Dodací list (vzor)

Jako obchodníci pravděpodobně potřebujete mít neustále po ruce vzory účetních dokumentů, které se týkají prodeje vašeho zboží či služeb. Připravili jsme pro vás proto vzor dodacího listu.

Dodací list

Dodací list je dokument, který dodavatel fyzicky přikládá k dodávce, aby mohla být provedena řádná přejímka zboží.

Dodací list využívají především ti podnikatelé, kteří podnikají v oblasti prodeje či výroby. Slouží jako doklad o předání a převzetí zboží. Vystavuje jej dodavatel zejména pro kontrolu, jaké zboží posílá.

Dodací list musí fyzicky doprovázet dodávku. Dodací list slouží pouze pro prvotní evidenci a není účetním dokladem.

Dodací list musí obsahovat

  • jméno a adresu kupujícího i prodávajího,
  • číslo dodacího listu,
  • datum vyhotovení dodacího listu,
  • číslo objednávky, na základě které byl vystaven,
  • popis dodávky (kód, množství, cena apod.).

Formulář (šablona) dodacího listu

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce