Předejděte katastrofě na pracovišti: 5 věcí, na které nezapomenout

Problémům je lepší předcházet. A na pracovištích nechtěným událostem předcházejí opatření, která zvyšují bezpečnost zaměstnanců i ekonomickou stabilitu společnosti. V těchto 5 oblastech byste neměli nechat nic náhodě.

1) Máte firemní bezpečnostní směrnice?

Naprostým základem je stanovení pravidel bezpečnosti práce. Jde o interní dokument společnosti, který pojednává o činnosti firmy a rizicích, která jsou s ní spojená.

Směrnice reagují na reálná rizika a jednotlivým zaměstnancům ukládají určité povinnosti, resp. jim garantují určité nároky. Cílem všech opatření je zamezit události, která by mohla ohrozit zdraví zaměstnanců či snížit efektivitu společnosti (např. nadměrným opotřebením vybavení či snížením efektivity práce).

Co je psáno, to je dáno. A s dokumentem by tak měli být detailně seznámeni jak řídící pracovníci, tak řadoví zaměstnanci. Pouze ve chvíli, kdy je obsah směrnic obecně znám a dodržován, pravidla skutečně fungují.

2) Možnost uhasit katastrofu

Pokud přece jen k rizikové situaci dojde, musejí mít zaměstnanci možnost zabránit její eskalaci. V případě požárů tedy musí být v dosahu hasicí přístroj. Pracovník přitom musí vědět, v jaké situaci může konkrétní „hasičák“ použít.

Pro rychlé ošetření zase musí být v každé hale minimálně jedna lékárnička, která umožní poskytnutí první pomoci.

3) Rychle pryč do bezpečí

Některé situace vyžadují zásah integrovaného záchranného systému – tedy zpravidla hasičů či specializovaných záchranářů. V takových extrémních situacích dochází k evakuaci personálu do bezpečí.

Právě evakuaci by měla firma pravidelně trénovat. Extrémní situaci lze totiž zvládnout mnohem lépe ve chvíli, kdy jsou na ni zaměstnanci připraveni.

V některých podnicích je na místě trénovat nasazení plynových masek a další nezbytné bezpečnostní kroky.

4) Pozor i na kyberbezpečnost

Ve většině podniků je dnes nutné dbát i na bezpečnost dat a počítačů. Nebývá výjimkou, že administrativní pracovníci trénují rozpoznávání rizikových e-mailů a že je limitována jejich možnost stahovat data z internetu či instalovat programy.

Odpovědní pracovníci zase musejí pravidelně zálohovat firemní data a zabránit možnosti jejich zcizení.

5) Nevítaní hosté

Neplechu mohou ve firmě napáchat i nevítaní návštěvníci. Ze zvířecí říše jde například o hlodavce. Rizikem je ale i nevítaná lidská návštěva. Velké podniky proto musejí investovat do profesionálního bezpečnostního systému s pohybovými senzory a napojením na bezpečnostní službu. Menší firmy by si měly pořídit alespoň bezpečnostní kamery, které jsou cenově dostupnější.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce