Správné oslovení – základ každé komunikace

Oslovování se zdá být triviální, ale může nám pěkně zamotat hlavu. A protože je správné oslovení velmi důležité a může ovlivnit celý dojem z rozhovoru či dopisu, přečtěte si následující článek. Poradí vám, jak oslovovat ve spcifických případech, např. jestli používat jméno nebo titul.

Základní pravidla oslovování při face-to-face komunikaci

 • Pokud se s někým zdravíme a on se nám představí jako magistr Novák, oslovujeme ho „pane magistře“.
 • Pokud by se představil jako Petr Novák, oslovujeme ho „pane Nováku“.
 • Jeli vám dotyčná osoba představena jako finanční ředitel Ing. Novák, oslovíme ho „pane řediteli“.
 • Pokud dostaneme od ruky vizitku, na které je uveden titul, oslovíme osobu opět titulem.
 • Naopak jestliže víme, že představovaný pan je inženýr a obchodní ředitel firmy, ale představí se nám jako Novák, oslovujeme ho pouze „pane Nováku“.
 • Vycházejte z jednoduchého pravidla – oslovujte tak, jak si to daná osoba přeje.

Oslovování v cizí společnosti

 • Ve společnosti se vždy oslovuje neznámý muž „pane“ a neznámá žena „paní“. 
 • Pokud si dobře pamatujete jména určitě je používejte. Oslovíte-li ženu i jejím jménem například: „Dobrý den, paní Novotná“, zalichotíte ji a získáte si její sympatie.

Oslovování v písemné komunikaci

 • Při oslovení v emailu či dopise vždy používejte 5. pád, tedy příjmení skloňujte. („Dobrý den pane Dvořáku“, „Dobrý den paní ředitelko“ apod.).
 • Pokud píšete představitelům firem, státních orgánů, politikům, oslovujte podle funkce (pane poslanče).
 • Významného umělce oslovujte mistře.

Oslovování žen

 • Všechny ženy oslovujte „paní“ bez ohledu na jejich stav.
 • Jinak opět využívejte prvního pravidla – oslovujte ženu podle jejího přání. Tedy pokud dostanete vizitku s titulem, oslovujte ženu „paní inženýrko“, „paní doktorko“ apod. Také oslovení „slečno“ si můžete dovolit jen u velmi mladé dívky nebo v případě, že se vám tak dotyčná sama představí nebo vás opraví.

Tituly a hodnosti

 • Akademické tituly a hodnosti se používají v prostředí, kde je to obvyklé nebo v případech, kdy víte, že jsou pro oslovenou osobu důležité.
 • Důležité je znát titul přesně a nepoužívat ho příliš. Oslovujte vždy akademickými tituly (před jménem Ing., Mgr., JUDr., MUDr. atd.), ne vědeckými hodnostmi (za jménem – kandidát a doktor věd).
 • U žen s titulem používejte vždy jen oslovení s „paní“, i když víte, že je svobodná.
 • Pokud mluvíte s vojáky, policisty nebo i hasiči, měli byste používat jejich hodnosti. Ženy s hodností pak oslovujte v ženském rodě, tedy „praporčice Nováková“.
 • Oslovujte vždy titulem, hodností nebo funkcí, která je nejvýznamnější. Proto se oslovuje „pane ministře“, i když je doktor nebo „pane generální řediteli“, i když je inženýr.

Zvláštní případy

 • Velvyslanci cizích států a zahraniční ministři se oslovují „Vaše Excelence“.
 • Krále či královnu oslovujte „Vaše Veličenstvo“, jeho či její manžela či manželku pak „Vaše (královská) Výsosti “.
 • Některé tituly se při oslovování nepoužívají. Například se neoslovují nositelé státních a vojenských vyznamenání.
 • Při oslovení držitele titulu Ing. arch. volte oslovení „Pane architekte“.

Nabídka tykání

 • Pokud dojde k nabídce tykání, jsou pravidla stejná jako u představování. To znamená, že žena nabízí tykání muži, služebně výš postavený níže postavenému a starší mladšímu.
 • S nabídkou tykání tedy přichází vždy osoba, která je společensky významnější, proto se tato nabídka nedá v podstatě odmítnout.
Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce