Podnikání při zaměstnání a daně

Podnikání na vedlejší činnost má sice několik výhod, ale neplacení daní mezi ně nepatří. Přečtěte si, jak je to mají s daní příjmu a daní z přidané hodnoty OSVČ, které podnikají při zaměstnání.

Daň z příjmu fyzických osob u podnikání při zaměstnání

Placení daně z příjmu se vás bude týkat, i když je podnikání pro vás pouze vedlejší činností. Stejně jako ostatní podnikatelé budete muset na konci roku sestavit a podat daňové přiznání.

Daňové přiznání k dani z příjmu v OSVČ vedlejší

Daňové přiznání se podává nejčastěji do 1. 4. následujícího roku po roce, za který daňové přiznní podáváte (v případě, že tento den vychází na víkend, termín se prodlužuje). Pokud si podnikáním při zaměstnání vyděláte méně než 6 tis. Kč, nemusíte podávat daňové přiznání k dani z příjmu (samozřejmě za předpokladu, že za příjmy ze zaměstnání ho za vás podá zaměstnavatel – nemusí se danit pouze výdělek do 6 tis. Kč z vedlejší činnosti).

Podrobnosti o tom jak přiznání vyplnit a další si přečtěte ve článku Daňové přiznání při souběhu zaměstnání a podnikání.

DPH a podnikání při zaměstnání

Jste-li i plátcem DPH, musíte podat i daňové přiznání k DPH, a to do 25. dne měsíce za uplynulé zdanitelné období (měsíc nebo čtvrtletí). V této lhůtě je třeba daň i zaplatit.

O tom, zda je výhodnější být plátcem nebo neplátcem DPH si přečtěte ve článku Dilema podnikatele: Být plátcem nebo neplátcem DPH?.

Existují ale případy, kdy se plátcem stanete, aniž byste sami chtěli. Jde o následující situace:

  • váš obrat překročí 1 milion Kč za maximálně 12 kalendářních měsíců následujících po sobě,
  • jste členem sdružení, jehož některý člen je plátcem DPH,
  • nabýváte majetek privatizací nebo prodejem podniku,
  • pokračujete v podnikání po zemřelé/m, která/ý byl/a plátcem DPH,
  • další méně časté důvody najdete v 6a – § 6e zákona o DPH.

Identifikovaná osoba a DPH při souběhu zaměstnání a podnikání

Od 1. 1. 2013 jsou zrušeny některé důvody pro povinnou registraci plátce DPH a nyní jsou důvodem pro registraci identifikované osoby.

Identifikovanou osobou je podle §6g fyzická nebo právnická osoba, která je ekonomicky aktivní, není plátcem DPH a zároveň:

  • pořídila zboží z jiného členského státu v hodnotě vyšší než 326 000 Kč,
  • nebo v tuzemsku přijme od osoby neusazené v tuzemsku službu nebo zboží s instalací (případně montáží) nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
  • poskytne službu v jiném státě Evropské unie, kdy podle § 9 odst. 1 dochází k přenosu povinnosti odvést daň na odběratele.

Identifikovaná osoba podává souhrnné hlášení (příloha k přiznání k dani z přidané hodnoty) a nemá nárok na odpočet DPH.

Daňové přiznání k DPH v OSVČ vedlejší

První daňové přiznání k DPH, které podáte, využijete také k tomu, abyste si uplatnili odpočet na DPH ze zásob, pořízených nejvýše 12 měsíců před datem registrace. Můžete tak učinit pouze tehdy, jestliže máte příslušné daňové doklady. Více informací zjistíte v § 79 Zákona o DPH.

Vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období (měsíce nebo čtvrtletí) podáváte daňové přiznání k DPH. Jste-li plátce DPH, zapíšete do přiznání údaje z vaší daňové evidence pro DPH. Jste-li identifikovaná osoba, zapíšete do něj jen přeshraniční plnění.

Pokud nejste plátce DPH ani identifikovaná osoba, přiznání nepodáváte.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce