Seznam živností – živnosti koncesované

Na stránkách portálu iPodnikatel.cz přinášíme přehled koncesovaných živností platný od roku 2008.


Seznam koncesovaných živností

Novelizací živnostenského zákona došlo od roku 2008 ke změnám v koncesovaných živnostech. Koncesní listina je nahrazena výpisem ze živnostenského rejstříku. Změnil se počet koncesovaných živností, protože některé byly přesunuty do živností volných. Podmínka odborné způsobilosti pro koncesované živnosti zůstává, ale je stanovena pro každou živnost zvlášť.

- Z našeho e-shopu -

Přečtěte si, jaké konkrétní podmínky musíte splňovat pro založení koncesované živnosti.

Seznam koncesovaných živností

Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)

- Inzerce -

Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického

Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin

Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva

- Inzerce -

Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci*) realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Silniční motorová doprava

 • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
 • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
 • nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
 • nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
 • vnitrostátní příležitostná osobní,
 • mezinárodní příležitostná osobní,
 • vnitrostátníveřejná linková,
 • vnitrostátnízvláštní linková,
 • mezinárodní linková,
 • mezinárodní kyvadlová,
 • taxislužba.

Vnitrozemská vodní doprava

Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin

Provádění pyrotechnického průzkumu

Provádění veřejných dražeb

 • dobrovolných,
 • nedobrovolných.

Provozování cestovní kanceláře

Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Vedení spisovny

Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Provozování pohřební služby

Provádění balzamace a konzervace

Provozování krematoria

Popis konkrétních podnikatelských činností, které spadají pod živnosti koncesované a vymezení požadované odborné způsobilosti jednotlivých koncesovaných živností naleznete v Příloze č. 3 Živnostenského zákona.

Nenašli jste v seznamu živností koncesovaných svou podnikatelskou činnost? Pravděpodobně spadá do jiných typů živností.

- Z našeho e-shopu -
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Mohlo by vás zajímat ...

Inzerce