Při rodinné mediaci je třeba vždy zohlednit zájem dítěte

Mediace se mnohdy používá také při řešení rodinně-právních záležitostí. V souvislosti s tím se lze setkat s pojmem zájem dítěte. O co se jedná a jak jej zohlednit?

Mediace a rodinně-právní záležitosti

Rodinná mediace s sebou přináší řadu praktických výhod. Především je třeba zdůraznit rychlost a komplexnost řešení situace. Dále lze za nespornou přednost považovat nižší vynaložené náklady a aktivní účast na řešení a výsledku mediace.

Při mediaci má každý účastník příležitost být slyšen a pochopen. Zároveň získává možnost nahlédnout na danou situaci očima dalšího člověka. 

Jak chápat zájem dítěte v mediaci

Pojem zájem dítěte je podrobněji rozebrán minimálně ve dvou mezinárodněprávních dokumentech, a sice v Úmluvě o právech dítěte a také v Haagské úmluvě. Úmluva o právech dítěte přitom zmiňuje, že zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoliv činnosti, která se týká dětí. 

Mediátor by měl vždy zohledňovat zájmy dítěte. Každý mediátor přitom vnímá situace a závěry probíhající mediace různými způsoby. 

Co to znamená v praxi?

Pojďme se nyní podívat na to, co tedy zájem dítěte znamená v praxi. Mediátor by měl formující se dohodu rodičů vždy hodnotit s ohledem na to, zda dítěti tento nově vzniklý stav přinese větší množství pozitiv než negativ. 

Tak například rodiče řeší volnočasové aktivity svého potomka. Oba rodiče přitom mají jasnou představu o tom, co by dítě mělo dělat. A to 5 kroužků týdně. V takovém případě je však poměrně diskutabilní, zda je taková situace pro dítě ve výsledku pozitivní. 
Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.

Redakce portálu
Redakce portáluhttps://www.ipodnikatel.cz
Internetový portál iPodnikatel.cz je specializovaný portál zaměřený na začínající podnikatele a ty, kteří chtějí rozvíjet svůj malý nebo střední podnik.

Inzerce