou mít méně zakázek, protože lidé z obavy o budoucnost sníží výdaje na minimum. To znamená nižší příjmy do státního rozpočtu, který bude už tak nadmíru zatížen státním dluhem a vyplácenými podporami.

Je zřejmé, že příští měsíce přežijí jen podniky, které mají možnost inovovat produkt nebo mohou přesunout podnikání do virtuálního světa internetu.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce