Vytápění plynem je úsporné a ekologické

Ačkoli jsou stále nejrozšířenějším zdrojem energie pro vytápění tuhá paliva jejich poměr pomaličku, ale jistě klesá a jsou nahrazovány vytápěním plynem, elektřinou či obnovitelnými zdroji. Tento trend nastupuje zejména s regulacemi ohledně emisních tříd kotlů na tuhá paliva a limity pro jejich užívání. Řada lidí tak vyhledává levný, spolehlivý a ekologický způsob vytápění.

Vytápění plynem obecně

Jelikož jsou ceny zemního plynu velmi příznivé není překvapením, že spousta lidí volí pro vytápění právě plyn. V případě, že přemýšlíte o tom, že byste mohli váš dům do budoucna vytápět plynem, otevírají se před vámi dvě možnosti, a vytápění plynem za pomoci lokálního plynového topidla či plynovým kotlem. Každá z těchto metod má své výhody i nevýhody a rozdílné jsou nejen jejich pořizovací ceny, provozní náklady, ale i vhodnost pro vytápění různě velkých objektů.

Kromě všeho výše uvedeného je velkou výhodou vytápění plynem jeho komfortnost, protože vytápění s ním je velmi jednoduché, protože má čistý a plně automatický provoz, navíc je možné velmi dobře regulovat výkon zdroje, díky čemuž dosáhnete skvělé efektivity. Oproti vytápění elektřinou je pak vytápění plynem podstatně levnější.

Samozřejmě, že jsou zde i aspekty, které společnost vnímá jako nevýhody tohoto vytápění, řadí se sem především povinné revize a zejména pak náklady na ně či potřeba vhodného komínu. Tím pak narážíme na to, že se lidé často obávají exploze v případě poruchy v případě závažné poruchy. Těm se však předchází právě pravidelnými revizemi.

Plynový kotel

Plynový kotel může být standardní, nízkoteplotní či kondenzační. Standardní plynový kotel pracuje se suchými spalinami a dodávaná voda musí mít alespoň 60 °C, jinak by docházelo ke kondenzaci a korozi zařízení.

Nízkoteplotní plynový kotel je oproti tomu možné používat i s dodávanou vodou o teplotě okolo 35-40 °C. V kotli docházet ke kondenzaci, proto bývá teplosměnná plocha vyrobena z materiálu odolnějšího proti korozi. Kromě toho nízkoteplotní litinové kotle mohou být na rozdíl od standardních plynových kotlů napojeny přímo na vytápěcí soustavu bez zařízení pro zajišťování dostatečně vysoké teploty vstupní vody.

Velmi oblíbený je pak i kondenzační kotel, který má nejnižší spotřebu plynu, díky zpracovávanému teplu z kondenzátu. Ano plynový kondenzační kotel je navržen tak, aby přímo odváděl kondenzát vzniklý při spalování a nejčastěji je tak vyráběn z nerezu. Díky tomu pak není omezená teplota vody, která je přiváděná do kotle.

Efektivita plynového kotle

Aby byl plynový kotel využit opravdu efektivně je vhodné zvolit především jeho správný výkon. Obecně však platí, že plynové kotle jsou vhodné pro středně velké až velké prostory. Aby bylo vytápění za pomoci plynového kotle, co nejefektivnější, je vhodné jej využívat i pro ohřev vody. Díky jeho snadné regulovatelnosti, nízké ceně plynu a přijatelným pořizovacím nákladům příliš nezatíží vaši peněženku.

Lokální plynové topidlo

Lokální plynová topidla asi znáte především z domů vašich babiček. Lidově se tomuto typu topidla říká WAW nebo wawky. Wawky jsou vhodné především pro vytápění malých prostor. Pro malý dvoupokojový domek nebo byt je lokální plynové topidlo vhodnou volbou, i tak je však nutné počítat s řadou nevýhod. Na rozdíl od plynového kotle není možné regulovat jeho výkon. Tím klesá efektivita tohoto vytápění, další nevýhodou je pak hlučnost tohoto zařízení nebo skutečnost, že s nimi není možné ohřát vodu nebo je kombinovat s jiným zdrojem tepla.

Nemáte možnost plynové přípojky?

V případě, že nemáte možnost se nikde poblíž napojit na plynovou distribuční síť, nemusíte to hned vzdávat. Využít totiž můžete pronájmu zásobníku plynu, v tomto případě totiž můžete topit propanem. Vytápění propanem se nijak výrazně neliší od vytápění zemním plynem, náklady jsou pak zvýšeny o pronájem zásobníku plynu a dopravu plynu do zásobníku. Stále se však jedná o velmi výhodný a komfortní způsob vytápění.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce