Jmenování do funkce (vzor)

Jmenování do funkce je jednostranný právní úkon, kterým se zakládá pracovní poměr u vedoucích zaměstnanců specifikovaných zákonem. 

Náležitosti jmenování do funkce

Jmenovaní vedoucí zaměstnanci jsou oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu závazné pokyny.

Ačkoliv zákoník práce obsahové náležitosti jmenování výslovně nestanoví, mělo by jasně vyplývat:

  • určení jmenovaného zaměstnance (tj. kdo je jmenován), 
  • označení příslušného subjektu, který jmenuje (tj. kým je zaměstnanec jmenován), 
  • určení pracovního místa, na které je zaměstnanec jmenován, 
  • místo, kde bude práce vykonávána, 
  • den nástupu do práce. 

Z důvodu snazší prokazatelnosti a větší jistoty v pracovněprávních vztazích se doporučuje písemná forma (v podobě jmenovacího dekretu či dopisu).

Jmenování je jednostranný právní úkon, kterým se zakládá pracovní poměr pouze u vedoucích zaměstnanců stanovených zákonem (§ 33 odst. 3), a to u vedoucích organizačních složek státu, vedoucích organizačních jednotek organizačních složek státu, ředitelů státních podniků, vedoucích organizačních jednotek státních podniků, vedoucích státních fondů, jestliže je v jejich čele individuální orgán, vedoucích příspěvkových organizací, vedoucích organizačních jednotek příspěvkových organizací a u ředitelů školské právnické osoby, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.

Ačkoli je jmenování jednostranným právním úkonem, je platnost vzniku pracovního poměru na jeho základě podmíněna souhlasem jmenovaného zaměstnance; souhlas může být vyjádřen i tím, že jmenovaný začal práci na příslušném pracovním místě vykonávat (tj. konkludentně). Jmenování provádí ten, kdo je k tomu příslušný podle zvláštního právního předpisu, popřípadě vedoucí organizační složky státu. Uvedené osoby mohou vedoucího zaměstnance z pracovního místa také odvolat. Vedoucí zaměstnanec se tohoto místa může rovněž vzdát.

Vedoucí zaměstnanec může být na pracovní místo jmenován na dobu neurčitou nebo na dobu určitou.

V druhém případě odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa pracovní poměr končí.

Před vznikem pracovního poměru může být nyní také v souvislosti se jmenováním sjednána také zkušební doba.

Jmenování do funkce VZOR ke stažení v balíčku Můj iPodnikatel.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce