Co je to age management? 

Pracovníci ve vaší firmě jsou to nejcennější, co máte a můžou tvořit klíčovou konkurenční výhodu. Proto je dobré o ně pečovat. Měli byste brát ohled na jejich individuální potřeby, znát jejich hodnoty a vědět, co je motivuje. K tomu, abyste svým zaměstnancům poskytli skvělé pracovní prostředí, vám pomůže mimo jiné i dobře zvládnutý age management.  

Definice age managementu 

Asi všichni moc dobře víme, že se nám v průběhu života mění nejen názory, ale také hodnoty, potřeby a priority. Tyto změny se projevují jak v našem osobním životě, tak i v tom pracovním.  

Age management, jak už název napovídá, je způsob řízení lidí s ohledem na jejich věk. Co si pod tím v praxi můžete představit? Management přistupuje k zaměstnancům individuálně – bere v potaz jejich věk a zohledňuje jednotlivé životní fáze, kterými prochází.  

Proč je age management důležitý 

Diverzifikace kolektivu v práci už není založená pouze na poměru muži vs. ženy, ale důležitou roli hraje také věkový rozdíl mezi zaměstnanci. K tomu, aby spolupráce mezi mladšími, méně zkušenými, ale zapálenými kolegy s těmi staršími a zkušenějšími členy fungovala, je potřeba chápat jejich rozdílné myšlení.  

Je jasné, že 25letý absolvent bude mít nejspíš na věci trochu jiný názor než člověk, který se v oboru pohybuje již 20 let. Pokud se ale spolupráce dobře nastaví a management bude tolerovat názory a potřeby obou, může jejich kooperace přinést skvělé výsledky

Jaké všechny činnosti age management ovlivňuje? 

Age management zastává politiku a postupy, které zohledňují věkovou rozmanitost a podporují přijetí zaměstnanců všech věkových skupin. V jakých oblastech řízení lidí se to projevuje? 

  • Získávání a nábor nových zaměstnanců: Age management při výběru zaměstnanců eliminuje věkovou diskriminaci a dbá na poskytování rovných příležitostí pro všechny uchazeče bez ohledu na věk. Současně také přizpůsobuje náborové strategie tak, aby oslovily lidi různého věku. 
  • Rozvoj zaměstnanců: Poskytuje zaměstnancům příležitosti pro rozvoj po celou dobu jejich kariéry. 
  • Pracovní podmínky: Age management se také projevuje zajišťováním vhodných pracovních podmínek pro zaměstnance různého věku. To může zahrnovat například volbu vhodné aplikace, která vašim pracovníkům usnadní práci a přizpůsobí se jejich potřebám. 
  • Zdraví: Firma se zaměřuje na péči o fyzické a duševní zdraví zaměstnanců s ohledem na jejich věk. 
  • Komunikace a kultura: Nikdo nechce v práci špatný kolektiv, ať už je způsobený věkovým rozdílem, nebo čímkoliv jiným. A právě age management posiluje komunikaci a vytváří kulturu, která podporuje mezigenerační spolupráci a respektuje rozmanitost zaměstnanců různého věku. 

Co je cílem age managementu? 

Cílem age managementu je vytvářet prostředí, ve kterém zaměstnancům různého věku bude příjemně, aby mohli efektivně spolupracovat, rozvíjet svůj potenciál a přispívat k dlouhodobému úspěchu firmy

Zdroj obrázku: Rawpixel.com / Shutterstock.com

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce