Proč je CE certifikát důležitý a jak ho získat?

Všechny produkty na trhu musí splňovat určité podmínky, hlavně co se kvality týče. O tom, jestli tomu tak je či nikoliv, se může zákazník přesvědčit kupříkladu pohledem na obal. Tam se často mimo jiné často vyskytuje i značka CE. Ta je pro mnohé výrobky na evropském trhu povinná.

O co jde?

Každý, kdo chce prodávat na evropském trhu své produkty, musí bezpodmínečně splňovat všechny zákonné náležitosti. Jejich součástí je také CE certifikace. Pokud se tedy na obalu nachází označení CE, znamená to, že daný výrobek splňuje veškeré právní požadavky, a tudíž je možné ho prodávat jak na území evropského hospodářského prostoru, tak i v Turecku.

Nejedná se však o značení, které je požadováno po všech typech produktů. Mnoho kategorií produktů naopak CE certifikaci mít nesmí. Na značku CE je možné narazit například u hraček, zdravotnických pomůcek či třeba pyrotechniky pro civilní použití.

Existují výjimky?

Stručně řečeno, ano. Vztahují se hlavně na výrobky, jež jsou produkovány přímo na zakázku. Během výroby je však nezbytné dodržovat standardní postupy. Ani v takovém případě se ovšem na producenta nevztahuje výjimka pokaždé.

Z toho důvodu je rozumné si s dostatečným časovým předstihem ověřit, zdali se výjimka z CE certifikace vztahuje i na daný výrobek dělaný na míru.

Vyplatí se certifikace CE?

Mít na obalu CE označení je pro širokou paletu produktů povinné, nicméně z toho plynou i různé výhody.

Výrobky s touto značkou je pak reálné prodávat prakticky po celém kontinentu, aniž by bylo nutné získávat i další druhy certifikací. Všechny země, kde je CE certifikát platný, mají povinnost umožnit prodej produktů s tímto označením.

Každý produkt s CE značkou musí samozřejmě splňovat veškerá kritéria Evropské unie, což by měl být schopen výrobce doložit technickou dokumentací. Více informací je možné najít kupříkladu na webu www.certifikujeme.cz.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce