Flotilové pojištění – jak funguje a jak díky němu mohou podnikatelé ušetřit?

Takzvanou flotilu lze najít u takových firem, které vlastní více vozidel. Jedná se zejména o dopravní firmy, velké i malé firmy s vozovým parkem nebo dokonce sběratele aut. O flotilové pojištění však mohou žádat i fyzické osoby, které vlastní více jak tři auta. Právě díky němu je možné ušetřit nemalé peníze. Co tento druh pojištění obnáší? Jak vlastně funguje?

Flotilové pojištění lze definovat jako specifický druh povinného ručení nebo havarijního pojištění pro více jak dvě (někde se uvádí více jak tři nebo čtyři) motorová vozidla v rámci jedné smlouvy. Velkou výhodou je možnost získání výhodnějších podmínek i ceny pojistného, než by tomu bylo v případě pojištění za každé auto zvlášť.

Právě placení havarijního pojištění a povinného ručení je důležitou a neodmyslitelnou položkou každého podnikatele (ale i fyzické osoby), který vlastní automobil a potřebuje ho k výkonu práce. Dalo by se to přirovnat k povinnosti platit zálohy na zdravotní pojištění či pojištění na sociální zabezpečení.

Co je to flotila?

Za tzv. flotilu lze považovat tři a více aut, k nimž se váže jedna pojišťovací smlouva. Některé pojišťovny flotilové pojištění poskytují i pro dvě auta, jiné začínají do cenové kalkulace zahrnovat až skupinu o čtyřech vozidlech. Pojištění flotily pak zahrnuje zákonné povinné ručení, havarijní i ostatní doplňková pojištění.

Každá pojišťovna nabízí odlišné podmínky. Porovnat je lze například přes srovnávač pojištění a jednoduše spočítat díky kalkulačce povinného ručení

Hlavní výhodou flotilového pojištění je bezesporu výrazně nižší cena. Obecně u cenových podmínek podle kalkulačky povinného ručení platí, že čím více vozidel flotila zahrnuje, tím lepší podmínky za pojištění podnikatel (nebo fyzická osoba) získá.

Flotilové pojištění – jak funguje a jak díky němu mohou podnikatelé ušetřit?

Jak flotilové pojištění funguje? Co vše lze pojistit?

Automobily používané k práci a podnikání jsou v provozu v podstatě denně, čímž se zvyšuje i riziko dopravních nehod. Vlastníkům vozového parku takovýchto aut je proto k dispozici flotilové pojištění. Díky němu mají fyzické osoby i podnikatelé možnost pojistit hned několik vozů najednou.

Pro firmy je v případě vlastnictví (či pronájmu) vozového parku flotilové pojištění velmi výhodné – nemusí pojišťovat každé auto zvlášť. Díky tomu také ušetří nemalou částku. V rámci jedné pojistné smlouvy lze mimo jiné pojistit neomezené množství aut různých kategorií – od osobního automobilu až po motocykl nebo obytný vůz.

V rámci flotily je možné pojistit:

 • osobní a užitkové automobily
 • nákladní vozidla
 • tahače
 • návěsy a přívěsy
 • motocykl
 • obytný vůz aj.

Stejně tak je možné pojistit flotilu pracovních strojů (traktor, vysokozdvižné vozíky, zemědělské stroje aj.).

Faktory, které mohou ovlivnit výši pojistného u flotil

Vedle počtu aut, na něž se bude smlouva o flotilovém pojištění vztahovat, bude pojišťovnu při kalkulaci ceny zajímat několik dalších kritérií, která ovlivní následnou výši pojistného. Z těchto základních faktorů lze jmenovat například:

 1. Velikost a složení flotily – jedná se o základní kritérium, které určuje cenu pojistného; čím větší vozový park firma vlastní, tím lepší cenu mu pojišťovna nabídne
 2. Činnost flotily / předmět podnikání – další z důležitých faktorů, které budou pojišťovnu při stanovení ceny pojistného zajímat, se zabývá tím, k jakému účelu vozidla v rámci flotily poslouží (k přepravě osobě, nebezpečného nákladu apod.),
 3. Provozování tuzemské či zahraniční dopravy – pojišťovnu může též zajímat, zda flotilová vozidla budou užívána v rámci tuzemské či zahraniční dopravy, dále běžné množství najetých kilometrů apod.
 4. Kvalita a stálost řidičů – tento faktor též může ovlivnit výši ceny pojistného celé flotily, jednotlivé faktory jsou u pojišťoven posuzovány individuálně
 5. Škodní historie – obecně platí, že čím vyšší nehodovost, tím horší cenová nabídka pojistného; stále je však nejzákladnějším ukazatelem její výše bod č. 1
Flotilové pojištění – jak funguje a jak díky němu mohou podnikatelé ušetřit?

Výhody flotilového pojištění – jak díky němu ušetřit?

Mezi hlavní výhody flotilového pojištění se bezpochyby řadí příznivá cena pojistného. Dále je pojištění flotily flexibilní, což znamená, že pojišťovna reaguje na potřeby vozového parku, například při obměnách vozidel, odpojištění či dopojištění nových aut apod.

Kromě povinného ručení a havarijního pojištění je v rámci flotilového pojištění možné sjednat další asistenční služby, například různá připojištění (skla vozidla, střet se zvěří aj.) nebo ušetření při nutném odtahu vozidla apod.

Díky možnostem těchto nadstandardních služeb v rámci jedné smlouvy lze dosáhnout ještě vyššího ušetření financí. Ať už se jedná o více vozidel fyzické osoby, nebo celý vozový park podnikatele či firmy.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce