Podnikání při zaměstnání

Přivydělat si ke svému zaměstnání něco navíc je lákavé pro mnoho lidí. Jednou z možností je právě podnikání. Mít stálé zaměstnání a zároveň podnikat má však také svá úskalí a nevýhody. Co byste měli vědět, než začnete podnikat při zaměstnání?

Podnikání jako vedlejší výdělečná činnost (podnikání při zaměstnání)

Pokud jste již rozhodnuti, že chcete podnikat při zaměstnání a ještě nevíte v čem přesně, měli byste zvážit tyto věci:

1. Co umíte?

Pokud chcete být kadeřníkem a sotva udržíte nůžky v ruce, tato činnost pro vás nebude pravděpodobně to pravé ořechové.

Zaměřte se na věci, které vám opravdu jdou a co víc, baví vás. Předpokladem k úspěchu je se dobře orientovat v dané problematice. Pokud vás daná činnost taky baví, máte téměř vyhráno.

2. Jaká je konkurence?

Je důležité, abyste našli pro svou činnost zákazníky. Pokud chcete otevřít svůj podnik na ulici, kde jsou již umístěny jiné podniky se stejným zaměřením, asi to nebude ideální.

Je třeba najít mezeru na trhu. Zaměřit se na oblast, která není plně pokryta, kde chybí přesně to, co hodláte nabízet.

Pokud hodláte otevřít například restauraci, zvolte oblast, kde máte jistý přísun zákazníků – může se jednat o místo v blízkosti firem nebo turisticky oblíbenou destinaci.

3. Jaká máte vzdělání, zkušenosti?

Pro úspěch v podnikání je dobré mít alespoň výuční list v daném oboru. Čím je vyšší vaše vzdělání, tím lepší služby a kvalitu od vás budou zákazníci očekávat.

Některé živnosti jsou přímo podmíněné dosažením určitého stupně vzdělání.

4. Jaká živnost?

Poslední, co si musíte promyslet, je druh živnosti.

Základní dělení je na živnosti koncesované a ohlašovací. U koncesované živnosti je potřeba mít vyřízené povolení neboli koncesi. Prostudujte si kompletní seznam koncesovaných živností. Jedná se především o činnosti, na jejichž regulaci má stát zvláštní zájem, např. výroba, úprava a půjčování zbraní a střeliva, výbušnin, provádění pyrotechnického průzkumu či směnárenskou činnost.

Podmínky pro udělení konkrétního typu živnosti se liší. U živností řemeslných jsou podmínky upraveny v §21 živnostenského zákona, u vázaných živností jsou jiné podmínky pro každou činnost a u volných živností musí mít žadatel věk 18 let, způsobilost k právním úkonům a čistý trestní rejstřík.

Postup pro založení živnosti si můžete přečíst v článku Jak založit živnost.

Organizace času a podnikání při zaměstnání

Než se do podnikání při zaměstnání pustíte zvažte, kolik svého volného času jste ochotni podnikání obětovat. Zaměstnavatel jistě nebude tolerovat vaše podnikatelské aktivity v pracovní době, proto je třeba si stanovit, kolik času denně věnujete svému podnikání.

Konzultujte toto rozhodnutí i se svou rodinou a blízkými. Vaše rozhodnutí se jich bezesporu dotkne a i oni by měli předem vědět, jaká změna je čeká a být na ni připraveni.

Využívání technických prostředků zaměstnavatele

Podle příslušných ustanovení zákoníku práce nesmíte bez souhlasu zaměstnavatele používat počítače, telefony a další technické prostředky ke svým soukromým účelům. Jakým způsobem by měl zaměstnavatel svůj souhlas vyjádřit, už zákon neříká. Ve větších firmách bývá tato záležitost ošetřena vnitřním předpisem, v menších firmách většinou ústní dohodou s majitelem firmy.

Tip redakce: S kreditní kartou KB můžete získat až 50 000 Kč hned, 500 000 Kč po půl roce a 45 dní bezúročného období

Překážky u podnikání při zaměstnání

Překážkou ve vašem podnikání by mohlo být vaše současné zaměstnání, respektive zaměstnavatel, v případě, že byste chtěli podnikat ve stejném oboru, jako jste zaměstnáni. V takovém případě totiž musíte mít písemný souhlas zaměstnavatele. Jistě tušíte, že většinou váš zaměstnavatel nebude spokojený, že chcete být jeho konkurentem. Pokud by vám souhlas i přesto udělil, může ho vzít zpět. Pokud tak učiní písemnou formou, byli byste nuceni ukončit své podnikání v co nejkratší době.

Další překážkou pro podnikání ve stejném oboru jako je vaše zaměstnání by byla podepsaná konkurenční doložka. Tu po vás mohl chtít podepsat zaměstnavatel při vašem nástupu do firmy a říká se v ní, že zaměstnanec nesmí po ustanovenou dobu, nejdéle však jeden rok po skončení pracovního poměru, vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet činnost, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele.

Poslední, co by vám mohlo překazit plán podnikat, je skutečnost, že jste státní zaměstnanec (zaměstnanci Policie ČR, ministerstev, soudů, Armády ČR a dalších státních institucí). Ti totiž mají zákaz podnikání.

Zahájení podnikání při zaměstnání

Už víte, v čem budete podnikat? Potom už zbývá jen zastavit se na živnostenském úřadu nebo Centrálním registračním místě, kde vyplníte jednotný registrační formulář. Budete potřebovat občanský průkaz a tisíc korun.

Pokud plánujete podnikat v jiném oboru, než je vaše zaměstnání, není vaší povinností nahlásit začátek podnikání stávajícímu zaměstnavateli.

Pokud bude vaše výdělečná činnost zpočátku spíše nahodilá, doporučujeme spíše než živnostenského oprávnění využít dohody o provedení práce, kterou uzavřete s vaším zákazníkem. Ta je sice omezena 300 hodinami ročně, ale na ověření úspěšnosti vašeho podnikatelského nápadu by tento rozsah mohl stačit. Ušetříte si také nutnost registrace na příslušných úřadech. Až když si ověříte, že má vaše podnikání budoucnost, můžete požádat o živnostenské oprávnění.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce